ตั้งชื่อจริงลูก

ตั้งชื่อจริงลูก 250 ชื่อจริง ความหมายดี ชื่อมงคล ปี 2023

event
ตั้งชื่อจริงลูก
ตั้งชื่อจริงลูก

ไอเดียสำหรับ ตั้งชื่อจริงลูก 250 ชื่อ รวมชื่อจริงแปลกๆ ชื่อจริงอ่านยากๆ ชื่อจริงยาวๆ ความหมายดี เป็นมงคล ทั้งลูกสาวและลูกชาย เด็กไทยยุค Gen Z พ่อแม่จะ ตั้งชื่อจริงลูก ว่าอะไรกันบ้าง? ตามไปดูกันเลย

ไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูก ชื่อจริงอ่านยาก
ชื่อจริงแปลกๆ ความหมายดี เป็นมงคล ทั้งชาย-หญิง

การตั้งชื่อ ถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดและเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากสมัยรุ่นปู่ย่าตายายที่มักมีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ เช่น ยายบุญ, นายมี, สมศรี, สมชาย … แต่ถ้าเป็นชื่อจริงของเด็กรุ่นใหม่ยุค Gen Z สมัยนี้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการ ตั้งชื่อจริงลูก ที่คุณพ่อคุณแม่เปิดตำราตั้งให้เอง ก็จะเป็นการตั้งชื่อลูกยากๆ ชื่อจริงแปลกๆ ความหมายดี มีความหมายของชื่อที่เฉพาะ หรือเป็น ชื่อจริงอ่านยากๆ ทั้งการออกเสียงและการเขียน เป็นคำตัวอักษรที่ไม่คุ้นเคย บางชื่อก็อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกันก็มี

 

ทักษาปกรณ์ กับ ชื่อลูกยากๆ

ซึ่งหากมองถึงหลักการตั้งชื่อให้กับลูกในยุค Gen Z ถือเป็นการตั้งชื่อ ตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้อักขระ วรรคกาลกิณี โดยในชื่อเด็กชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ และสำหรับเด็กหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ

ซึ่งในปัจจุบันการ ตั้งชื่อจริงลูก ปี 2023 ส่วนใหญ่ที่พบไม่ใช่ชื่อแปลกใหม่เท่าไร แต่แค่มีการเขียนแปลกต่างไปจากเดิม คือ มีการนำพวกตัวอักษร ฌ, ฏ, ฐ มาใช้เพิ่มมากขึ้น หรือที่พบอีกกรณีก็คือ ตัวลูกเองเมื่อโตขึ้นก็มีการตั้งชื่อตัวเองใหม่ โดยมีเหตุผลว่า ชื่อเดิมมีตัวอักษรเป็นกาลกิณี แต่การตั้งชื่อจริงใหม่เอง ก็จะสามารถเลือกตามที่ชอบและนำคำมาประสมกัน ความหมายก็ลงตัว และเป็นสิริมงคล

 

ข้อควรคำนึงในการ ตั้งชื่อจริงลูก ให้เป็นสิริมงคล

สำหรับการ ตั้งชื่อจริงลูก จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่ ดังนี้ ก็คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งหลักเบื้องต้นก่อนตั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกอักษรที่เหมาะกับวันเกิดของลูกด้วย โดยจะเลือกตัวอักษรมงคลอะไรมาตั้งก็ได้ แต่ควรเลี่ยงอักษรที่เป็นกาลกิณีด้วย โดยอักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อของแต่ละวัน มีดังนี้ (ความเชื่อส่วนบุคคล)

 

  • ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ : ห้ามตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ

  • ชื่อคนเกิดวันจันทร์ : ห้าม สระ ทั้งหมด

  • ชื่อคนเกิดวันอังคาร : ห้ามตัวอักษร ก ข ค ฆ ง

  • ชื่อคนเกิดวันพุธกลางวัน : ห้ามตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

  • ชื่อคนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน : ห้ามตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

  • ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามตัวอักษร ด ต ถ ท ธ น

  • ชื่อคนเกิดวันศุกร์ : ห้ามตัวอักษร ย ร ล ว

  • ชื่อคนเกิดวันเสาร์ : ห้ามตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

Must read >> ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ชื่อมงคล ครบทุกวัน จ.- อา.

Must read >> การตั้งชื่อลูก คิดให้ดีก่อนส่งผลกระทบต่อจิตใจในอนาคต

ทั้งนี้ในส่วนของตัวอักษรที่ไม่ได้กล่าวมาในแต่ละวัน คือ ตัวอักษรที่สามารถใช้ได้ ดังนั้นเมื่อรู้หลักการ ตั้งชื่อจริงลูก แล้ว เพื่อเป็นไอเดียในการ ตั้งชื่อจริงลูก ให้เหมาะกับยุคสมัยนี้ ทีมแม่ ABK จึงได้รวบรวมชื่อจริง ความหมายดี เป็นมงคล ประจำปี 2021 ของทั้งลูกสาวลูกชาย มาฝาก … โดยคัดเฉพาะชื่อที่มีตัวอักษรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของลูกโดยเฉพาะ จะมีชื่อจริงอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
กฤตัชญ์ กริ-ตัด ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู
คณุตม์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
จิรทีปต์ จิ-ระ-ทีบ รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
ณัฐปคัลภ์ นัด-ปะ-คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ติณณภพ ติน-นะ-พบ ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
นิพพิชฌน์ นิบ-พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
ผรัณชัย ผะ-รัน-ไช มีชัยชนะไปทั่ว
พิทยุตม์ พิด-ทะ-ยุด ผู้มีความรู้สูงสุด
ศาตนันท์ สา-ตะ-นัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
อนันยช อะ-นัน-ยด เกิดมาเป็นที่หนึ่ง
อิงครัต อิง-คะ-รัด ผู้ยินดีในความรู้

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
กานต์พิชชา กาน-พิด-ชา มีความรู้เป็นที่รัก
จิณัฐตา จิ-นัด-ตา ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จารุพิชญา จา-รุ-พิด-ชะ-ยา นักปราชญ์ผู้งดงาม
จิรภิญญา จิ-ระ-พิน-ยา ความรู้ยั่งยืน
ชนัญชิดา ชะ-นัน-ชิ-ดา ผู้ชนะคนอื่น
ฐานิฏฐ์ ถา-นิด เป็นที่น่าพอใจ
นันทัชพร นัน-ทัด-ชะ-พอน คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
พิชญ์สินี พิด-สิ-นี หญิงงามผู้ฉลาด
พิชามญชุ์ พิ-ชา-มน ผู้งดงามด้วยความรู้
ภิญญาพัชญ์ พิน-ยา-พัด ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
มัญชุพร มัน-ชุ-พอน งามและประเสริฐ
สุภาพิชญ์ สุ-พา-พิด นักปราชญ์ผู้มีความงาม
อนรรฆวี อะ-นัก-คะ -วี มีค่ามาก

 

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันจันทร์

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
กฤตยชญ์ กริด-ตะ-ยด นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
คณพศ คะ-นะ-พด มีอำนาจในหมู่คณะ
ชวกร ชะ-วะ-กอน ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ณฏฐพล นัด-ถะ-ทะ-พน กำลังของนักปราชญ์
ธนลภย์ ทะ-นะ-ลบ ได้ทรัพย์
ธรรมปพน ทำ-ปะ-พน มีคุณธรรมบริสุทธิ์
นฤสรณ์ นะ-รึ-สอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
วรลภย์ วอ-ระ-ลบ ผู้มีลาภอันประเสริฐ
วฤนท์ธม วะ-ริน-ทม มากมายยิ่งใหญ่
สรฐชญณ์ สอน-ถะ-ชน มีความรู้เป็นที่พึ่งอย่างมั่นคง

 

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันจันทร์

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
กนกอร กะ-หนก-ออน ผู้หญิงที่ดี
กฤตพร กริด-ตะ-พอน ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
จรรย์อมล จัน-อะ-มน ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรรยมณฑน์ จัน-ยะ-มน ผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
พรลภัส พอน-ละ-พัด มีลาภอันประเสริฐ
พรสรวง พอน-สวง เป็นพรของสวรรค์
พรรธน์ชญมน พัด – ชะ – ยะ – มน ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
มนพร มะ-นะ-พอน มีใจประเสริฐ
วรรจชนก วัด-ชะ-นก ศักดิ์ศรีบิดา
วรณภัทรชญณ์ วอ-ระ-นะ-พัด-ชน ที่ซึ่งดีงามประเสริฐและมีความรู้
ศตพร สะ-ตะ-พอน มีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย

ตั้งชื่อจริงลูก

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันอังคาร

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
จรณินทร์ จะ-ระ-นิน เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จิรัฎฐ์ จิ-รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
ชิณณวรรธน์ ชิน-นะ-วัด อยู่กับความเจริญ
ญานุจจัย ยา-นุด-ไจ สะสมความรู้ มีความรู้มาก
ถิรพุทธิ์ ถิ-ระ-พุด มีความรู้มั่นคง
ทัณฑธร ทัน-ทะ-ทอน ผู้พิพากษา
ปุณณัตถ์ ปุน-นัด ผู้สมปรารถนา สมประสงค์
พฤนท์เดช พริน-เดด มีอำนาจทางทหาร
ภัทรจาริน พัด-ทระ-จา-ริน มีความประพฤติดี
ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ
วัณณุวรรธน์ วัน-นุ-วัด ทางแห่งความเจริญ
อจลวิชญ์ อะ-จะ-ละ-วิด มีความรู้ไม่หวั่นไหว
อติวัณณ์ อะ-ติ-วัน การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง
อติวิชญ์ อะ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย

momketing 2021

วันสุดท้าย!! Amarin Baby & Kids ชวนคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ที่มีลูกอายุ0-6 ปีร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นคุณแม่ ลุ้นรับผลิตภัณฑ์สำหรับแม่ลูกฟรี 50 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทคลิกที่ลิงก์นี้เลย >> https://bit.ly/3z4Eqzp

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันอังคาร

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
จิรัจฌา จิ-รัด-ชา กิริยาดีตลอดกาล
ชุติมณฑน์ ชุ-ติ-มน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ธิษณามดี ทิด-สะ-นา-มะ-ตี มีความคิดฉลาด
นันท์นพิน นัน-ทะ-พิน ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ
ปดิวรัดา ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา ภักดีในสามี ปรนนิบัติสามีดี
ปุริมปรัชญ์ ปุ-ริม-ปรัด นักปราชญ์คนแรก
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
เปมนีย์ เป-มะ-นี น่ารัก
พรสุนีติ์ พอน-สุ-นี ผู้นำที่ดีเลิศ
ภวรัญชน์ พะ-วะ-รัน ทำให้ชาวโลกยินดี เป็นที่ยินดีของชาวโลก
วรวลัญช์ วอ-ระ-วะ-ลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
สัณห์ฤทัย สัน-รึ-ไท มีจิตใจละเอียดอ่อน จิตใจงาม

ตั้งชื่อเล่นลูกชาย

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกชายเกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
คณุฒน์ คะ-นุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
ฐปนวัฒน์ ถะ-ปะ-นะ-วัด เจริญอย่างมั่นคง
ฐิตธีร์ ถิ-ตะ-ที ปราชญ์ผุ้มั่นคง
ฐิติวัสส์ ถิ-ติ-วัด ยืนยาวตลอดปี
ธุวานันท์ ทุ-วา-นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
นนทิวรรธน์ นน-ทิ-วัด ยินดีในทรัพย์
นัธทวัฒน์ นัด-ทะ-วัด มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
ปัณฑ์ธร ปัน-ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
พิชญุตม์ พิด-ชะ-ยุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
พลัฎฐ์ พะ-ลัด ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
วริทธิ์นันท์ วะ-ริด-นัน ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
วเรณย์ วะ-เรน ประเสริฐสุด
อุกฤษฎ์ อุก – กริด ประเสริฐสุด

 

ตั้งชื่อจริงลูก พร้อมความหมาย ชื่อมงคล ลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคล ชื่อจริงลูก อ่านว่า ความหมาย
กัณฐมณี กัน-ถะ-มะ-นี ของที่รัก
ขยาทิมาต ขะ-ยา-ทิ-มาด มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขรินทร์ทิพย์ ขะ-ริน-ทิบ เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
คคนางค์ คะ-คะ-นาง ท้องฟ้า
ณภัทรฐนัน นะ-พัด-ถะ-นัน มีความเจริญก้าวหน้า
ณัฏฐริกา นัด-ถะ-ริ-กา ผู้เป็นปราชญ์
โตษณาการ โต-สะ-นา-กาน อาการปลื้มปีติยินดี
ธนันกรกานต์ ทะ-นัน-กอน-กาน สร้างทรัพย์และเป็นที่รัก
ธิษณาธร ทิด-สะ-นา-ทอน ทรงความรู้ความเข้าใจ
นลินณัฐมน นะ-ลิน-นัด-ถะ-มน จิตใจที่ประเสริฐดั่งดอกบัวและฉลาด
นิษฐการต์ นิด-ถะ-กาน น่ารักอยู่เสมอๆ
ปรีย์ประภัสสร ปรี-ปะ-พัด-สอน เป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง
เปรมาวรินทร์ เปร-มา-วะ-ริน มีความรักความชอบและประเสริฐยิ่งใหญ่
พรรธน์ธวัล พัด-ทะ-วัน เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์
พิมลดาลภัส พิ-มน-ดา-ละ-พัด งดงามยิ่ง
ภาวรรณวรางค์ พา-วัน-วะ-ราง รูปร่างดีและผิวพรรณงาม

 

ดูต่อหน้า 2 “ไอเดีย ตั้งชื่อจริงลูกพร้อมความหมาย
วันพุธ ถึง วันเสาร์” คลิกเลย!!

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up