Mark For Future Kindergarten โรงเรียนอนุบาลและประถมแบบ 2 ภาษา เอกดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย

When we groove, we improve! สมัยนี้คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าใครๆก็อยากให้ลูกเรียนดนตรี เพราะการเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กจะช่วยพัฒนาสมองให้เจริญเติบโต ทั้งเรื่องความจำ,อารณ์ต่างและยังช่วยพัฒนาร่างกายหลายๆด้านอีกด้วย ถ้ามีโรงเรียนที่เน้นสอนดนตรีให้กับเด็กในชั่วโมงเรียนเลยก็คงจะดีทีเดียว วันนี้ School Visit จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียน Mark For Future Kindergarten โรงเรียนเอกดนตรีแห่งแรกของประเทศ ที่เด็กๆจะได้เรียนดนตรีทุกรูปแบบและทุกๆวัน อีกด้วย โรงเรียน Mark For Future Kindergarten ตั้งอยู่ย่านทวีวัฒนา บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่  เปิดทำการสอนมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ,อนุบาลและชั้นประถม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งโรงเรียนเพียง 120 คน โดยแต่ละห้องรับไม่เกิน 15 คน เพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รับการดูแลแบบใกล้ชิด ตามจุดประสงค์ของผู้อำนวยการ คุณพงษ์ธนธรณ์ ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูแอล ของเด็กๆ ที่สั่งสมประสบการ์ณด้านดนตรีมากมายจากทั่วโลก ที่โรงเรียน Mark For Future เด็กๆจะได้เรียนรู้เพลงและดนตรีตลอดเวลา […]

เปิดหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลแสงโสม รร. 3 ภาษา พัฒนานักเรียนทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา อย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ที่พัฒนาให้นักเรียนมีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข School Visit วันนี้เรามีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลเก่าแก่ย่านประชาชื่น ที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี คุณภาพที่ดีของโรงเรียนทำให้เกิดการบอกต่อ แบบปากต่อปาก จนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลแสงโสมมีนักเรียนกว่า 800 คนแล้ว โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527 โดยอ.แสงโสม ริ้วตระกูล โดยมีจุดมุ่งหมายตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ” ลูกน้อยแจ่มใส ได้วิชา ” เน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันอนุบาลแสงโสมสาขาประชาชื่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1-3 แบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และยังมีแผนกอนุบาลและประถมศึกษาที่สาขาสัมมากรอีกด้วย โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เรียนและเล่น พัฒนาไปพร้อมกัน หลักสูตรของโรงเรียนใช้ระบบศูนย์การเรียนและใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ ปูพื้นฐานแน่น เปิดสอน 3 โปรแกรม คือ […]

พาทัวร์! โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย

School Visit ครั้งนี้ จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีประจำและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนสาธิตพัฒนา กับหลักสูตรฟินแลนด์ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กในช่วง 7 ปีแรก

โรงเรียนสาธิตพัฒนา “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.” – Herman Cain “ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่ความสุขคือกุญแจสู่ความสำเร็จ”   โลกกลายเป็น “สังคมความรู้” ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันและเราสามารถรับความรู้ได้จากหลายช่องทางอย่างรวดเร็ว คนท่องเก่ง เรียนเก่ง จำเก่ง ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดอีกแล้ว แต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือคนที่สังคมโลกต้องการ ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ และเมื่อมันเกิดขึ้นเราจึงต้องปรับตัวเอง เปลี่ยนวิธีการคิด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใด โลกยังต้องการคนคิดดี พูดดี และทำดี เพราะความดีไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย… และนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นจริงของที่นี่ School Visit “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” โรงเรียนสาธิตพัฒนา เชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสามารถ ความสนใจ และรูปแบบการเรียนรู้เป็นของตัวเอง แนวทางการศึกษาที่เน้นวิชาการและการท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่ได้เหมาะกับทุกคน และบ่อยครั้งก็ไม่ได้ดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเด็กๆออกมา จึงให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้และดูแลความเป็นปัจเจกบุคคลของเด็กๆแต่ละคน ช่วยให้พวกเขาสามารถสำรวจความสนใจและพัฒนาทักษะของตนควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ และทางโรงเรียนก็พยายามหาแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับโรงเรียนและเด็กๆอยู่เสมอ บรรยากาศทางเข้าโรงเรียน กิจกรรมกลางแจ้ง […]

โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา กับหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ที่สนุกและมีสาระในเวลาเดียวกัน

วันนี้ School Visit จะชวนทุกคนมาเยี่ยมชมหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและมีสาระในเวลาเดียวกันของ โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา โรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ความสำเร็จจากการก่อตั้งโรงเรียนสาขาแรก โรงเรียนเปรมฤทัย ประตูน้ำพระอินทร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน การเรียนของที่นี่เน้นสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เรียนรู้ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนา อารมณ์ สังคม จริยธรรมและวิชาการ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน หลักสูตรและกิจกรรมจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ ทางเข้าหน้าโรงเรียน โซนเอาต์ดอร์ของโรงเรียนมีทั้งสนามหญ้าและสนามเด็กเล่น   ชั้นเตรียมอนุบาล – Learn To Play เพราะเด็กเล็กอายุ 2-3 ปี นั้นต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ที่โรงเรียนจึงมี “ห้อง Prepare” ซึ่งเป็นห้องสำหรับเด็กเล็กที่เข้ามาเรียนใหม่ เพื่อให้เด็กปรับตัว โดยมีคุณครูคอยดูแลพูดคุยและชวนเล่น เพื่อให้เด็กๆคุ้นชินและปรับตัวก่อนเข้าเรียน สำหรับชั้นเตรียมอนุบาล เน้นเรียนผ่านการเล่น และเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน หัดให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตนเอง ฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ และเข้าสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น […]

โรงเรียนอนุบาล ศรีวิภา สร้างโดยครูอนุบาล ให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข ด้วยความรู้จักและเข้าใจเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง

เมื่อถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ต้องส่งลูกเข้า โรงเรียนอนุบาล สักแห่ง สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมคือ ลูกยังคงเป็นเด็กที่ต้องมีพัฒนาการไปตามวัย ดังนั้น การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ ควรควบคู่ไปด้วยกันอย่างกลมกลืน และค่อยเป็นค่อยไป โรงเรียนอนุบาล ศรีวิภา เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 โดยครูหมู- ภานุเดช  เรืองกลิ่น และครูวา -ศรีเรือน  เรืองกลิ่น บนพื้นที่ส่วนตัวของทั้งสอง บริหารโดยครูปุ๋ม -สุดธิดา ศรีเพ็ญ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นครูอนุบาลที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี จึงรู้จัก และเข้าใจความต้องการของเด็กๆ ที่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการสร้างประสบการณ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนด้วย โรงเรียนอนุบาล ใกล้บ้าน อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิภา ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ไปจนถึงอนุบาล 3 จากแนวคิดที่ทางทีมผู้บริหารได้บอกกับกองบรรณาธิการ Amarin Baby & Kids ว่า อยากให้เด็กๆ ที่มาเรียนที่นี่ จดจำความสุขที่ได้มาโรงเรียน เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ได้ใช้เวลากับคุณครูใจดี และเพื่อนๆ […]

โรงเรียนวรรณสว่างจิต  กับการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำอย่างแท้จริง

โรงเรียนวรรณสว่างจิต “สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข” คือประโยคแนวคิดหลักที่สะท้อนอยู่ทุกตารางเมตรในโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนวรรณสว่างจิต คือโรงเรียนทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ School Visit อยากพามาทำความรู้จัก ด้วยประวัติการเริ่มต้นยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 รวมถึงหลักสูตรผสมผสานที่เลือกใช้แก่นดีๆ จากหลายๆ แนวทาง และการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านโครงการ (Project Approach) ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ โรงเรียนวรรณสว่างจิต เริ่มก่อตั้งโดย คุณยายเฉลิม จิตกล้า ในช่วงแรกมีเฉพาะแผนกอนุบาล และใช้การเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรม ไม่เร่งเขียนอ่านมาตั้งแต่ตอนนั้น ปัจจุบันเปิดทั้งหมด 3 ระดับชั้น คือ บ้านเด็กเล็ก เรือนอนุบาล และลานประถม บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 10 ไร่ ริมถนนพระราม 2 บรรยากาศโรงเรียน หลักสูตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาการรอบด้านของลูกรัก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่เปิดมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านทุกกระแสการเปลี่ยนผ่านของการศึกษาในไทย ทั้งยุคของการปฎิรูปการศึกษา กระแสของ Montessori, Waldorf, Whole Language, Project Approach ฯลฯ และทีมผู้บริหารที่เป็นนักการศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้ที่นี่เปิดรับทุกแนวทางที่ดีมาทดลองใช้ และเลือกผสมผสานหลากหลายแนวทางให้เหมาะสมกับเด็กๆ […]

IPC GREEN INTERNATIONAL รร. อนุบาลนานาชาติ ใช้ธรรมชาติเข้ากับการเรียนรู้ มอบประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆ

IPC GREEN INTERNATIONAL กับพื้นที่ดิน ทราย ต้นไม้ สายลม ของเล่นที่คุ้มที่สุดของเด็กๆ! โรงเรียนอนุบาล เป็นสถาบันที่สำคัญในการพัฒนาเด็กๆ โดยที่พวกเขาเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาและวางรากฐานสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมีจำนวนมาก มีหลักสูตรและแนวทางหลากหลาย น่าสนใจ ทุกแห่งล้วนให้ความสำคัญต่อพัฒนาการที่สมวัยของเด็กๆ ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม ผ่านประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆเติบใหญ่มีกิ่งใบและรากอันแข็งแรง School Visit วันนี้เราจะพามาเยี่ยมชม IPC GREEN INTERNATIONAL KINDERGARTEN AND NURSERY โรงเรียนอนุบาลที่มีบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทสำหรับเด็ก เต็มไปด้วยสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญเติบโต และความปลอดภัย สีของผืนหญ้า ต้นไม้ ธรรมชาติ ที่ไม่ถูกบดบังด้วยอาคาร ทั่วทุกมุมมีจุดเล่นและจุดเรียนรู้ที่เด็กๆแทบจะไม่รู้ตัวเลย ขบวนพาเหรดเด้งดึ๋ง เมื่อได้ออกกำลังยามเช้าจะทำให้เด็กๆมีสมาธิในคลาส บรรยากาศกลางแจ้งของโรงเรียน สบาย หายใจง่าย สไตล์รีสอร์ท   We are what we learn IPC Green ใช้หลักสูตร British Curriculum […]

อนุบาลบ้านวาดฝัน โรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านจริงๆ เสริมพัฒนาการสมวัยให้ลูกด้วยนิทาน

“Let us remember: One book, one pen, one child and one teacher can change the world.” -Malala Yousafzai “หนังสือเพียงหนึ่งเล่ม ปากกาเพียงหนึ่งด้าม นักเรียนเพียงหนึ่งคน คุณครูเพียงหนึ่งท่าน เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้” School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียน อนุบาลบ้านวาดฝัน โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง จากแรงบันดาลใจ ของคุณครูแจน – ศิรินพร สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่อยากจะสร้างโรงเรียนในแบบของ9ตนเอง ผ่านไป 3 ปีหลังจากก่อตั้งเนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันจึงได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้แนวความคิด “บ้านหลังที่สอง” ที่ “บ้าน คือ บ้านจริงๆ” กิจกรรมสำหรับเด็กๆ “มุมภาษา” และ “มุมสร้าง” ชั้นเรียนคละอายุ บ้าน คือสถานที่รวมกันของคนหลากหลายอายุ […]

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ โรงเรียนทางเลือก กับหลักสูตรให้เด็กๆ เรียนรู้จริงจากธรรมชาติ

School Visit วันนี้จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงเรียน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ โรงเรียนทางเลือกขนาดย่อม ที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละคน

โรงเรียนอนุบาลนวพัฒน์ โรงเรียนเล็กๆ ย่านท่าอิฐ กับหลักสูตรสุดว้าว! Project Approach

โรงเรียนอนุบาลนวพัฒน์  “Children must be taught how to think, not what to think.” – Margaret Mead เด็กๆ ควรได้รับการปลูกฝังว่าควรคิดอย่างไร ไม่ใช่ควรคิดอะไร โรงเรียนอนุบาลนวพัฒน์ กับหลักสูตรสุดว้าว! Project Approach ให้เด็กๆ เลือกเอง เรียนเอง ค้นหาตัวเอง บรรยากาศทางเข้าโรงเรียน   และนี่เป็นการสำรวจโรงเรียนเล็กๆ ที่น่าทึ่ง! School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK พาคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลนวพัฒน์ ย่านนนทบุรีกันค่ะ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของ โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา … อีกหนึ่งโรงเรียนอนุบาล ดีๆ ที่ต้องบอกต่อ!! ถ้านึกถึงโรงเรียน.. เราอาจนึกภาพอาคารขนาดใหญ่ที่จอแจด้วยห้องเรียนจำนวนนับไม่ถ้วน โถงทางเดินที่มีเสียงดัง และกลุ่มนักเรียนจำนวนมาก กลับกันที่ โรงเรียนอนุบาลนวพัฒน์ ทุกอย่างแตกต่างออกไป โรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี ห่างไกลใจกลางเมืองอันวุ่นวายอย่างกรุงเทพมหานครฯ […]

ค่าเทอมอนุบาล 2565 อัปเดตล่าสุด เตรียมตัวให้พร้อมก่อนพาลูกเข้าเรียน

ค่าเทอมอนุบาล 2565 อัปเดตล่าสุด โรงเรียนไหน ค่าเทอมเท่าไหร่ เช็กข้อมูลให้ดี หาข้อมูลเอาไว้ให้พร้อม เลือกโรงเรียนที่ใช่สำหรับลูกและทุกคนในครอบครัว

โรงเรียน อนุบาล มีกี่แบบ? หลักสูตรไหนเหมาะกับลูกเรา?

เมื่อลูกถึงวัยที่จะต้องเข้าเรียน โรงเรียน อนุบาล กันแล้ว แม่ ๆ จะเลือกโรงเรียนอย่างไร? หลักสูตรไหน? ให้เหมาะกับลูก และครอบครัวของเรากันนะ

10 “โรงเรียนอนุบาล” ยอดนิยมพร้อมหลักสูตร ปี 2565

สำหรับแม่ ๆ ที่กำลังหา โรงเรียนอนุบาล ให้ลูกน้อย ทีมแม่ ABK ขอพาแม่ ๆ มาส่อง 20 ค่าเทอมอนุบาล ปี 2022/2565 ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง และค่าเทอมเท่าไหร่?

พ่อแม่จ๋าเช็กให้ดี กับปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนทำ โฮมสคูล !!

เทรนด์การศึกษาใหม่มาแรงช่วงการระบาดของโรคโควิด19นี้ โฮมสคูล ดูจะเป็นทางเลือกใหม่ที่พ่อแม่สนใจ แต่อย่าลืมเช็กความพร้อม และปัจจัยที่ต้องมีก่อนตัดสินใจให้ลูก

ส่งลูก เรียนอนุบาล แต่พ่อแม่ไม่อยากให้รร. “เร่งอ่านเขียน” จะทำอย่างไรดี?

จะทำอย่างไรดี! เมื่อลูกเข้า เรียนอนุบาล และทางโรงเรียนเร่งอ่านเขียนให้ลูก แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย เพราะลูกยังเล็ก ลูกยังเขียนหนังสือไม่ได้ ตามมาดูคำแนะนำของคุณหมอประเสริฐกันค่ะ

13 ทักษะที่ลูกควรมีก่อนเข้า โรงเรียนอนุบาล

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนลูกเข้าเรียนที่ โรงเรียนอนุบาล จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ลูกเมื่อลูกต้องไปเจอกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่มีพ่อแม่คอยอยู่ใกล้ ๆ ทีมแม่ ABK ขอชวนคุณพ่อคุณแม่มาเพิ่มทักษะให้ลูกก่อนเข้าเรียนอนุบาลกันค่ะ

ทำความรู้จัก 7 หลักสูตรอนุบาล เลือกยังไงให้เหมาะกับลูก

นอกจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างในการเลือกโรงเรียนแรกให้ลูกแล้ว หลักสูตรอนุบาล ที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนก็เป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเช่นกันนะคะ

keyboard_arrow_up