วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี เฉพาะแม่กทม.

กทม.ชวนแม่ รับ วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี เฉพาะแม่กทม.
วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี เฉพาะแม่กทม.

กรุงเทพมหานครชวนคุณแม่พาลูกน้อยไปรับ วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ให้บริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าในเด็กไทยอายุ 2 เดือน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอุจจาระร่วง ฟรี  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง  ซึ่งสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 พบว่า

มีผู้ป่วยเด็กแรกเกิด – อายุ 4 ปี จำนวนประมาณ 17,000 คน โดยจากการศึกษาของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าถึงร้อยละ 43 โดย วิธีการป้องกันเด็กจากเชื้อไวรัสโรต้าที่สำคัญคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสร้างสุขอนามัยที่ดี การรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือ เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างครบถ้วน การรับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าจึงเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนที่สามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสโรต้าที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กได้ และในหลายๆประเทศได้บรรจุวัคซีนชนิดนี้ไว้ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันให้บรรจุวัคซีนไวรัสโรต้าในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน

ชวนแม่รับ วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี เฉพาะแม่กทม.
วัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี เฉพาะแม่กทม.ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ วัคซีนไวรัสโรต้าฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up