ตารางวัคซีน 2562

ตารางวัคซีน 2562 แม่เช็กเลย! ลูกอายุเท่าไหร่..ต้องฉีดตัวไหนบ้าง?

ตารางวัคซีน 2562
ตารางวัคซีน 2562

รายละเอียดแต่ละวัคซีน ของ ตารางวัคซีน 2562

ตารางวัคซีน 2562
คำอธิบาย ตารางวัคซีน 2562

 

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เริ่มอายุ 6เดือน-ผู้ใหญ่)
  • ฉีดเริ่มอายุ 6 เดือน โดยเฉพาะ <2ปี
  • อายุ <9ปี ฉีดปีแรกต้อง 2 เข็มห่าง 1 เดือน ถ้าปีแรกได้แค่1เข็ม ปีถัดมาต้องฉีด 2 เข็ม ถัดมาจึงค่อยปีละเข็ม
  • กลุ่มเสี่ยง; หญิงตั้งครรภ์ (อายุ4เดือนขึ้นไป ปีนี้ตั้งเป้า 500,000 คน)
  • อายุ <2ปี, >65ปี อ้วน BMI>35
  • โรคประจำตัว (HIV DM Thalassemia COPD Asthma Heart disease) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 2. วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (เริ่ม 9-45 ปี)
  • ฉีดทั้งชาย/หญิงได้ 9-26ปี เน้น 11-12 ปี จำนวน 3เข็ม (0,1-2,6เดือน) อาจจะ 2หรือ 4 สายพันธุ์ก็ได้
  • และอายุ <15 ปีทั้งชายและหญิงสามารถฉีดได้ 2 เข็ม (0,6 เดือน)
  • แผนกระทรวงฉีด ป.5 จำนวน 2เข็มห่าง 6-12 เดือน
  • เด็กชายฉีดเพราะป้องกันหูดหงอนไก่
 3. บีซีจี วัคซีนป้องกันวัณโรค (เด็กแรกเกิด)
  • ฉีด 1 ซีซี หัวไหล่ซ้าย
  • ไม่ควรฉีดสะโพก,ส้นเท้า ถ้าเคยฉีดแล้วไม่มีแผล ไม่ต้องฉีดซ้ำ
  • ป้องกันวัณโรค 50%, สมอง 64%, แพร่กระจาย 71%
  • ถ้าฉีดแล้วมีหนอง ห้าม I and D รักษาโดย aspirate พิจารณา INH+- Rifam 1-3 เดือน
 4. ตับอักเสบบี
  • ทุกคนต้องได้อย่างน้อย 3 เข็มและเข็มสุดท้ายอายุมากกว่าเท่ากับ 6 เดือน
  • เด็กที่แม่เป็น HBsAg-positive (โดยเฉพาะแม่ HBeAg+) ให้ HBIG ภายใน 12 ชม.และไม่เกิน 7 วัน
  • ต้องตรวจเลือดลูกอายุ 9-12 เดือน (HBsAg และ Anti-HBs ถ้า neg ต้องฉีด 1 เข็มแล้วอีก 2 เดือน ตรวจซ้ำ
  • ถ้าเมื่อเป็นพาหะตับบี viral load >200,000 ต้องให้ TDF ตั้งแต่ GA 26 week ขึ้นไป ถึงหลังคลอด 4 week
 5. คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ (เริ่มอายุ 2 เดือน)
  • DTP มีภูมิดังนี้ D=100%, T 95%, P 80-85%
  • DTaP แทน DTwP ได้ทุกเข็ม
  • 3 เข็มแรกควรเป็นชนิดเดียวกัน ถ้าหาไม่ได้ต่างชนิดก็ได้
  • อายุ 4-6 ปี อาจใช้ Tdap แทนได้
  • อายุ 10-15 ปี ควรได้ Td หรือ Tdap (boostrix, Adacel) หรือ TdaP (Boostagen) ไม่ว่าจะเคยได้ Tdap ตอน 4-6 ปี มาก่อนหรือไม่
  • หญิงตั้งครรภ์ควรได้ Tdap, หรือ dT ที่อายุ 27-36 สัปดาห์ ทุกการตั้งครรภ์ เพื่อลด pertussive ไอกรนในเด็กแรกเกิด – 6 เดือน
  • dT ฉีดทุก 10 ปี เริ่มอายุ > 20,30,40,50,60.. โดย – พฤษภาคม 2562 จัดตั้งคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่
  • aP Pertagen อายุ 11 ปี ขึ้นไป
 6. โปลิโอ
  • หยอด 2 สายพันธุ์ (type 1,3) 5 ครั้ง+ IPV (มี1,2,3สายพันธุ์) 1 ครั้งอายุ 4 เดือน
  • IPV สามารถแทน OPV ได้ทุกโด๊ส
  • (ยังพบเคสในประเทศอาฟกานิสถาน,ปากีสถาน,ไนจีเรีย)
  • ชนิดฉีดแทนกินได้ทุกครั้ง กรณีฉีดอย่างเดียว ให้แค่ 4 ครั้งได้ (ยกเว้นโด๊ส 18 เดือน)
 7. หัด หัดเยอรมัน คางทูม
  • เข็มแรก อายุ 9-12 เดือน (ฉีด 9 เดือน; มีfailure 20%, ฉีด 12 เดือน; มี failure 5%) ครั้งที่สอง อายุ 2-2 1/2 ปี
  • กรณีระบาดและสัมผัสฉีดเข็มแรกอายุ 6 -9 เดือนให้ฉีดเข็มสองที่อายุ 12 เดือน และเข็มสามอายุ 2-4 ปี
  • ถ้าเริ่ม 9-12 เดือน ให้เข็ม 2 ห่างเข็ม 1 อย่างน้อย 3 เดือน (ถือว่าให้ครบ 2 เข็ม)
  • ถ้าฉีดเข็มแรกหลังอายุ 12 เดือน ฉีดเข็มสองห่างเข็มแรก 1 เดือน
  • มิ.ย.62 เริ่มให้ MR ใน นศ.สายสาธารณสุขเช่นคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล
  • กรณีระบาด บุคลากรการแพทย์ที่อายุ <40 ปี ควรให้วัคซีน MR กระตุ้น
 8. ไข้สมองอักเสบ JE เชื้อมีชีวิต
  • เข็มแรก 9-12 เดือน เข็ม 2 ดังนี้
  • IMOJEVหรือ THAI JEV เข็มสองห่าง 12-24 เดือน
  • CD-JEVAX ห่าง 3-12 เดือน
  • แต่กระทรวงสาธารณสุข เข็ม 2 ห่าง 12-18 เดือน
  • เชื้อไม่มีชีวิต kill vaccine
  • JEVAC เริ่มได้อายุ 6 เดือน ฉีด 3 เข็ม 0, 1-4 สัปดาห์เดือน เข็ม 3; 1 ปี
  • กรณีได้แบบมีชีวิตมาก่อน 1 เข็ม สามารถให้ JEVAC 1 เข็มห่างเข็มแรก 1ปี
 9. ตับอักเสบเอ
  • เป็นเชื้อตาย เช่น Vaqta, Avaxim จำนวน 2 เข็มห่าง 6 เดือน ชนิดใหม่ชื่อ
  • MEVAC เป็นเชื้อเป็น อายุน้อยสุดคือ 18 เดือน ให้เพียง 1 เข็ม
 10. สุกใส
  • อายุน้อยสุด 1 ปี แนะนำ 12-18 เดือน
  • เข็ม 2 แนะนำใหม่ให้เมื่ออายุ 2-4 ปี
  • อาจฉีดเข็ม 2 ก่อนอายุ 4 ปี กรณีมีการระบาด อายุ 1-12 ปีฉีด2เข็มห่าง 3-12 เดือน
  • อายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ถ้าไม่เคยเป็นฉีด 2 เข็มห่าง 1 เดือน
 11. ไอพีดี
  • มี 10 กับ 13 สายพันธุ์
  • 1/2ปีแรกให้ 3+1
  • 1/2ปีหลัง ให้ 2+1
  • ปีที่ 1-2 ให้ 1+1
  • ปีที่ 2-5 ให้ 1 (PCV10ให้ 1+1)
  • เด็กเสี่ยง;- 2-6ปี;PCV13ให้ 1+1 +PS 23 : 1 dose
  • >6-18ปี; ให้ PCV13 สูตร 1+PS23 ;1dose
 12. ป้องกันท้องเสียโรต้า
  • Mono valent มี 2 ชนิด (1)Rotarix กิน 2 ครั้ง 2,4 เดือน และ (2) Rotavac กิน 3 ครั้ง 2,4,6 เดือน
  • Pentavalent 3 ครั้ง 2,4,6 เดือน ยี่ห้อ Rotateq
  • ทั้ง 2 ชนิดเริ่มให้ 6-15สัปดาห์ ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 8 เดือน และต้องห่างระหว่างเข็มมากกว่า 4 สัปดาห์
 13. ไข้เลือดออก
  • อายุ 9-45 ปี จำนวน 3 เข็ม 0,6,12 เดือนในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน
  • ผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออก ควรตรวจเลือดก่อนการฉีด (อ่านเพิ่มคำแนะนำในเว็บสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก)
 14. วัคซีน Hib
  • ใน EPI เริ่ม มิถุนายน 2562
  • ให้ 3 ครั้ง; 2,4 ,6 เดือน
  • เข็ม 4 ไม่จำเป็นต้องฉีดถ้าแข็งแรงดี แต่ถ้าเป็นผู้มีความเสี่ยงเช่นภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่มีม้าม ควรให้เข็ม 4 ที่อายุ 18 เดือน
  • ไม่จำเป็นต้องให้วัคซีนฮิปในเด็กปกติอายุ >2 ปี
ตารางวัคซีน 2562
คำอธิบาย ตารางวัคซีน 2562
ตารางวัคซีน 2562
(ต่อ) คำอธิบาย ตารางวัคซีน 2562
ตารางวัคซีน 2562
(ต่อ) คำอธิบาย ตารางวัคซีน 2562

โหลด ตารางวัคซีน ปี 2562 pdf คลิก!

สถานที่ขอรับวัคซีน

ทั้งนี้จาก ตารางวัคซีน 2562 คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกน้อยไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่คลินิกเด็กทั่วไป เทศบาลในท้องถิ่นบางแห่ง สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาล และถึงแม้ว่าลูกน้อยจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือเป็นหวัดเล็กน้อยก็ยังสามารถรับได้ โดยผลข้างเคียงจากวัคซีนอาจมีบ้าง แต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยและใช้เวลาไม่นานก็จะหายไป โดยก่อนรับวัคซีนควรปรึกษาหรือสอบถามคุณหมอผู้ให้บริการได้

 

อ่านต่อบทความดีๆ น่าสนใจ คลิก!


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up