Mark For Future

Mark For Future Kindergarten โรงเรียนอนุบาลและประถมแบบ 2 ภาษา เอกดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย

event
Mark For Future
Mark For Future

When we groove, we improve! สมัยนี้คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าใครๆก็อยากให้ลูกเรียนดนตรี เพราะการเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กจะช่วยพัฒนาสมองให้เจริญเติบโต ทั้งเรื่องความจำ,อารณ์ต่างและยังช่วยพัฒนาร่างกายหลายๆด้านอีกด้วย ถ้ามีโรงเรียนที่เน้นสอนดนตรีให้กับเด็กในชั่วโมงเรียนเลยก็คงจะดีทีเดียว

วันนี้ School Visit จะพามาเยี่ยมชม โรงเรียน Mark For Future Kindergarten โรงเรียนเอกดนตรีแห่งแรกของประเทศ ที่เด็กๆจะได้เรียนดนตรีทุกรูปแบบและทุกๆวัน อีกด้วย

โรงเรียน Mark For Future Kindergarten

ตั้งอยู่ย่านทวีวัฒนา บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่  เปิดทำการสอนมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ,อนุบาลและชั้นประถม ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งโรงเรียนเพียง 120 คน โดยแต่ละห้องรับไม่เกิน 15 คน เพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รับการดูแลแบบใกล้ชิด ตามจุดประสงค์ของผู้อำนวยการ คุณพงษ์ธนธรณ์ ศรีทองกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูแอล ของเด็กๆ ที่สั่งสมประสบการ์ณด้านดนตรีมากมายจากทั่วโลก

ที่โรงเรียน Mark For Future เด็กๆจะได้เรียนรู้เพลงและดนตรีตลอดเวลา เพราะทุกวิชาจะสอดแทรกดนตรี เพื่อเป็นสื่อในการสอน ให้เด็กๆสนุกและมีความสุขตลอดเวลา ได้เรียนทั้ง กีตาร์ เบส กลอง เปียโน ร้องเพลง เต้น และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักสำรวจ สงสัย และหาคำตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้และพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทางด้านวิชาการในอนาคต และยังเน้นการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ โดยเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (Native) จากประเทศอังกฤษ ในหลากหลายวิชาอีกด้วย

Mark For Future Mark For Future

บรรยกาศอาคารเรียนด้านนอกที่เน้นสีสันสดใส
ส่วนโถงต้อนรับภายในเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีมากมาย กระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนรู้

 

เตรียมอนุบาล อนุบาล  ( Preschool )

เน้น Active Learning โดยเรียนรู้ผ่านการเล่น และใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสอน ทุกๆวันเด็กจะได้เรียนดนตรีวันละ 1 คาบ และเรียนรู้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดแตกต่างกันไปในแต่ละวัน นอกจากห้องเรียนดนตรีแล้ว ยังมีห้องแดนซ์ สำหรับเรียนบัลเล่ต K-Dance ,K-pop และอื่นๆ เมื่อจบปีการศึกษาเด็กๆจะได้ร่วมตั้งวงดนตรีของตนเองเพื่อจัดคอนเสิร์ต และสามารถเลือกว่าตนเองอยากเล่นตำแหน่งอะไร ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานแบบ Team Work โดยมีคุณครูคอยสังเกต ว่าเด็กคนไหนถนัดอะไร ควรเสริมอะไร นอกจากสังเกตเป็นรายบุคคลแล้ว คุณครูยังดูภาพรวมของห้อง เช่น ห้องนี้เรียนเด็กชอบเล่นเปียโนและเก่งกันเกือบทั้งห้อง ทางโรงเรียนก็จะเพิ่มคาบเรียนเปียโนจาก 1 คาบเป็น  2 คาบ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน  สำหรับเด็กอนุบาล 3 จะได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีโชว์ที่ต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ เมื่อเด็กๆต้องขึ้นเวทีที่ไหนก็ไม่มีตื่นกลัว นอกจากวิชาดนตรีแล้วทางโรงเรียนก็ยังมีวิชาอื่นๆตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการและมีกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมทักษะ ทั้ง Cooking วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น

Mark For Future Mark For Future

วิชาพละ เด็กๆจะได้เรียนเตะฟุตบอลกับโค้ชต่างชาติ ( Native )ที่จบทางด้านฟุตบอลโดยตรง และได้ทำกิจกรรมมากมายเพื่อเสริมสร้างทักษะและกล้ามเนื้อต่างๆ

Mark For Future

เด็กๆเตรียมอนุบาล ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสานาน

Mark For Future Mark For Future Mark For Future

คลาสเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นให้เด็กๆได้ทดลองทำด้วยตนเอง

Mark For Future Mark For Future

คลาสดนตรีและคลาสเต้นของเด็กอนุบาล

Mark For Future Mark For Future ห้องเรียน MINI ที่จำกัดนักเรียนแค่ 5 คนต่อห้อง

ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ( Primary School )

สำหรับชั้นประถมจุดเด่นคือแต่ละห้องเรียน จะมีเด็กนักเรียนไม่เกิน 15 คน  ทำให้คุณครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง หลักสูตรการเรียนการสอนเน้น คิด วิเคราะห์ แยกแยะ และวิชาการ 8 กลุ่มสาระ นอกจากนี้ยังมีเรียนหลักสูตร โรบอทและSTEAM  โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกกระบวนการคิดค้นหาตัวเองตั้งแต่วัยประถม ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นทดลองและลงมือทำด้วยตนเองเด็กๆจะได้เรียนทั้ง Cubelets & Robotics,  Digital Art  Match & Engineering, Coding Lego Robots และการ Coding ทำให้เด็กสนุกในการเรียนและไม่เบื่อ

ส่วนวิชาดนตรีเป็นแบบ Major Minor  เด็กๆสามารถเลือกเรียนตามความสนใจ เลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบได้ นอกจากเรียนดนตรีแล้ว ที่โรงเรียนยังสอนเรื่อง Sound Engineer ,Music Engineering  และ Backstage ต่างๆ ให้กับเด็กๆด้วย โดยใช้หลักสูตรดนตรี จากTrinity College London  ที่เป็นบอร์ดสอบดนตรีสากลจากสหราชอาณาจักร โดยมีการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรีเทียบกับหลักสูตรของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ในสาขาวิชาดนตรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีทิศทาง สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและมีมาตรฐานสากล ผู้สอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ กว่า 50 ประเทศประเมินตามเกณฑ์ ของ Trinity โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก Trinity มาประเมินเด็กด้วยตนเอง เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเรียนต่อทางด้านดนตรีที่ต่างประเทศในเครือข่ายของ Trinity College London  ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังก่อตั้งวงดนตรี MFF ASA85 ซึ่งเป็นวงดนตรีเยาวชนจิตอาสา ก่อตั้งขึ้นในปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อส่งเสริมการทำความดีตอบแทนสังคมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป โดยเด็กๆจะได้จัดแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล เพื่อนำเงินไปซื้อเสื้อเกราะให้ทหาร ทำให้เด็กได้ฝึกฝนในการแสดงดนตรีและยังเรียนรู้ที่จะเป็นจิตอาสาที่ดี ทำดีเพื่อสังคมต่อไป

Mark For Future

   บรรยากาศห้องเรียนเด็กประถม

Mark For Future Mark For Future ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

Mark For Future Mark For Future

ห้องเรียน Coding Lego Robots

 

 อุปกรณ์การเรียนครบครัน และทันสมัย

 Mark For Future Mark For Future Mark For Future

ห้องอัดเสียง ห้องคอนเสิร์ต และห้องเรียนแต่งเพลง

Mark For Future Mark For Future

ทุกห้องเรียนอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์ดนตรี เด็กๆจะได้ใช้เครื่องดนตรีแบบ 1:1

  Mark For Future

แม้แต่ห้องรับประทานอาหารก็ยังมีเครื่องดนตรี สมกับที่เป็นโรงเรียนดนตรีจริงๆ

Mark For Future

คุณพงษ์ธนธรณ์ ศรีทองกุล (ครูแอล) ผู้อำนวยการโรงเรียน

Mommy’s Love This ! ถูกใจแม่

1.ผู้อำนวยการรู้จักเด็ก รู้จักผู้ปกครองทุกคน เอาใจใส่และดูแลเด็กแบบใกล้ชิด เปรียบเสมือนคนในครอบครัว

2.ใครอยากเรียนเสริมดนตรีหรือวิชาอื่นๆหลังเลิกเรียน ไม่ต้องไปไหนไกล เรียนที่โรงเรียนได้เลยเพราะที่นี่มีคลาส After School มากมาย ทั้งเปียโน กลอง อูคูเลเล่  บัลเล่ต์ ศิลปะ ภาษาจีน ไอทีต่างๆ ในราคาพิเศษ

3.กลองชุด ที่เด็กๆใช้เรียน ทางโรงเรียนสั่งทำพิเศษแบบหลากหลายสี ให้เด็กๆเลือกสีที่ตัวเองชอบในแต่ละคลาสเรียน เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนเพิ่มขึ้น และยังแสดงถึงความเข้าใจและใส่ใจเด็กๆได้เป็นอย่างดี

4.โรงเรียนเชคค่าฝุ่นทุกวัน เพื่อวางแผนการเล่นเอาต์ดอร์ของเด็กๆ และในห้องเรียนมีเครื่องฟอกอากาศทุกห้อง

5.พื้นฐานด้านดนตรีแน่น สามารถเรียนต่อด้านดนตรีได้แบบสบายๆ

6.มี Workshop จากเหล่านักดนตรี นักร้องมืออาชีพชื่อดัง มาช่วยสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอยู่เสมอ เช่น พี่โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

7.ค่าเทอม สามารถเลือกจ่ายได้หลายแบบ ทั้งแบบรายเทอม รายปี หรือแบบชำระล่วงหน้า 2- 4 ปี ยิ่งชำระล่วงหน้ายิ่งมีส่วนลดเยอะ ถูกใจแม่มากๆ

8.มีห้องเรียน Mini สำหรับเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ รับเด็กไม่เกิน 5 คนต่อห้อง เช่น เด็กที่มีพัฒนาการช้า หรือมีอาการแพ้หลายๆอย่าง

9.วันประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองแต่ละบ้านจะได้คุยแบบตัวต่อตัวกับครูแต่ละคน รวมถึงครูแอลผู้อำนวยการด้วย เพื่อปรึกษาแนวทางการพัฒนาลูกๆของตนเอง

10.ทุกๆเทศกาล ทางครูแอล ผู้อำนวยการ จะแต่งเพลงใหม่ๆให้เด็กๆหัดเล่นหัดร้อง เพื่อเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมนั้น นอกจากสนุกที่ได้เรียนรู้เรื่องเพลงแล้วยังได้ความรู้ไปในตัวอีกด้วย

11.ที่โรงเรียนเด็กๆจะได้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ หิวเมื่อไหร่ทานได้ตลอด ทั้งนม ขนมและอาหาร เติมได้ไม่อั้นซึ่งราคารวมอยู่ในค่าเทอมแล้วด้วย

 

อัตราค่าเล่าเรียน ปี 2567

  • ค่าเทอม 60,000 บาท ( รายเทอม )
  • ค่าแรกเข้า 20,000 บาท ( ราคายังไม่รวมค่าอาหาร )

( ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้กับทางโรงเรียน )

 

ที่อยู่ Mark For Future Kindergarten School

732 ซอย ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 15 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

LINE : markforfutureschool

Tel. 061 386 6663

Facebook : https://web.facebook.com/mffkindergarten

MARK FOR FUTURE SCHOOL – เรียนรู้อย่างรวดเร็ว • ด้วยความสนุกสนาน • ผ่านขบวนการดนตรี

 

Editor : แม่เลม่อน

ภาพ :  อภินัยน์ ทรรศโนภาส


อ่านต่อบทความโรงเรียนอื่นๆ น่าสนใจ คลิก ⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up