กินยากับนม ได้หรือไม่? ยากับนมและเครื่องดื่มที่ห้ามกินคู่กัน

จากข้อความกำกับบนฉลากยาบางประเภทว่าไม่ควรทานคู่กับเครื่องดื่มที่ระบุ ยาชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับนมหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ กินยากับนม ทำให้มีผลอย่างไร?

keyboard_arrow_up