แบบฝึกหัดอนุบาล

อัปเดต! แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 80 แบบฝึก โหลดฟรี! ครบทุกทักษะ เติมเต็มศักยภาพให้ลูกน้อย

event
แบบฝึกหัดอนุบาล
แบบฝึกหัดอนุบาล

แบบฝึกหัดอนุบาล หรือแบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัยมอบหมายให้เด็กปฐมวัยทำ เพื่อฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่างๆ โดยให้เด็กได้ฝึกฝนในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความชำนาญ และควรเป็นการฝึกฝนที่เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 80 แบบฝึก โหลดฟรี!
ครบทุกทักษะ เติมเต็มศักยภาพให้ลูกน้อย

การจัดให้เด็กปฐมวัยทำ แบบฝึกหัด จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป

ทีมบรรณาธิการ Amarin Baby & Kids จึงมี แบบฝึกหัดอนุบาล สำหรับเด็กน้อยที่เตรียมเข้าอนุบาล กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล หรือเตรียมจะเข้า ป.1 มาฝากเพื่อให้คุณแม่ไว้ฝึกหัดเด็กๆ กันค่ะ คลิกดาวน์โหลดได้เลย

แบบทดสอบสำหรับเด็กอนุบาล (ไฟล์ภาพ)

พัฒนาการเขียน

kindergarten writing icon ตัวอักษรภาษาไทย kindergarten writing icon ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
พัฒนาการเขียน ตัวอักษรภาษาไทย ชุด:   ก-ซ | ฌ-ถ | ท-ม | ย-ฮ |  พัฒนาการเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษ   ชุด:   A-F | G-L | M-S | T-Z |
kindergarten writing icon ลากเส้นลีลามือ kindergarten writing icon หัดเขียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ
ลากเส้นลีลามือ ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

 11 | 12 | 13 |

หัดเขียนภาษาไทย ชุดมานี มานะ  ชุดที่:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

 

 

เครดิตจาก : karn.tv

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย หนังสือเตรียมสอบเข้า ป.1

โดย คุณครู วรมน สอนสมบุญ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

>> คลิกต่อหน้า 2 เพื่อดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอนุบาล 45 แบบฝึก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

หัวข้อ
รวมกว่า 60 แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี!
ชื่อบทความ
รวมกว่า 60 แบบฝึกหัดอนุบาล ดาวน์โหลดฟรี!
รายละเอียด
การทำแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้ว เราจึงรวม แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก มาฝากเพื่อให้คุณแม่ดาวน์โหลดฟรี! ไว้ฝึกหัดเด็ก ๆ กันค่ะ 1. แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม 2. แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม 3. ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ 4. ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน 5. ใบงานลากเส้นตามรอยประ1 6. ใบงานลากเส้นตามรอยประ2 7. ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา 8. ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย 9. ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน 10. ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้
ชื่อผู้เเต่ง
สำนักพิมพ์
Amarin Baby & Kids
โลโก้สำนักพิมพ์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up