อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ โรงเรียนทางเลือก กับหลักสูตรให้เด็กๆ เรียนรู้จริงจากธรรมชาติ

event
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

School Visit วันนี้จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงเรียน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ โรงเรียนทางเลือกขนาดย่อม ที่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละคน โรงเรียนที่สร้างเด็กให้สุขง่าย ทุกข์ยาก และมีสมดุลในการใช้ชีวิต ถ้าใครกำลังมองหาโรงเรียนทางเลือกดี ๆ ย่านฝั่งธนอยู่ ที่นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ย่านศาลาธรรมสพน์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อปี พ.ศ.2543 พื้นที่บริเวณนี้รายล้อมไปด้วยทุ่งนา มีบรรยากาศร่มรื่น ครูอ๊อบสโลพร ตรีพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เล่าให้เราฟังว่า จุดเริ่มต้นของโรงเรียนเริ่มจากการทำโรงเรียนให้หลาน โดยใช้บ้าน ซึ่งเดิมทีเป็นบ้านตากอากาศ นำมาปรับให้กลายเป็นโรงเรียนเล็กๆรองรับนักเรียนและครูไม่กี่คน โดยใช้แนวทางการสอนแบบ Homeschool กว่า 23 ปีที่ผ่านมา ครูอ๊อบพัฒนาและปรับรูปแบบแนวทางการสอนทั้งศึกษาเพิ่มเติมและขอคำแนะนำดีๆ จากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยหรือ โรงเรียนสยามสามไตร ในปัจจุบัน จนปัจจุบันจากโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียนไม่กี่คนก็ขยับขยายกลายเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดย่อมที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

บรรยากาศทางเข้าโรงเรียน

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

ส่วนใหญ่ช่วงเช้าคุณครูจะพาเด็กๆ มาปล่อยพลัง รับพลังงานจากแสงแดดก่อนที่สนามเด็กเล่น เด็กๆจะผลัดหมุนเวียนกันทำกิจกรรม ทั้งปีนป่าย เล่นทราย เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่

 

การศึกษาแบบองค์รวม

หลักสูตรของโรงเรียนเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม คือเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและเทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านกาย ใจ ผ่านการลงมือทำ ผ่านการสร้างเรื่องของกระบวนการคิดให้สัมพันธ์กัน พัฒนาชีวิตให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง เด็กๆจะกำกับตัวเองได้ และรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำ  กินเป็นอยู่เป็น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  คือเป้าหมายหลักของโรงเรียน

นอกจากนี้ครูอ๊อบยังได้ศึกษาและนำเอาธรรมะ มาเป็นแนวทางในการวางหลักสูตรของโรงเรียนด้วย โดยนำเอาเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน ของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  มาเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษา เรียนรู้เรื่องธรรมชาติกับตัวเรา ธรรมชาติกับสังคม ธรรมชาติกับเทคโนโลยี ลักษณะการเรียนจะคล้ายกับบันไดวน ค่อยๆกว้าง ค่อยๆลึกขึ้น สังคมบ้าน สังคมโรงเรียน ผสมเรื่องวิชาการ ภาษาต่างๆ ในรูปแบบบูรณาการ  นำสู่ความสามารถและปัญญาที่หลากหลาย โดยยึดหลักภาษาธรรมชาติ (Whole Language)  ไม่ได้นั่งเรียนเขียนอ่านกันแบบจริงจัง เน้นเตรียมความพร้อมเรื่อง ฐาน กายใจก่อน ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาของตัวเองให้แข็งแรง สื่อสารได้คล่อง แล้วค่อยเสริมภาษาอื่นๆเข้าไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึมซับแบบธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนา ทั้งอารมณ์ สังคม จริยธรรมและวิชาการ เป้าหมายของโรงเรียนคืออยากเห็นเด็กเป็นคนที่สุขง่าย ทุกข์ยาก ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน กายใจ ภาคภูมิใจตัวเอง ปรับตัวง่าย โรงเรียนจะวางแผนและเตรียมความพร้อมให้ทุกๆด้าน

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

เด็กอนุบาลเรียนวิชาพละ โดยครูต่างชาติ เพื่อให้เด็กซึบซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

อุโมงค์นี้เป็นสถานที่โปรดของเด็กหลายๆคน

สอนพ่อแม่ให้เข้าใจลูก

ประเทศของเรามีโรงเรียนสอนให้ครูเป็นครู แต่โรงเรียนสำหรับฝึกให้เป็นพ่อแม่ยังไม่มี ที่ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ จึงมีคลาสห้องเรียนพ่อแม่  เพื่อให้ความรู้พ่อแม่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องเร่งเรียน ช่วงเวลาที่เด็กพร้อมเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ได้ดี ใฝ่รู้ ถ้ารีบให้ไปก่อนในจังหวะที่เขายังไม่พร้อม ความใฝ่รู้และอยากเรียนรู้จะมอดไป คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็น ถ้าโรงเรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กเรียนรู้อย่างไร สอนพ่อแม่ให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่รอคอยจะเป็นอย่างไรก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ห้องเรียนพ่อแม่บางคลาสจะเชิญคุณหมอ มาช่วยให้ความรู้ โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น พ่อแม่จะรับมืออย่างไรเมื่อลูกผิดหวังหรือภาวะความซึมเศร้าในเด็ก มีทั้งคลาสแบบออนไลน์และออนไซต์  สิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้โรงเรียน เด็ก และพ่อแม่ ไปในทิศทางเดียวกัน

พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือก แต่ตัวเองกลับไม่ได้มาแนวทางนี้ บางคนกำกับลูกมากเกินไป ไม่ปล่อยให้ลูกตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยตนเอง ก็จะทำให้เด็กอ่อนแอไม่มีทักษะทางด้านความคิดไม่กล้าตัดสินใจ พ่อแม่ต้องไม่คาดหวังที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำวิถีของการเลี้ยงดูให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้ลูก ดูแลตัวเองได้ รับผิดชอบตัวเองได้

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

ภายในโรงเรียนรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น ทำให้เด็กๆผ่อนคลาย

 

 

กิจกรรมเชื่อมโยงกับธรรมชาติ

ที่โรงเรียน อนุบาลบ้านพลอยภูมิ จะจัดค่ายสุนทรียภาพในธรรมชาติทุกปีสำหรับเด็กอนุบาล 3 เป็นกิจกรรมเข้าค่ายสำหรับเด็ก แบบ 4 วัน 3 คืน โดยไม่มีผู้ปกครอง เพื่อบ่มเพาะความรักในธรรมชาติให้กับเด็กๆ เป็นนักสืบความหมายธรรมชาติ อธิบายว่าต้นไม้ต้นนี้ทำงานอย่างไร สัตว์กับต้นไม้สัมพันธ์กันอย่างไร ได้ฝึกใช้กล้องสองตาเพื่อดูนก และเดินป่า ปีนข้ามขอนไม้ต่างๆ  และทำงานศิลปะหลังจบค่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ทำสวน ทำนา เลี้ยงไส้เดือน ที่สวนเกษตร ชื่อ สวนผลิใบ  อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียน เด็กจะภูมิใจและทานอาหารที่เขาปลูกเอง  ส่วนเด็กอนุบาล 1 จะมีครูพาเดินในโรงเรียน  เป็นวิชาใกล้ชิดธรรมชาติ เน้นสำรวจและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง

  อาจารย์ประสิทธิ์ วงษ์พรม  อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติศึกษา ที่โรงเรียนเชิญมาสอนเด็กๆเรื่องสัตว์เลื้อยคลาน ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง งูสิงห์ เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการเลื้อย ผิวของงู วิธีการเข้าหางู และพาสำรวจธรรมชาติรอบโรงเรียน

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

สวนผักเล็กๆ ของเด็กๆ

 

เน้นพัฒนาเด็กแบบรอบด้าน

เด็กที่นี่จะได้เรียนรู้หลากหลาย ทั้งดนตรี ศิลปะ เพราะการพัฒนาเด็กควรพัฒนาสมองทั้งสองซีก เพื่อให้เกิดความสมดุล ไม่ใช่เก่งแต่วิชาการ แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงมนุษย์ และธรรมชาติ ได้ด้วย ไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง โรงเรียนพยายามสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย  เปิดโอกาสให้ทดลองเล่น จนเจอสิ่งที่เด็กถนัด แม้จะเจอสิ่งที่ไม่ถนัดก็ไม่หยุดพัฒนา

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

งานปั้นของเด็กๆที่โรงเรียนนำมาตกแต่งผนังห้อง

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

บรรยากาศห้องเรียนศิลปะ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ Music and Movement เคลื่อนไหวร่างกายผ่านเสียงดนตรี การฟัง การกำกับตัวเอง ใช้ร่างกายเป็นเครื่องดนตรี

 

สังคมแห่งกัลยาณมิตร ของ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

ทางโรงเรียนจัดวัน Open house เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาฟังนโยบายและแนวทางการสอนของโรงเรียน ว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจก่อนพาลูกๆมาสมัครเรียน และเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองจะทำงานร่วมกันกับโรงเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนเด็กๆ อะไรที่คุณพ่อคุณแม่มองว่าโรงเรียนบกพร่อง สามารถสื่อสารกับโรงเรียนได้ด้วยความตรงไปตรงมาและช่วยสะท้อนปัญหาต่างๆได้ ส่วนโรงเรียนก็สามารถสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่แบบตรงไปตรงมาได้เช่นกัน ว่าสิ่งไหนที่เด็กโดดเด่น สิ่งไหนที่ควรต้องเติม หรือต้องรีบแก้ไข เป็นกัลยาณมิตรทีดี สะท้อนได้ด้วยความเคารพ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

เรียนผ่านการเล่นต่างๆ ช่วยพัฒนาเด็กๆอย่างเป็นธรรมชาติ

อนุบาลบ้านพลอยภูมิ

บรรยากาศโรงเรียนน่ารักอบอุ่นเหมือนบ้าน

 

Mommy’s Love This! ถูกใจแม่

1.โรงเรียนนี้ไม่มีการสอบ ไม่มีเกรดเฉลี่ย ไม่มีที่หนึ่งที่สอง แต่จะประเมินเด็กตามสภาพจริง วัดผลด้วย Portfolio ของนักเรียน และเสนอร่องรอยการเรียนรู้ที่ผ่านมาในแต่ละเทอม ในงานภูมิผลิใบ นอกจากนี้โรงเรียนจะนัดประชุมผู้ปกครอง ทุก 2 เดือน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆ ของแต่ละคนอีกด้วย

2.ครูที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ ต้องเข้าคอร์ส ปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาใจของครู ไม่ให้ไวต่ออารมณ์ และรู้เท่าทันอารมณ์ ไม่ปล่อยอารมณ์ออกไปให้กระทบกับเด็ก พ่อแม่จึงเบาใจได้ว่าเด็กๆที่โรงเรียนนี้จะมีสุขภาพจิตที่ดี เพราะได้เจอครูที่จิตใจเมตตาและอารมณ์ดี

3.โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เปิดโรงเรียนระดับประถมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนชื่อ ประถมภูมิธรรม บ้านไหนอยากวางแผนให้ลูกเรียนต่อชั้นประถมศึกษา ก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะที่นี่มีชั้นประถมศึกษารองรับด้วย แต่หากใครอยากเรียนต่อที่อื่น คุณครูก็สามารถแนะนำโรงเรียนที่เหมาะเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีที่ศึกษาต่อ

4.ที่นี่ไม่มีเรียนพิเศษ เด็กควรได้เวลาจากพ่อแม่ ควรมีเวลาคุณภาพที่บ้าน หลังจากเลิกเรียน เพราะเด็กใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมาแล้วทั้งวัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ( อายุนับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม )

  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีบริบูรณ์
  • ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์
  • ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีบริบูรณ์
  • ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีบริบูรณ์

เกณฑ์การพิจารณา

การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

อัตราค่าเล่าเรียน ( ปีการศึกษา 2567 )

  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและประกันอุบัติเหตุ 25,000 บาท
  • ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 78,000 บาท
  • ค่าชุดนักเรียน  600 บาท
  • ค่าชุดกิจกรรม  500 บาท

 

ที่อยู่ : 13/4 ม.6 ถนนศาลาธรรมสพน์ 42 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 02-889-6941
เว็บไซต์ https://www.baanploypoom.net/

Facebook : https://www.facebook.com/baanploypoomkindergarten

 

Editor : แม่เลม่อน

ภาพ :  นันทิยา บุษบงศ์


อ่านต่อบทความน่าสนใจ

keyboard_arrow_up