โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อจากแม่สู่ลูก

event
โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นได้เฉพาะในผู้ใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้วโรคนี้พบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ และมักพบได้มากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ หากปล่อยเอาไว้จนอาการเรื้อรัง อาจเสี่ยงถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งได้

โรคไวรัสตับอักเสบบี ในประเทศไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ สามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ หากมารดามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในเลือดสูง เด็กจะมีโอกาสป่วยเรื้อรังมากถึง 90%

จากการสำรวจโรคไวรัสตับอักเสบบีในคนไทย พบว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากมารดามากถึง 3,800 คนต่อปี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการป้องกัน โดยการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิด จนมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสูงกว่า 99% แล้ว แต่ก็ยังคงพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบที่ติดเชื้อมากกว่า 0.1% การป้องกันการถ่ายทอดไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูก นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีมาตรการเสริม ได้แก่ การใช้ยาต้านไวรัส Tenofovir disproxil fumarate (TDF) ให้แก่มารดา

ไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ พบมากในเด็กต่ำกว่า 5 ปี

ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อทางไหน?

รศ.นายแพทย์ทวีศักดิ์ แทนวันดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตับ อธิบายว่า ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้นเหตุของโรคเกี่ยวกับตับหลายโรค ได้แก่ ตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ สำหรับในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่อนข้างมาก โดยมีช่องทางการติดต่อของ โรคไวรัสตับอักเสบบี ดังนี้

1.ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก

เกิดจากการที่เลือดของแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและลูกสัมผัสกับเลือดของแม่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง การติดเชื้อไวรัสระหว่างคลอดนับเป็นช่องทางการติดต่อที่สำคัญที่สุด ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเกือบทั้งหมดมักได้รับเชื้อจากช่องทางนี้ ทั้งนี้หากแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก็ไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนจะต้องติดเชื้อ ขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสตับอักเสบบีของแม่ขณะคลอดว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด

วิธีป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หากแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ก่อนถึงกำหนดคลอดประมาณ 3 เดือน แพทย์จะเช็กผลเลือดว่ามีปริมาณไวรัสมากน้อยเพียงใด หากมีปริมาณมากแพทย์จะจ่ายยาคุมเชื้อไวรัสให้รับประทานติดต่อกันนาน 3 เดือน ถ้ามีเชื้อไวรัสไม่มากก็คอยเฝ้าติดตามอาการต่อไป เมื่อเด็กคลอดแพทย์จะฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และภูมิต้านทานที่หน้าขาทั้งสองข้างของเด็กทันที เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

อ่านต่อ “ไวรัสตับอักเสบบีติดต่อทางไหน?” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up