โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนต้นแบบ เน้นกิจกรรม สร้างสมองเด็กให้แข็งแรงตั้งแต่เล็กๆ

event
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนที่พัฒนาศักยภาพเด็กโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาไปตามความสามารถของตน

ชื่อ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา แปลว่า แผ่นดินที่ทำให้เกิดการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของประเทศ สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นโรงเรียนต้นแบบดีๆที่เน้นให้เด็กๆกระจายกันเป็นกลุ่มและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม หัดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ ทดลองอย่างอิสระโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา การเรียนการสอนน่าสนใจขนาดนี้ School Visit จึงอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักโรงเรียนแห่งนี้กันแบบเจาะลึกที่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษากันค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อตั้งโดย พล.ต.อ.เผ่า และ คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ด้วยอุดมการณ์ที่จะสร้างสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล มุ่งเน้นการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา หน้าที่ของครูคือ  การสังเกต บันทึก และประเมินโดยใช้วิธีที่หลากหลาย ประเมินต่อเนื่อง และ feedback  ผลคือทำให้เกิดการพัฒนาตัวนักเรียนเอง และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของตัวคุณครูเองเช่นเดียวกัน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

บรรยากาศรอบๆ โรงเรียน

การเรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กอนุบาล

 

สมรรถนะสู่ศักยภาพ (ของแต่ละคน )

หลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนในต่างประเทศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งที่แรกคือ ประเทศแคนาดา (รัฐควิเบก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  แต่สำหรับโรงเรียนในประเทศไทย หลักสูตรนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับหลายๆโรงเรียน แนวคิดที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้เองที่จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และพัฒนาไปตามความสามารถของตน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ใช้หลักสูตรสมรรถนะเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล วัย 2-3 ปี  เพื่อปลุกจิตวิญญาน  “นักกิจกรรมตัวน้อย  โดยใช้รูปแบบกิจกรรมต่างๆ

รู้เรา – รู้จักตัวเอง ดูแลตนเอง, ของใช้ส่วนตัว | รู้จักอารมณ์ – จิตใจ โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหว

รู้โลก – ปลูกฝังจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้รอบด้าน ชุมชน, สิ่งแวดล้อม, วัฒนธรรม และประเพณี

สื่อสาร – หลักภาษาและทักษะการสื่อสาร

สร้างสรรค์ – จากสถานการณ์จำลอง การทำอาหาร งานประดิษฐ์ ศิลปะ และดนตรี

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

นักกิจกรรมตัวน้อย ชั้นเตรียมอนุบาล

 

ส่วนเด็กอนุบาล อายุ 3-6 ปี เน้นกิจกรรมปลุกจิตวิญญาณนักวิทย์ตัวน้อย ด้วยการบูรณาการเพื่อ “พัฒนาพหุปัญญา”

สิ่งสำคัญในการสร้างประสบการณ์ในวัยนี้คือ การเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based Learning  ที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆด้านหลายๆด้าน ช่วยส่งเสริมการคิด-ฟัง-พูด-ลงมือปฏิบัติ เพราะประสบการณ์สอนไม่ได้ แต่สร้างได้

 • นักวิทยาศาสตร์ ถ้าสงสัย ต้องทดลอง จึงจะเกิดผลลัพธ์ = ประสบการณ์
 • สร้างพหุปัญญา หรือ ความรู้ความสามารถหลายด้าน เพราะแต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านนึงที่โดดเด่นกว่าเสมอ การกระตุ้นที่ดีและสม่ำเสมอจะทำให้เด็กๆเกิดปัญญา “หลาย หรือ รอบด้าน ผลลัพธ์จากการให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติ  นอกเหนือจะออกมาในรูปแบบพัฒนาการ ความสามารถและทักษะต่างๆแล้ว  ยังสามารถสะท้อนได้ว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไรตั้งแต่ยังเล็กเมื่อค้นพบตัวเองแล้วการต่อยอดเติมเต็มให้ความถนัดโดดเด่นจะไม่ใช่เรื่องยาก

 

เด็กประถม  : ปลุกความเป็นเลิศอันหลากหลาย ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละคน

เด็กๆจะได้รับการกระตุ้นให้ “ใช้หลายวิธีคิด” คุณครูจะสอนวิธีคิดหลายแบบ แล้วแต่เด็กๆจะเลือกใช้ตามถนัด ใช้วิธีนี้กับทุกรายวิชาเช่น  “กลยุทธ์การบวกและลบ”  เด็กๆสามารถเลือกใช้วิธีเหล่านี้ได้ทั้งแบบนับนิ้ว  วาดรูป  กรอบสิบ (Ten Frames) หรือทำให้เป็นสิบ แบบคิดในใจ ความคิด(เห็น) ของเด็กๆจะสะท้อนความชอบและตัวตนของเขาคุณครูจะสังเกต ฟัง บันทึก ร่องรอยของความคิดและการเรียนรู้ของแต่ละคน  สุดท้ายจะประมวลออกมาเป็นพัฒนาการของเด็กเมื่อๆเจอสิ่งที่ใช่! แล้ว  คุณครูจะสามารถช่วยกันพัฒนาให้พวกเขาไปถึงศักยภาพอันสูงสุดของตัวเองได้

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

 การเรียนแบบ Active learning ของเด็กๆ

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ผลงานงานฝีมือของนักเรียน ทั้งในคลาสและในโครงงาน

 

 

เด็กมัธยมต้น

รับไม้ต่อจากชั้นประถมศึกษา แต่เข้มข้นขึ้นตามวัย เตรียมพร้อมที่จะลงลึกถึงสาขาที่ชอบและใช่ในช่วงมัธยมปลาย แต่การเรียนรู้แบบโครงงานแบบ Real มากขึ้น  โดยพี่ๆจะได้ออกค่ายลงพื้นที่ทำกิจกรรม  เช่น

“ Project ผจญภัย 7 คาบสมุทร” เปิดโลกทัศน์การค้นหาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล  ณ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

“ Project วีรบุรุษนายท้ายเรือ พันท้ายนรสิงห์ ” ณ  จังหวัดสมุทรสาคร

 

“สมอง” ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการ

ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เน้นการสร้างสมองให้แข็งแรงตั้งแต่เล็กๆ หากจะสร้างคน ต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย (2-7 ปี) เพราะเป็นช่วงเวลาทองสำหรับการเรียนรู้ การเจริญเติบโตของสมองเกิดขึ้นในวัยก่อนอนุบาล และการพัฒนาสมองในช่วงวัยนี้จะส่งผล

สืบเนื่องยาวนานไปตลอดชีวิต…พูดแบบบ้านๆ คือ…วัยเด็กเป็นยังไง ก็เป็นผู้ใหญ่อย่างนั้น เพราะว่า…สมองของเด็กๆจะโอบรับและซึมซับประสบการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะ และหล่อหลอมเป็นพฤติกรรมติดตัวเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ สมองที่พร้อม = สมองที่แข็งแรงทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ จะทำให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ คือ “ความมุ่งมั่น และ ไม่ย่อท้อ”

 

การประเมินผลอย่างสร้างสรรค์

 • เน้นประเมินกระบวนการเรียนรู้หรือระหว่างทางในการเรียนรู้นั่นเอง เช่น ระหว่างการทำกิจกรรม เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน จัดว่าเป็นการประเมินที่มองเห็นคุณค่าในความพยายามของแต่ละคน
 • ผลสอบ คือการวัดถูก-ผิด ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย ไม่ได้เป็นสัดส่วนหลักในการประเมินค่ะ
 • การประเมินอย่างสร้างสรรค์นี้จะสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนของเด็กๆ เพราะเน้นการพัฒนามากกว่าการตัดสินที่ผลการเรียน

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

กิจกรรมว่ายน้ำ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

     ห้องสมุดของโรงเรียน อัดแน่นไปด้วยหนังสือคุณภาพ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

คุณพริ้มพราย สุพโปฎก (ประธานกรรมการบริหารและผู้รับใบอนุญาต)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

คุณรัชยา  สุพโปฎก (ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม)

 

Mommy’s Love This !  ถูกใจแม่

 • Active Learning กระตุ้นคิด สร้างนิสัยใฝ่รู้ ค้นหาคำตอบ ลองได้ทุกเรื่องให้หายสงสัย ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของคุณครูค่ะ
 • โรงเรียน “มุ่งมั่น” ในการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยไม่มีเด็กๆคนไหนถูกปล่อยไว้ข้างหลังเลยค่ะ
 • ใส่ใจการพัฒนาสมองตั้งแต่เล็กๆ กิจกรรม อาหาร สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนาสมองเป็นอย่างดี
 • De-Schooling การทำให้โรงเรียนไม่เหมือนโรงเรียน เด็กๆจะมีทัศนคติที่ดีต่อการมาโรงเรียนค่ะ
 • ศูนย์เพื่อนเด็ก (นักจิตวิทยา) ดูแลเด็กนักเรียนทั่วไป รวมไปถึงเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมดุล เพราะจิตใจที่เข้มแข็งเองก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

 

5 สิ่งที่ทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนทุกวัน

 1. FUN : Board Games | E-Sports เล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็จัดไป คุณครูก็เล่นด้วยนะคะ
 2. EDUTAINMENT : Tiktoker Youtuber  Film-Producer  อยากลองอะไร  ทำอะไร  โรงเรียนให้ทุกอย่าง  ก็เพราะมันเป็นประสบการณ์
 3. ทุกวิชา ไม่มีคำว่าน่าเบื่อ  เพราะบูรณาการทุกศาสตร์กันจริงๆ  ก็ต้องมีถูกจริตกันบ้างล่ะ
 4. De-Schooling โรงเรียนไม่ใช่แค่  คุณครู  กระดาน  การบ้าน  แต่เป็นเหมือนห้องทดลอง  ให้ได้มามองอะไรใหม่ๆ
 5. การสอบ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป  เพราะมาเรียนเพื่อรู้  ไม่ได้มาเรียนเพื่อสอบ

 

 

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ค่าเทอม  ค่าธรรมเรียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2567

 • หลักสูตร  HUB  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  28,500  บาทต่อเทอม
 • หลักสูตร  Inspire  ระดับชั้น อ.1-3  35,000  บาทต่อเทอม
 • หลักสูตร  Inspire ระดับชั้น ป.1-6  41,000  บาทต่อเทอม
 • หลักสูตร  Inspire Gifted  ระดับชั้น ป.1-6  45,000  บาทต่อเทอม
 • หลักสูตร  International  ระดับชั้น ป.1-6  80,000  บาทต่อเทอม

ข้อมูลที่อัพเดทและละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรง

 

ที่อยู่

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2521-1457-8
FAX. 0-2551-2233
http://www.patai.ac.th
E-Mail : [email protected]

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข


อ่านต่อบทความน่าสนใจ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up