เลิกบุหรี่ ข่าว แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่นเลิกบุหรี่ “ไทยไร้ควัน”

Alternative Textaccount_circle
event
เลิกบุหรี่ ข่าว แอปพลิเคชั่น
เลิกบุหรี่ ข่าว แอปพลิเคชั่น

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน” แอปพลิเคชั่นช่วยเลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย

โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า…

บุหรี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพก่อให้เกิดโรคมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ สสส. ในการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชน โดย สสส. มีแผน​ควบคุมยาสูบ ทำงานทั้งผลักดันด้านนโยบายสาธารณะ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ​พัฒนางานวิชาการ และรณรงค์สังคมให้ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ในที่สุด การสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คนที่สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันประชาชนใช้สมาร์ทโฟนและแทบเล็ตที่เข้าถึงข้อมูลเข้าสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ สสส. จึงมีแนวคิดพัฒนาแอปพลิเคชั่น​เพื่อสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพที่เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่มากขึ้น และถือเป็นแอปฯ เลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา รองผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำและโครงข่ายบริการเลิกเสพยาสูบระดับชาติ สสส. กล่าวว่า…

ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ 12 ล้านคน จากการสำรวจเมื่อปี 2557 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองมีอัตราการเลิกสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ช่องทางในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ที่มีอยู่ขณะนี้ยังให้บริการไม่เพียงพอและคนสูบบุหรี่อีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงการให้บริการ โดยสายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ 1600 สามารถให้บริการได้ 5 หมื่นสายต่อเดือน มีอัตราการช่วยให้เลิกบุหรี่ได้นานเกิน 6 เดือนสำเร็จ 40% และคลินิกฟ้าใส สามารถให้บริการได้ปีละหมื่นราย มีอัตราการเลิกบุหรี่สำเร็จ 38% ซึ่งช่องทางเลิกบุหรี่ที่มีอยู่จำกัด จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและสะดวก โดยพัฒนาแอปพลิเคชั่นสนับสนุนการให้บริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ชื่อว่า แอปพลิเคชั่น ‘ไทยไร้ควัน’ สำหรับประชาชนทั่วไปเป็นเครื่องมือนำทางในการเลิกบุหรี่แบบง่ายๆ ดาวน์โหลดได้ฟรีใน​ระบบปฏิบัติการ Andriod และ IOS​

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แอปฯ ที่ยกระดับคุณภาพการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ประชาชน

1.แอปพลิเคชั่น “​คลินิกฟ้าใส” ​สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการในคลินิกฟ้าใสทั่วประเทศแบบ real-time

2.แอปพลิเคชั่น “Handbook of Smoking Cessation (for Provider)” สำหรับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ใช้เป็นคู่มือเพิ่มความรู้แบบง่ายๆ ในการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้ที่รับบริการ โดยสองแอปฯ นี้ ดาวน์โหลดได้ใน​ระบบปฏิบัติการ Andriod เท่านั้น

แอปฯ ไทยไร้ควัน เสมือนเป็นแผนที่นำทางหรือจีพีเอสให้เลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการสนทนาโต้ตอบกันน้อยกว่าการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่จะเป็นเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ได้เริ่มต้นเลิกบุหรี่ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีมากขึ้น และจะนำไปสู่การเลิกบุหรี่อย่างจริงจังด้วยบริการอื่นๆต่อไปหากจำเป็น นอกจากนี้ ​​ยังมีแอปฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา​ คือ แอปฯ เพื่อใช้ส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่บำบัด โดย สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ร้านยาปลอดบุหรี่ และคลินิกฟ้าใส เพื่อให้เข้ารับการบำบัดได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2559 และแอปฯ Online web-based Self-study เพื่อใช้สอนนิสิตแพทย์ปีที่ 6 และนิสิตักศึกษาวิชาชีพสุขภาพต่างๆในการให้การบำบัดผู้สูบบุหรี่ คาดว่าจะพัฒนาเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559

เลิกบุหรี่ ข่าว แอปพลิเคชั่น

ทางด้านผู้พัฒนาแอปฯ นายวิทยา อัศวเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพไพ จำกัด กล่าวว่า…

แอปฯ ไทยไร้ควัน มีรูปแบบการใช้งาน คือ

1.รวบรวมข้อมูล เทคนิค คำแนะนำการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องและได้ผลสำหรับการเลิกบุหรี่

2.มีระบบการเตือนความจำ เช่น ช่วงเวลาที่มักเผลอสูบบุหรี่หลังทานอาหาร เข้าห้องน้ำ และเมื่อเข้าสู่พื้นที่ที่เคยสูบบุหรี่ จะมีข้อความเตือนขึ้นเพื่อย้ำว่าอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่

3.บันทึกข้อมูลว่ามีการสูบุหรี่หรือไม่ จะทำให้ทราบว่า ปัจจัยไหนที่ทำให้กลับมาสูบบุหรี่อีก

4.ถ่ายรูป วิดีโอแชร์ข้อมูลไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ จะทำให้เกิดการโต้ตอบกับผู้อื่น ในประเด็นของเทคนิคที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ รวมทั้งทำให้ได้รับกำลังใจจากผู้อื่น

5.กดโทรไปยังสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี

6.หาคลินิกฟ้าใสใกล้บ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการเลิกบุหรี่

ดังนั้น แอปฯไทยไร้ควัน จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ประสงค์อยากเลิก เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่พลิกฝ่ามือขึ้นมา กดใช้งานแอปฯนี้ ก็เสมือนมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวคอยชี้แนะวิธีการง่ายๆในการเลิกบุหรี่ได้แล้ว

ที่มา http://www.thaihealth.or.th/

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up