AQ (Adversity Quotient)

4 ข้อที่บอกว่า ลูกมี AQ (Adversity Quotient) ฉลาดแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรค รู้จักเอาตัวรอด

Alternative Textaccount_circle
event
AQ (Adversity Quotient)
AQ (Adversity Quotient)

ในยุคที่ลูกจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่รวดเร็ว ทั้งสังคมใกล้ตัว การแข่งขัน การเรียน ฯลฯ การส่งเสริมลูกให้มีเพียงไอคิวดีอีคิวได้ติดตัวคงไม่เพียงพอ เพราะอีกหนึ่ง Q ที่เด็กควรมี นั่นคือ AQ (Adversity Quotient)

มีหลายคนดังที่เป็นตัวอย่างในเรื่องความพยายาม อดทน และแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ หนึ่งในนั่นคือ ทอมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ผู้ซึ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย และผ่านการทดลองต่าง ๆ ฟันฝ่า แก้ไข แก้ปัญหามากมายด้วยตัวเองกว่า 20 ปี ที่มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว และถ้าหากเขาถอดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ล้มเหลวก็คงไม่ได้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งความสามารถในการแก้ไขปัญหา เป็นความฉลาดด้านหนึ่งของมนุษย์ นี่อาจเป็นลักษณะของคนที่มี AQ หรือ ความฉลาดในการแก้ปัญหา นั่นเอง

เช็กลิสต์ 4 ข้อที่บอกว่า ลูกมี AQ (Adversity Quotient)
ฉลาดในการแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรค รู้จักเอาตัวรอด

aq adversity quotient

AQ (Adversity Quotient) เป็นทฤษฎีที่ Dr. Paul G. Stoltz คิดค้นขึ้น หมายถึง ความฉลาดในการแก้ปัญหา หลักการของทฤษฎีนี้คือ การเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยการทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ท้อแท้หรือหยุดยั้งกลางทาง แม้จะเหนื่อยยากแค่ไหนก็จะไม่ล้มเลิกจนกว่าจะพบกับความสำเร็จ มีความพยายามควบคุมสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหา แก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่ง Q ตัวนี้จึงเป็นคามฉลาดอีกด้านที่คุณพ่อคุณแม่ควรเสริมสร้างให้ลูกมีติดตัว

Adversity Quotient เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเลี้ยงดูและสอนให้ลูกได้รู้จักกับความอดทนตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อที่จะพยายามแก้ปัญหา ฝ่าฟันกับอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteeming) ซึ่งถ้าสามารถฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ไปได้ ก็สามารถเอาตัวเองรอดจากปัญหาอุปสรรค และจะพบกับความสำเร็จ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้

เด็กที่มี AQ หรือความฉลาดในการแก้ปัญหา มีลักษณะดังนี้

aq ลักษณะ

1.เป็นเด็กที่เข้าใจปัญหา

มองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่แก้ไขและต้องผ่านไปให้ได้ เด็กที่มีลักษณะนี้จะมีบุคลิกที่มั่นใจในตัวเองและมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะเมื่อพบเจออุปสรรคก็จะพยายามหาทางแก้ไข แม้ครั้งแรกยังแก้ไม่ได้แต่ก็จะไม่ท้อถอย และจะพยายามจนกว่าจะแก้ปัญหานั้นลงได้ และเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วก็จะนำสิ่งที่เป็นปัญหามาทบทวนวิธีการแก้ปัญหาของตนต่อไป เพื่อปรับปรุงสิ่งที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือแก้ไขได้รวดเร็วขึ้น

2.เป็นเด็กมองโลกในแง่ดี

เด็กที่ได้รับการปลูกฝังหรือฝึกฝนให้เรียนรู้จักการพยายามแก้ไขปัญหา มักเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ได้มองว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับดวงไม่ดี เป็นความโชคร้าย แต่มองว่าปัญหาคือบททดสอบหนึ่ง ซึ่งก็พร้อมที่จะยอมรับและหาทางออกของปัญหา และเมื่อแก้ไขปัญหาได้ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากด้วย

adversity quotient

3.เป็นเด็กที่ใจเย็น ยิ้มเก่ง สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

เด็กที่มี AQ ดีเกิดจากมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีด้วย เพราะคนที่สามารถจัดการกับอารมณ์และควบคุมความคิดของตนเองได้จะเรียนรู้ว่า การทำสิ่งใดด้วยอารมณ์จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จได้ง่าย ดังนั้นส่วนใหญ่เด็กที่มี AQ จึงมักจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น มีความละเอียดลออในการคิด ความสัมพันธ์ของ Q ทั้งสองที่มีในตัวเด็กจะส่งผลทำให้เป็นเด็กที่มีความสุข ทั้งการแก้ไขปัญหา และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้ดีอีกด้วย

อ่านต่อ เทคนิคเสริม AQ ให้ลูกมีความฉลาดในการแก้ปัญหา คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
AQ (Adversity Quotient)
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up