ชื่อลูกสาว

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อลูกสาว
ชื่อลูกสาว

สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกสาว เรามี ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ มาให้เลือกแล้ว รับรองว่าเรียกแล้วโดนใจ ใคร ๆ ก็จำได้ แถมยังมีความหมายดีเข้าไปอีก

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

ตั้ง ชื่อลูกสาว ทั้งที ก็อยากให้เรียกแล้วดูน่ารัก ๆ เพราะ ๆ ฟังแล้วรู้สึกดีกันใช่ไหมละคะ นอกจากฟังดูดีแล้ว ก็ควรจะตั้งชื่อลูกให้มีความหมายดี ๆ กันด้วย เพราะชื่อเหล่านี้ ลูกน้อยต้องใช้ไปตลอดชีวิต แถมการตั้งชื่อที่มีความหมายดี ก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวลูกเองอีกด้วย

เชื่อหรือไม่ว่าในแต่ละประเทศก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อด้วยนะคะ เช่น ชาวอินเดีย ที่เชื่อว่าเด็กที่ถือกำเนิดบนโลกจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรราศี โดยยึดตามตำราทำนายดวงชะตาโบราณที่เชื่อกันว่า ดวงดาวมีอำนาจในการกำหนดลักษณะนิสัยของเด็กและสามารถทำนายอนาคตของพวกเขาได้ด้วย พ่อแม่หลายคนจึงเลือกที่จะตั้งชื่อลูกตามคัมภีร์นักษัตร ส่วนชาวคริสต์จะตั้งชื่อลูกโดยอ้างอิงกับชื่อของนักบุญหรือชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

แต่สำหรับประเทศไทย เราก็มีความเชื่อที่คล้าย ๆ กับหลายประเทศ คือ เน้นความเป็นสิริมงคล โดยอาจตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ที่อิงตามวันเกิดของลูก โดยคำว่า‘ทักษา’ หมายถึง พระเคราะห์ทั้ง 8 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์ (ตามลำดับตัวเลข) เชื่อกันว่า เทวดาแต่ละองค์ต่างก็ประจำอยู่ตามทิศต่าง ๆ ที่เป็นทิศเกิดของมนุษย์

หลักการตั้งชื่อลูกตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีหัวใจสำคัญอยู่ 8 ประการด้วยกันนั่นคือ 1. บริวาร (ครอบครัวและคนใกล้ชิด) 2. อายุ (การเป็นอยู่ สุขภาพ) 3. เดช (อำนาจ บารมี ชื่อเสียง ลาภยศ) 4. ศรี (โชคลาภ ความสำเร็จ เมตตามหานิยม) 5. มูลละ (ทรัพย์สิน เงินทอง ความมั่นคั่ง) 6. อุตสาหะ (ความขยันหมั่นเพียรและความสำเร็จ) 7. มนตรี (ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ค้ำจุน ช่วยเหลือ)และ8. กาลกิณี (ตัวอักษรไม่มงคล นำมาซึ่งความทุกข์ เคราะห์ภัย และเรื่องไม่ดีในชีวิต) นอกจากนี้ การตั้งชื่อยังต้องเลือกการใช้พยัญชนะให้เหมาะสมกับแต่ละวัน เพื่อให้เสริมดวงให้ลูกน้อย เริ่มต้นชะตาชีวิตได้อย่างมั่นคงสดใสตั้งแต่ยังแบะเบาะนั่นเอง เมื่อได้หลักในการตั้งชื่อกันแล้ว มาเลือกชื่อที่เหมาะกับลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่กันเลย

ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เก็จแก้ว เก็ด-แก้ว แก้วเครื่องประดับ
เกตุมณี เกด-มะ-นี ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
เขมินทรา เข-มิน-ทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เนตรอัปสร เนด-อับ-สอน มีดวงตางามดุจนางฟ้า
เบญญาพร เบน-ยา-พอน ฉลาดด้วยความดี
เพ็ญประภา เพ็น-ประ-พา แสงสว่างแห่งพระจันทร์เต็มดวง
เรืองริน เรือง-ริน สุกสว่างเรื่อย ๆ
แก้วทิพย์ แก้ว-ทิบ สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
โศจยา โส-จะ-ยา ผู้มีความงาม
โศศิษฐา โส-สิด-ถา ผู้งามยิ่ง
กชนิภา กด-ชะ-นิ-พา เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กนกกาญจน์ กะ-หนก-กาน ทองคำล้ำค่า
กนกลดา กะ-หนก-ละ-ดา เถาทอง
กมลโลจน์ กะ-มน-โลด ตางามดุจดอกบัว
กมลากร กะ-มะ-ลา-กอน สระบัว
กรพินธุ์ กอ-ระ-พิน ทับทิม
กรวิก กะ-ระ-วิก นกการเวก
กฤตชยา กริด-ชะ-ยา กระทำชนะแล้ว
กวิดา กะ-วิ-ดา กาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวีพร กะ-วี-พอน มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กัญจน์ กัน ทอง
กัญญ์วรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญวรา กัน-วะ-รา หญิงสาวผู้ประเสริฐ
กันต์ธร กัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันทรา กัน-ทรา ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กัลชนา กัน-ชะ-นา ผู้สำเร็จ
กานติ์ชนิต กาน-ชะ-นิด ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
กิตยา กิด-ตะ-ยา ผู้มีเชื่อเสียง
กุสุมภ์ กุ-สุม ดอกคำ
จรัญพร จะ-รัน-ยะ-พอน, จะ-รัน-พอน มีความประพฤติประเสริฐ
จันทนา จัน-ทะ-นา ต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทรัสม์ จัน-ทะ-รัด เสมอจันทร์, เดือน
จารุณี จา-รุ-นี สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จิณห์วรา จิน-วะ-รา มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ
จิรฐา จิ-ระ-ถา ฐานะที่มั่นคง
จิรันดน์ จิ-รัน ใหม่ อยู่นาน
ฉัตรบรรณ ฉัด-ตะ-บัน ต้นตีนเป็ด,ชนิดไม้ใหญ่
ฉันทิสา ฉัน-ทิ-สา มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
ชฎาพันธ์ ชะ-ดา-พัน กลุ่มชฎา
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ธิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ชนารดี ชะ-นา-ระ-ดี เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชนิภรณ์ ชะ-นิ-พอน แสงสว่างแห่งมารดา
ชยาภรณ์ ชะ-ยา-พอน มีชัยชนะเป็นเครื่องประดับ
ชลธิดา ชน-ทิ-ดา เกิดจากน้ำ
ชัญญา ชัน-ยา ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ญาณันธร ยา-นัน-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญานิศา ยา-นิ-สา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ฐานิตา ถา-นิ-ตา ผู้มีฐานะ
ฐิตาภา ถิ-ตา-พา มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
ฐิติภรณ์ ถิ-ติ-พอน การเลี้ยงดูที่ยั่งยืน
ชื่อมงคลลูกสาว
ชื่อมงคลลูกสาว

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ฑุลิกา ทุ-ลิ-กา นกกางเขน
ณัฏฐกานต์ นัด-ถะ-กาน นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐกฤตา นัด-กริ-ตา ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ณัฐธยาน์ นัด-ทะ-ยา การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
ณัฐวดี นัด-ถะ-วะ-ดี หญิงสาวผู้มีความรู้
ณีรนุช นี-ระ-นุด หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ตีรณา ตี-ระ-นา ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
ทิพกร ทิบ-พะ-กอน แสงสว่างกลางวัน พระอาทิตย์
ธนัชพร ทะ-นัด-ชะ-พอน มีพรอันเกิดจรกทรัพย์
ธนิษฐ์ ทะ-นิด ชื่อดาวฤกษ์
ธยาน์ ทะ-ยา ปัญญาแห่งพินิจ
ธวัลรัตน์ ทะ-วัน-รัด รัตนะอันบริสุทธิ์
ธัญญามาศ ทัน-ยา-มาด โชคลาภยิ่งทองคำ
ธัญรดี ทัน-ระ-ดี มีความยินดีในสิริมงคล
ธันย์ชนก ทัน-ชะ-นก ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธารี ทา-รี ควรทรงไว้
ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
ธีร์วรา ที-วะ-รา นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นภกานค์ นบ-ภา-กาน สิงห์โต
นภิศ นะ-พิด เจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นริสรา นะ-ริด-สะ-รา เป็นใหญ่เหนือคน
นลินี นะ-ลิ-นี สระบัว
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
นันทิชา นัน-ทิ-ชา เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
นารา นา-รา รัศมีรุ่งเรือง
นิจิต นิ-จิด สั่งสมไว้
นิชาภา นิ-ชา-พา มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
นิมมิต นิม-มิด สร้างสรรค์ค์แล้ว
นิรินธน์ นิ-ริน ไม่มีกิเลศ
นิศามณี นิ-สา-มะ-นี พระจันทร์
นีรนารา นี-ระ-นา-รา, นีน-นา-รา สีน้ำ
นุตประวีณ์ นุด-ประ-วี นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย
บุญรัตน์ บุน-ยะ-รัด แก้วแห่งความดีงาม
ปณาลี ปะ-นา-ลี สายน้ำ
ปพิชญา ปะ-พิด-ชะ-ยา ผู้รู้แจ้ง
ประดิภา ประ-ดิ-พา แสงสว่างแห่งความรู้
ประวีร์ ประ-วี ผู้กล้าหาญยิ่ง
ปริณาห์ ปะ-ริ-นา กว้างขวาง
ปรีดิทา ปรี-ดิ-ทา ให้ความยินดี
ปวริศา ปะ-วะ-ริ-สา ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ปสุดา ปะ-สุ-ดา ผู้ขยันขันแข็ง
ปัณชญา ปัน-ชะ-ยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปัถยา ปัด-ถะ-ยา ผู้เหมาะสม
ปานตา ปาน-ตา ประดุจดังดวงตา
ปาริมา ปา-ริ-มา ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
ปิติยา ปิ-ติ-ยา ความอิ่มใจ
ปิยภา ปิ-ยะ-พา ผู้มีประกายความเป็นที่รัก
ปีย์วรา ปี-วะ-รา เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ปุณยภา ปุน-ยะ-พา แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
ปุษยา ปุด-สะ-ยา สะอาด บริสุทธิ์

150 ชื่อลูกสาว เพราะ ๆ เรียกแล้วโดนใจ ความหมายดี๊ดี

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ผลิน ผะ-ลิน มีผลงาน
พชิรา พะ-ชิ-รา เพชร
พรญาณี พอน-ยา-นี มีความรู้อันประเสริฐ มีความรู้เป็นพร
พรปวีณ์ พอน-ปะ-วี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พรสินี พอน-สิ-นี หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พัชรดา พัด-ชะ-ระ-ดา มีความแข็ง คงทน
พิจักขณา พิ-จัก-ขะ-นา มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
พิมพ์ลภัส พิม-ละ-พัด มีลาภคือรูปงาม
พิรภพ พิ-ระ-พบ ภพแห่งผู้กล้า ความเป็นผู้กล้า
พุทธิพร พุด-ทิ-พอน ปัญญาดี
ภวิตรา พะ-วิด-ตรา พื้นโลก พิภพ
ภัทรธร พัด-ทระ-ทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล
ภัทรศยา พัด-สะ-หยา อยู่อย่างมีความสุข
ภันทิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภ มีความสุข
ภิรัญญา พิ-รัน-ยา ปัญญายิ่ง
มณิภา มะ-นิ-พา แววมณี ประกายแก้ว
มธุชา มะ-ทุ-ชา ลูกกวาด
มนปริยา มะ-นะ-ปริ-ยา เป็นที่รักแห่งใจ
มนัสภร มะ-นัด-พอน บำรุงใจ
มัญชุภา มัน-ชุ-พา รัศมีอันงาม
มัลลิกา มัน-ลิ-กา ดอกมะลิ
รดามณี ระ-ดา-มะ-นี แก้วประพาฬ
รสินทรา ระ-สิน-ทรา จินดามณี
รุจิรดา รุ-จิ-ระ-ดา ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
วเรณยา วะ-เรน-ยา ประเสริฐสุด
วรรณิศา วัน-นิ-สา ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
วรารัตน์ วะ-รา-รัด แก้วที่ประเสริฐ
วริษฐา วะ-ริด-ถา ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วลีรัตน์ วะ-ลี-รัด ถ้อยคำที่ไพเราะ
วัชรมน วัด-ชะ-ระ-มน ใจเพชร
วัทธิกร วัด-ทิ-กอน ทำกำไร
วาริพันธน์ วา-ริ-พัน การขังน้ำ
วิกันดา วิ-กัน-ดา น่ารัก
วิมลพรรณ วิ-มน-พัน ผู้มีผิวพรรณงดงาม
วิรตา วิ-ระ-ตา ผู้งดเว้นจากความชั่ว
วิลันดา วิ-ลัน-ดา ชาวดัตช์
ศรันภัทร สะ-รัน-พัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศศินิภา สะ-สิ-นิ-พา เหมือนจันทร์ แสงจันทร์
ศิรามน สิ-รา-มน จิตใจที่เยือกเย็น
ศีตลา สี-ตะ-ลา เย็นสนิท เยือกเย็น
ศุทธพรรณ สุด-ทะ-พัน เป็นผู้ดี,มีผิวพรรณดี
สมิดา สะ-มิ-ดา ยิ้มแย้ม แป้ง
สิรารมย์ สิ-รา-รม เป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างยอดเยี่ยม
สีวิกา สี-วิ-กา เสลี่ยง คานหาม
สุภัสสรา สกุ-พัด-สะ-รา มีรัศมีงาม
อติรุจ อะ-ติ-รุด ผู้สง่างามยิ่ง
อรกานต์ ออ-ระ-กาน งามและน่ารัก
อรนลิน ออน-นะ-ลิน งามดังดอกบัว
อรพนิต ออน-พะ-นิด หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อริสา อะ-ริ-สา เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ตั้งชื่อจริงลูก 250 ชื่อจริง ความหมายดี ชื่อมงคล ปี 2021

300 ชื่อภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ แถมเขียนและอ่านเป็นภาษาไทยได้ด้วย

ไอเดีย ชื่อลูก 1,000 ชื่อ รวมฮิตชื่อเล่น ชื่อลูกสาว-ลูกชาย หลายภาษา

ชื่อเล่นยอดฮิต และเก๋ๆ แบบครบถ้วน ทั้งไทยและอังกฤษ กว่า 500 ชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : astro.meemodel.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up