พ.ร.บ.ปฐมวัยฉบับแรก ห้ามจัด สอบเข้า ป.1 ฝ่าฝืนปรับ 5 แสน

event

พ่อแม่เฮได้! ร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัย ฉบับแรก ผ่าน ครม. แล้ว ขีดเส้นชัด! ห้ามทุกโรงเรียนจัด สอบเข้าอนุบาล และ ยกเลิก สอบเข้า ป.1 หากฝ่าฝืน โทษปรับ 5 แสน

พ.ร.บ.ปฐมวัยฉบับแรก ห้ามจัด สอบเข้า ป.1 ฝ่าฝืนปรับ 5 แสน

ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในฐานะกรรมการคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก เปิดเผยว่า มติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!

โดยเนื้อหาสาระกำหนดไว้ว่า… คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นผู้กำหนดแนวทางการรับเด็กเข้าเรียนทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 จะไม่มีการสอบ เรียกได้ว่าไม่มีการ สอบเข้าอนุบาล และ ยกเลิก สอบเข้า ป.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถานศึกษาใดฝ่าฝืน จะถูกปรับไม่เกิน 5 แสนบาท โดยนำเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังมีข้อห่วงใยในประเด็นค่าปรับในกรณีที่มีการละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ซึ่งคาดว่าอาจจะสามารถไปปรับแก้ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือการพิจารณาขั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ หากเห็นว่าอาจจะมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้แทนการปรับในกรณีที่มีการละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

สอบเข้า ป.1
เด็กปฐมวัย

ทั้งนี้จากที่ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… โดยมีสาระสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 5 ประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ คือ

กำหนดให้มีระบบการพัฒนา เด็กปฐมวัย เป็น 4 ช่วง ครอบคลุมตั้งแต่

  1. ช่วงก่อนคลอด หรือ ทารกในครรภ์แม่
  2. ช่วงแรกเกิด ถึง ก่อนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ หรือ ช่วงวัยเด็กเล็ก
  3. ช่วงอายุ 3-6 ปี หรือ ช่วงเด็กก่อนวัยเรียน หรือ ช่วงวัยอนุบาล
  4. ช่วงอายุ 6-8 ปี หรือ ช่วงวัยรอยต่อระหว่าง วัยอนุบาลกับวัยประถมศึกษาปีที่ 1-2

 

อ่านต่อ >> สาระสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาคุณพ่อคุณแม่ควรรู้”
คลิกหน้า 2

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก :

keyboard_arrow_up