เรียนดนตรีดียังไง

เรียนดนตรีดียังไง หลายเหตุผลที่บอกว่า เลี้ยงลูกด้วยดนตรี มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต

event
เรียนดนตรีดียังไง
เรียนดนตรีดียังไง

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากเห็นลูกเติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสำเร็จในอนาคต มีหลายปัจจัยที่เป็นเครื่องมือสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จ การเล่นดนตรีเป็นอีกทางที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้ เรียนดนตรีดียังไง ทำไมพ่อแม่หลายบ้านถึงส่งให้ลูกไปเรียนดนตรีตั้งแต่เล็ก

รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ อาจารย์ภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยพูดถึงความสำคัญของดนตรีกับเด็กเล็กไว้อย่างน่าสนใจว่า “การฟังดนตรีเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการฟัง เมื่อเด็กได้ฟังก็จะเกิดความสนใจ สิ่งที่ตามมาคือได้เรียนรู้ถึงความไพเราะของบทเพลงนั้นๆ และเมื่อตั้งใจฟังก็แปลว่าเด็กเกิดสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เรียนวิชาอื่น ๆ หรือทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆได้ดี ในทางกลับกันหากเป็นเด็กที่มีสมาธิดีอยู่แล้ว เมื่อมาฟังเพลง ก็จะเรียนรู้เรื่องดนตรีได้ดี หากให้เรียนดนตรีก็จะเก่งไปเลย…” (ขอบคุณบทความจาก : รศ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พัฒนาการและความสามารถของลูกน้อยเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนต่างให้ความสำคัญ ซึ่งเด็กจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และร่างกายไปตามลำดับ การส่งเสริมให้ลูกเติบโตและเรียนรู้อย่างสมวัยในแต่ละช่วงอายุ จึงมีผลต่อพัฒนาการและความสามารถของเด็กและส่งผลมาจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้

เรียนดนตรีดียังไง
เรียนดนตรีดียังไง

เรียนดนตรีดียังไง ? หลายเหตุผลที่บอกว่า เลี้ยงลูกด้วยดนตรีตั้งแต่เด็ก ส่งผลต่อพัฒการดีถึงตอนโต

ปัจจุบันการเลี้ยงลูกด้วยดนตรี นับเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ ในการส่งเสริมให้ลูกได้เรียนดนตรีตั้งแต่เล็ก มีงานวิจัย ผลทดลอง และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากศึกษาถึงประโยชน์ของดนตรีต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าการให้ทำกิจกรรมทางดนตรี อย่างการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรีตั้งแต่ยังเล็ก มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการและทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ของเด็กได้มาก

#ช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญา

  • มีผลการวิจัยจากหลายสถาบันได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพมีวัยเด็กที่ผ่านการเรียนดนตรีมาแทบทั้งสิ้น ผลการศึกษาพบว่า การเรียนดนตรีให้ผลโดยตรงต่อสมอง ระหว่างการเล่นดนตรีทำให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็กๆ ได้ฟังเพลง เนื้อร้องก็จะเกิดการจินตนาการเป็นภาพตามบทเพลง ครีเอทสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นได้ดี
  • การได้เรียนดนตรีช่วยเพิ่มทักษะไอคิวได้ ซึ่งมีผลมาจากการฝึกสมองผ่านการเรียนรู้โน๊ตดนตรี แยกประสาท เช่น การเล่นเปียโนที่ต้องใช้มือซ้าย-ขวา การตีกลองที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสตา มือ แขน ขา ที่เชื่อมโยงทุกส่วนกัน ทั้งนี้ยังมีผลการทดลอง (มหาวิทยาลัยโทรอนโตแห่งแคนาดา) พบว่า การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะอย่างคีย์บอร์ดจะสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาได้ดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับการเล่นเปียโน หรือการร้องเพลง
เรียนดนตรีดียังไง
เรียนดนตรีดียังไง

#ช่วยพัฒนาความสามารถทางอารมณ์

  • เสียงดนตรีจะทำให้มีความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีงานวิจัยนำเสนอออกมามากมายว่า ดนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีคลาสสิกมีส่วนช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเจริญเติบโต การเรียนดนตรีนั้นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสใช้ดนตรีพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยตรง
  • เสียงดนตรีจังหวะช้า จะช่วยกล่อมเกลาให้เด็กรู้สึกสงบ ลดอาการฉุนเฉียว ขี้โมโห และทำให้ลูกเป็นเด็กเข้าใจง่าย สอนง่าย ส่วนเสียงดนจรีที่มีจังหวะเร็วก็มีส่งผลต่ออารมณ์ให้เด็กรู้สึกตื่นตัว ร่าเริง แจ่มใส

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ เรียนดนตรีแต่เด็กส่งผลต่อพัฒนาการดียังไง  คลิกหน้า 2

Summary
Review Date
Reviewed Item
เรียนดนตรีดียังไง
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up