SQ (Social Quotient)

สร้างลูกให้มี SQ (Social Quotient) ไม่ก้าวร้าว ไม่เอาเปรียบ ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข

Alternative Textaccount_circle
event
SQ (Social Quotient)
SQ (Social Quotient)

ในยุคที่สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนตามไปด้วย พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งเน้นการพัฒนา IQ และ EQ ให้ลูกน้อย เพื่อหวังให้อนาคตได้เติบโตเป็นคนเก่งและดีในสังคม แต่รู้หรือไหมคะ กุญแจขับเคลื่อนให้ลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุขอีกตัวคือ SQ (Social Quotient)

สร้างลูกให้มี SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคม
ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข

SQ หรือ Social Quotient คือ ความฉลาดทางสังคม เป็นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนและสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ และสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะรวมไปถึงกายภาพในการเข้าสังคม เช่น การวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ การแต่งตัวมีกาลเทศะ มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะ เหล่านี้ถือว่าเป็นคนมีความฉลาดทางสังคมสูง

sq social quotient

การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก ๆ มี SQ จะช่วยให้ลูกปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมได้ เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในอนาคต และส่งให้ผลให้เป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมารยาทดี มีความอ่อนน้อม ให้ความร่วมมือ และรู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่า คนที่มี SQ ดีนั้นจะสามารถเข้าใจและบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เข้ากับคนอื่นได้ดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคนหมู่มากอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม หากมี SQ น้อยก็จะปรับตัวได้น้อย ไม่รู้ควรทำอะไรเมื่อไหร่ กับใคร อย่างไร หรือรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยความยากลำบาก ก็จะทำให้ชีวิตไม่เกิดความสุขขึ้นได้

มีข้อมูลของสถาบันเทคโนโลยีคาร์เนกี้ ในการติดตามสถิติของคนที่มีไอคิวดี ที่มีการฝึกอบรมทางด้านสมอง รวมทั้งมีทักษะความสามารถในการทำงานดี พบว่าคุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนประสบความสำเร็จเพียง 15% เท่านั้น แต่อีก 85% มาจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และการปฏิบัติต่อผู้อื่น หรือที่เรียกว่าการพัฒนาทักษะความฉลาดทางสังคมที่ดี SQ จึงจัดเป็นหนึ่งใน Q ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า มีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการทางไอคิวและอีคิวที่ดีแล้ว ก็ควรส่งเสริมให้ลูกมีเอสคิวที่ดีควบคู่กันไปด้วย

ซึ่งการเสริมสร้างและพัฒนา SQ หรือทักษะความฉลาดทางสังคมนั้นสามารถพัฒนากันได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้าง SQ ให้เหมาะสมตามวัย เช่น

ความฉลาดทางสังคม

  • เด็กแรกเกิด-6 เดือน เด็กในวัยนี้หากลูกน้อยได้รับการตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมและทันที ก็จะทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจ
  • วัย 6-12 เดือน เด็กช่วงวัยนี้พยายามแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรู้จักการรอคอย เช่น อยากได้อะไร ก็ต้องอดทน รอคอยได้ ไม่ต้องตอบสนองทันที
  • วัย 1-3 ปี เด็กวัยนี้สามารถรู้จักการปรับตัว สร้างความคุ้นเคยกับคนที่ไม่คุ้นเคย การพาลูกออกไปเล่นกับเด็กคนอื่นเพื่อฝึกให้ลูกเรียนรู้ความต่างจากคนรอบข้าง รู้จักสิทธิ์ในการเล่นของเล่นที่อาจต้องใช้ร่วมกัน ทำให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน
  • วัย 3-5 ปี หรือวัยก่อนวัยเรียน เด็กในช่วงวัยนี้เริ่มมีสังคม ทั้งสังคมในโรงเรียนและจากที่อื่น พร้อมที่เล่นร่วมกับเด็กคนอื่น และเริ่มพัฒนา SQ ได้อย่างเหมาะสม

อ่านต่อ 4 เคล็ดลับเสริมสร้างทักษะความฉลาดทางสังคมให้แก่ลูกน้อย คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
SQ (Social Quotient)
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up