แอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่ “ไทยไร้ควัน”

สสส. พัฒนาแอปพลิเคชั่น​เพื่อสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปิดลงทะเบียน 15 กันยายนนี้!

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือนของกระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

keyboard_arrow_up