อยากให้ลูกฉลาด, สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

อยากให้ลูกฉลาด ต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

event
อยากให้ลูกฉลาด, สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
อยากให้ลูกฉลาด, สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

อยากให้ลูกฉลาด เริ่มได้ตั้งแต่ลูกแรกเกิด ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง อยากให้ลูกฉลาด นอกเหนือจากการให้ลูกกินอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ ทั้งร้องเพลง ออกกำลังกาย เล่นอย่างอิสระแล้ว การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง หรือให้ลูกดูภาพประกอบในหนังสือ จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองของลูกได้ดี

อยากให้ลูกฉลาด ควรเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนไหน?

งานวิจัยด้านพัฒนาการทางสติปัญญาและภาษาแสดงว่า การอ่านเขียนของเด็กปฐมวัยเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วัยทารก เริ่มจากการที่พ่อแม่ชวนให้เด็กๆ ดูรูปภาพในหนังสือ อ่านหนังสือให้ฟัง การอ่านหนังสือและเล่านิทานให้ลูกวัยต่ำกว่า 3 ขวบฟัง

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

  • ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา
  • ส่งเสริมทักษะการฟัง
  • กระตุ้นจินตนาการและความคิดรวบยอด
  • เพิ่มพูนประสบการณ์
  • เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ผ่านการอ่าน
  • ลูกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ดีต่อพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก

ขณะฟังนิทาน เซลล์สมองจะมีการแขนงของเส้นใยประสาท ยิ่งเส้นใยสมองเพิ่มขึ้นมาก เด็กจะยิ่งฉลาดมาก การอ่านทำให้มีการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ทางตา ทางหู การจับสัมผัส เป็นการฝึกการใช้จินตนาการ เพราะเมื่อฟังแล้วมีการคิดตามสิ่งที่ได้ยิน เป็นการฝึกมโนภาพ นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ได้เป็นอย่างดี และ เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่าน

อ่าน 15 นาทีทุกวัน

อ่านต่อ เทคนิคการเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็ก คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up