CQ

6 เคล็ดลับเสริมลูกให้ “ฉลาดคิดสร้างสรรค์” มี CQ ดี อนาคตดี

Alternative Textaccount_circle
event
CQ
CQ

ทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงมีความสำคัญ?

CQ หรือ Creativity Quotient คือความฉลาดในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการ และความคิดยึดหยุ่น คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีทักษะทาง “CQ” ที่ดี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดนอกกรอบ และส่งผลต่อความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้

ซึ่งความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ คือหนึ่งในศักยภาพความฉลาดที่มีติดตัวมาแต่กำเนิด ความฉลาดของ Q ตัวนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มให้ลูกได้ด้วยการสนับสนุนให้ลูกได้เล่น ได้คิดนอกกรอบ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ ดนตรี การเล่านิทาน ฯลฯ เนื่องจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกมีความฉลาดในการแก้ปัญหา (AQ) ที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการคิดนอกกรอบ ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ เพื่อสร้างคำตอบใหม่ ๆ ขึ้นมาได้

ด็กที่มีความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จใจด้านการเรียนและในการทำงาน เพราะทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ศิลปิน นักออกแบบ หรือนักเขียนเท่านั้นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จและส่งผลต่อความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดในด้านนี้ให้เจ้าตัวเล็กด้วยวิธีง่าย ๆ มาดูกัน

6 เคล็ดลับเสริมลูกให้ “ฉลาดคิดสร้างสรรค์” มี CQ ดี อนาคตดี

CQ (Creativity Quotient)

1.ให้ลูกได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย

การได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลายจะทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการทำหลากหลาย รวมถึงได้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองสนใจและรู้ว่าตัวเองชอบหรือถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้น

creativity quotient

2.ให้โอกาสลูกได้ลองทำสิ่งที่ตัวเองชอบ

เปิดโอกาสให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ เช่น การวาดรูป เล่นดนตรี เล่นกีฬา การเต้น การแสดงบนเวทีต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องวิชาการ เป็นต้น พร้อมกับให้การสนับสนุน ชมเชยกับความพยายามหรือความสำเร็จ ให้กำลังใจในยามท้อแท้ โดยไม่วิจารณ์หรือเปรียบเทียบผลงานลูกกับคนอื่น เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกอีกทางหนึ่งได้

ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

3.ส่งเสริมให้ลูกเขียนบันทึกประจำวัน

ข้อดีของการให้ลูกได้เขียนบันทึกหรือไดอารี่ประจำวัน จะทำให้ลูกได้รู้จักรวบรวมความคิด การลำดับเรื่องราวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และสื่อความรู้สึกออกมาด้วยการเขียนที่ไร้ขีดจำกัด เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเขียนยังมีส่วนช่วยในเรื่องของภาษา ได้ฝึกทักษะการเขียน ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ มีคลังคำในสมองเพิ่มเติม ทำให้รู้จักใช้คำพูดในการสื่อสาร และส่งเสริมให้เป็นเด็กรักการอ่านอีกด้วย

ความคิดสร้างสรรค์

4.ชวนลูกให้อ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือหรือนิทานเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการอ่านของเด็ก ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นการอ่านหนังสือในช่วงเวลาสั้น ๆ 15-20 นาที แต่ก็เปิดโลกจินตนาการอีกใบให้ลูกได้ ผลลัพธ์จากการได้อ่านหนังสือ จะช่วยให้สมองของลูกมีวงจรประสาทนับล้านที่เชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง เกิดการกระตุ้นวงจรประสาทในสมองให้ทำงาน กระบวนการนี้สมองของเด็กจะพัฒนาความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค มีจินตนาการที่มากมายไร้ขีดจำกัด มีผลต่อทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ และทำให้มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในสถานการณ์หลากหลาย นอกจากการการอ่านหนังสือตามสิ่งที่ลูกสนใจ หลังอ่านเสร็จแล้วกระตุ้นให้ลูกได้คิดโดยการเปิดโอกาสให้ถามหรือคุณพ่อคุณแม่ลองตั้งคำถาม เพื่อให้ลูกค้นหาข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ลูกได้มี CQ เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ

บทความแนะนำ นี่แหละ! 8 งานอดิเรกที่มีประโยชน์ และดีต่อลูก ช่วยให้สมองไบรท์ ทำให้มีความสุข

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.พาลูกเปิดโลกกว้างตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ปัจจุบันนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เสริมพัฒนาการ ได้ความรู้ และสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ออกไปเปิดโลกกว้างและได้เรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โครงการพระราชดำริ ฯลฯ ที่ถูกเติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเหล่านักคิดและนักสร้างสรรค์รวมถึงชาวบ้านในชุมชน ซึ่งการพาลูกเที่ยวนอกบ้าน ถือเป็นประสบการณ์ที่ให้ลูกได้ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ จากความเคยชินเดิม ๆ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อไป ยิ่งมีวัตถุดิบหลากหลายมากเท่าไรก็ยิ่งคิดสร้างสรรค์ต่อยอดได้มากขึ้นไปเท่านั้น

คิดสร้างสรรค์

6.ให้ลูกได้เล่น

การมี CQ นั้นจะสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ถ้าให้ลูกได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการให้เหมาะกับวัย เช่น การทำงานศิลปะ เล่นของเล่นธรรมชาติ ของเล่นเสริมพัมนาการ การประดิษฐ์ กิจกรรม กีฬาต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว เล่นกับเพื่อน เล่นกับพ่อแม่ การเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำโดยไม่เอากรอบความคิดพ่อแม่ไปปิดกั้น ก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นความฉลาดที่จะต่อยอดสู่พัฒนาการด้านอื่น ๆ ของลูกได้

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : www.brainten10.comwww.becomeawritertoday.com

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจอื่นๆ :

“ยิ่งเล่น ยิ่งฉลาด “ พัฒนา PQ (Play Quotient) สร้างลูกให้ฉลาดแข็งแรงจากการเล่นแสนสนุก

8 วิธีเลี้ยงลูก ให้มี OQ (Optimist Quotient) ฉลาดมองโลกในแง่ดี ส่งผลดีต่อชีวิต

สร้างลูกให้มี SQ (Social Quotient) ไม่ก้าวร้าว ไม่เอาเปรียบ ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up