โรงเรียนอนุบาล

10 “โรงเรียนอนุบาล” ยอดนิยมพร้อมหลักสูตร ปี 2565

Alternative Textaccount_circle
event
โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาล

สำหรับแม่ ๆ ที่กำลังหา โรงเรียนอนุบาล ให้ลูกน้อย ทีมแม่ ABK ขอพาแม่ ๆ มาส่อง 10 ค่าเทอมอนุบาล ปี 2022/2565 ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง และค่าเทอมเท่าไหร่?

10 “โรงเรียนอนุบาล” ยอดนิยมพร้อมหลักสูตร ปี 2565

เมื่อลูกถึงวัยที่จะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาล สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิดไม่ตกก็คือ จะเลือก โรงเรียนอนุบาล ไหนให้ลูกดี ค่าเทอมอนุบาล มีหลักสูตรอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่? และโรงเรียนอนุบาลสมัยนี้ ก็มีหลากหลายแนวทางให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นแนววิชาการ แนวบูรณาการ ก่อนอื่น มาดูวิธีการเลือกโรงเรียนอนุบาลกันก่อนดีกว่าค่ะ

การเลือกสถานศึกษา

 1. เลือกประเภทสถาบันการศึกษา

คุณพ่อคุณแม่จะต้องคิดว่าจะให้ลูกเรียนไปทางสายไหน ซึ่งโดยปัจจุบันก็มีอยู่หลายแบบ ทั้งสถาบันของรัฐบาล และเอกชน ซึ่งก็มีแบ่งเป็นเอกชนธรรมดา เอกชนสายทางเลือก เอกชนแบบ 2 ภาษา หรือ EP : English Program หรือเอกชนแบบนานาชาติ ที่มีแต่ครูต่างชาติ 100% เลย ซึ่งค่าเทอมก็แพงขึ้นตาม แน่นอนว่าการเลือกประเภทของสถาบันการศึกษา ย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมแน่นอน ดังนั้น พ่อแม่ต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบในระยะยาว อย่าลืมสอบถามและหาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละสถาบันเปรียบเทียบกันให้ชัด ๆ เพื่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยที่สุดด้วย

2. เลือกทำเลที่ตั้งสถานศึกษา

หลังจากเลือกประเภทของสถาบันการศึกษาของลูกแล้ว พ่อแม่ก็ต้องมาดูต่อว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนแถวไหน จะใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงานคุณพ่อคุณแม่ ถ้าพ่อแม่บางคนจะเลือกใกล้บ้านก็อาจจะไม่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อไปโรงเรียน ซึ่งก็ทำให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ หรือถ้าเลือกสถาบันดังๆ ที่ต้องการ แต่ต้องใช้เวลาเดินทางไกล ก็ต้องเตรียมใจว่า ลูกอาจต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่น ต้องกินข้าวในรถระหว่างไปโรงเรียน ขากลับก็อาจเจอรถติดยาว หรือต้องจ้างรถโรงเรียนเพื่อให้กลับบ้านเร็วขึ้น ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าเทอมอนุบาล
ค่าเทอมอนุบาล

เด็กในวัยอนุบาล เรื่องสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นการเลือก โรงเรียนอนุบาล ที่เหมาะกับลูกที่สุด ดังนั้น มาดูกันว่า โรงเรียนอนุบาล แต่ละโรงเรียน มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรบ้างกันค่ะ

10 “โรงเรียนอนุบาล” ยอดนิยมพร้อมหลักสูตร ปี 2565

อนุบาลกุ๊กไก่

การเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน มีการเรียนรู้หลากหลายอย่างเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน มีการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach

การเรียนรู้ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และ ศตวรรษต่อๆไป Project Approach ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิต และยังสอนวิธีการคิดรูปแบบต่างๆ (Learning to Think) ให้แก่เด็กอีกด้วย ทำให้เด็กสามารถพิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล นำข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาถึงความถูกต้องและประโยชน์ได้ตามวัย การเรียนรู้แบบ Project Approach บูรณาการวิชาต่างๆให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายและเป็นที่สนใจของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา หรือประวัติศาสตร์ การเรียนรู้แบบ Project Approach เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายในวงการการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain Based Learning) อย่างมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โทรศัพท์: (0) 2 249-0081-3, https://kukai.ac.th/

โรงเรียนเลิศหล้า

โรงเรียนเลิศหล้าจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในระดับสากลภายใต้วัฒนธรรมไทย และมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program) และ หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program)

ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลศึกษาปีที่ 3
รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1.6 ขวบ – 3 ขวบ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 50 : 50 ของเวลาเรียน

2. หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

ระดับชั้นอนุบาล (K.1 – K.3) รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 80 : 20
ของเวลาเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ www.lertlah.com

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูก หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะของลูกน้อยให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ภายใต้การดูแลโดยคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างใกล้ชิด เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกน้อย ได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้า เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม หรือผู้คนใหม่ๆ สร้างความมั่นใจ ในวันที่ต้องลงสู่สนามแห่งการเรียนรู้จริง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ในบรรยากาศและสถานที่ของโรงเรียน

หลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอังกฤษ ผ่านการเล่น (Play-base approach) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยเด็กจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนานและหลากหลาย แต่ยังคงแทรกเนื้อหาวิชาการที่สำคัญ รวมถึงวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็นความรู้อย่างถาวร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ www.denlaschool.ac.th

โรงเรียนรุ่งอรุณ

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น…ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เขียนไว้ในหนังสือ การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ถึงแนวทางการจัดการศึกษาแนวพุทธที่พัฒนาเด็กตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อนำหลักไตรสิกขาสู่ระดับชั้นอนุบาลของรุ่งอรุณ วิถีชีวิตและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จึงมีเป้าหมายให้เด็ก กิน อยู่ ดู ฟังเป็น สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นคุณธรรมสำคัญที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ของวัยเด็ก โดยบูรณาการ ๔ สาระที่สำคัญสำหรับปฐมวัย ได้แก่ ตัวเรา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม (พ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อน ครู ลุงคนสวน ป้าแม่ครัว ฯลฯ) และภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ลงในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก อาทิ กิจวัตรประจำวัน การเล่น การออกกำลังกาย นิทาน ศิลปะ ดนตรี การทำอาหาร การเดินชมธรรมชาติ กิจกรรมจิตอาสา และโครงงานตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องไปกับฤดูกาลของแต่ละภาคเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 0 2870 7512 – 3, 0 2840 2501-4, www.roong-aroon.ac.th

อนุบาลมณีรัตน์

ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เด็กๆ ทุกคนคือผู้นำเราต้องการสร้างความใฝ่รู้ให้เด็ก รักการค้นคว้า การคิดหาเหตุผล อย่างถูกต้องโดยนำความสนใจของเด็กๆ แต่ละคนมาสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดยวิธีธรรมชาติและสนุกสนาน เพื่อปลูกฝังแนวทาง ที่ถูกต้องสู่ความเป็นเอกบุคคลในแนวทางต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในตัวเด็กแต่ละคน เด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ มิใช่เพียง แค่มาเรียน แต่เป็นการมารู้จักความสนใจของตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อเป็นการเริ่มต้นค้นหาตัวตนของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ มุ่งเน้นที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการเรียนการสอน (Child Center) โดยมีปรัชญาของ เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia) เป็นหลักสำคัญในการมองเด็กอย่างเข้าใจ และเป็นหลักในการออกแบบกระบวนการของการเรียนการสอน ในห้องเรียน และภายใต้ปรัชญาของ เรกจิโอ เอมีเลียนั้น ทางโรงเรียนก็ได้นำนวัตกรรม หลักการ หลักสูตร และแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น Project Approach, Brain Based Learning, Multiple Intelligence (พหุปัญญา), Integration, Whole Language ฯลฯ

ดังนั้นหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ซึ่งได้สั่งสมมาจากประสบการณ์การ สอน และการเป็น โรงเรียนนำร่องของ สมศ. กระทรวงศึกษาธิการ ตลอด 20 ปีเต็ม จึงมีเอกลักษณ์ที่ทำให้เด็กทุกคนเป็นคนที่รู้จักขวนขวายหาความรู้ มีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก ในบริบทของวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และที่สำคัญ มีทัศนคติที่ดีและมีความสุขกับการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 0–2678–4612, www.maneerut.com

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน

 • ได้รับรางวัลสื่อการสอนดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้น 1 ท่าน และครูผู้ช่วย 3 ท่าน
 • กิจกรรมในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนครบในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 02-585-6433, kindergarten.sangsomschool.com

โรงเรียนอนุบาลยอดนิยม
โรงเรียนอนุบาลยอดนิยม

โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

แนวการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาวิจัยจำนวนมากและจากประสบการณ์อันยาวนาน ทางโรงเรียนได้เลือกบูรณาการวิชาการศึกษาปฐมวัยหลายระบบเข้าด้วยกันรวมถึงภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งเหมาะสมและได้ผลดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่มุ่งมาเรียนที่โรงเรียน ครูผู้สอนทุกท่านมีวุฒิและประสบการณ์โดยตรงสำหรับเด็กปฐมวัย และทางโรงเรียนมีการพัฒนาครูอยู่เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนักเรียนจะได้ค้นคว้าทดลองในสิ่งที่ต้องการแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษหลากหลาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 0 -2286 -2588 , 0 -2286 -0492 , 0 -2286-9978 , 085 -119-9090, www.thienprasitsart.com

โรงเรียนแสงอรุณ

โรงเรียนแสงอรุณมุ่งการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการพัฒนาการนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการใฝ่รู้ ทั้งทักษะ ความรู้ และคุณธรรม มีกระบวนการทางความคิด และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล เพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีสุขด้วยจิตสำนึกในความเป็นไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

อัตราค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
อาหารกลางวัน ไม่มีอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน ไม่มีอาหารกลางวัน
อ.1-อ.2 10,506.75 8,906.75 10,206.75 8,606.75
อ.3 11,556.75 9,956.75 11,256.75 9,656.75
ป.1-ป.2 11,271.75 7,771.75 10,971.75 7,471.75
ป.3-ป.6 8,371.75 8,071.75
ม.1-ม.3 8,131.75 7,831.75
ม.4
ภาษาจีน 9,316.25 9,016.25
คณิต 8,816.25 8,516.25
วิทย์ 9,316.25 9,016.25
ม.5-ม.6
ภาษาจีน 9,416.25 9,116.25
คณิต 8,916.25 8,616.25
วิทย์ 9,416.25 9,116.25

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัครได้ที่ sar.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษาเขตพื้นที่1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และทักษะต่าง ๆ (ไม่เน้นการท่องจำ) ฝึกให้เด็กรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามแนวคิดเด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเพื่อสามารถศึกษาได้ในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 02-267-4264, www.ppskgschool.ac.th

โรงเรียนสาธิตพัฒนา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายอนุบาล จัดการศึกษาให้กับเด็กวัย 2-6 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น คือ
ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2- 3 ปี
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 – 4 ปี
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 – 5 ปี
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 – 6 ปี

โดยมีกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้

 • การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น/เชิงรุก (Active Learning)
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
 • การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning through activity)
 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning through playing)
 • การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
 • การเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าเทอมได้ที่ 06-5518-8461 , 06-5518-8462, www.satitpattana.ac.th

โรงเรียนสาธิตบางนา

โรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร English Language Focus (ELF) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นการเรียนภาษาอังกฤษโดย Native Speaker สอน 7 Habits สร้างภาวะผู้นำ  ฝึกทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น คุณครูความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน และมีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี โดยในระดับชั้นอนุบาล มีเอกลักษณ์ คือ

 1. มีความเป็นเลิศและแสดงความสามารถโดดเด่นทางวิชาการอย่างน้อยหนึ่งด้าน
 2. มีสัมมาคาราวะและมีความประพฤติเรียนร้อย อยู่ในหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดี
 3. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตอนเองอยู่เสมอและสามารถปรักตัวก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
 4. เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รักดนตรี ภาคภูมิในในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. มีความสามารถและทักษะในการคิด แก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี เห็นแกส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

อัตราค่าธรรมเนียมปีการศึกษา 2564

 • ประเภทสามัญศึกษา : เตรียมอนุบาล ภาคเรียนละ 7,582.00 บาท อนุบาล 1-3 ภาคเรียนละ 2,756.75 บาท (ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
 • หลักสูตร English Program : ภาคเรียนละ 43,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2750-4965 , 0-2752-4670, https://www.satitbangna.ac.th/

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

หมอชี้! หลักการ เลือกโรงเรียนให้ลูก โรงเรียนที่ดีต้องมี 3 ข้อนี้

Update 12 ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ ปีการศึกษา 2565

รู้จัก 4 โรงเรียน “ระบบการศึกษาฟินแลนด์” ในประเทศไทย

สิ่งที่ต้องสอนลูกก่อนวัย 3 ขวบ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรียน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.moneyguru.co.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up