สพฐ.ยกเลิกสอบเข้า ป.1 มีมติให้ผู้ปกครองจับฉลากและสัมภาษณ์แทนเด็ก

ป.1 ไม่ต้องสอบอีกต่อไป จับฉลากและสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทน ผู้ปกครองพร้อมไหม?

พ.ร.บ.ปฐมวัยฉบับแรก ห้ามจัด สอบเข้า ป.1 ฝ่าฝืนปรับ 5 แสน

พ่อแม่เฮได้! ร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัยฉบับแรก ผ่าน ครม. แล้ว ขีดเส้นชัด! ห้ามทุกโรงเรียนจัด สอบเข้าอนุบาล และ ยกเลิก สอบเข้า ป.1 หากฝ่าฝืน โทษปรับ 5 แสน

keyboard_arrow_up