ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

รวมหลักเกณฑ์ ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร และวันเกิด จากคัมภีร์ทักษาฯ

event
ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร
ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

พ่อแม่ควรรู้..ก่อนตั้งชื่อลูก! ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ลูกเกิดวันนี้..? จะใช้ตัวอักษรมงคลตัวไหนดี เพื่อช่วยเสริมดวง เสริมบุญบารมีให้ลูก ตามมาดูหลักเกณฑ์การตั้งชื่อลูกจากตำราทักษาปรกณ์กันเลย

หลักเกณฑ์ ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร – ตามวันเกิด
จากคัมภีร์ทักษาฯ

การเตรียมตัวเพื่อต้อนรับลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลก สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วนอกจากข้าวของเครื่องใช้ของลูกน้อย “ชื่อลูก” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียม ทั้งนี้สิ่งสำคัญของการตั้งชื่อที่คนไทยมีความเชื่อและนับถือกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงทุกวันนี้ คือ การตั้งชื่อที่ดีจะต้องมีความหมายที่เป็นสิริมงคล มีความไพเราะ และถูกต้องตามหลักภาไทย และตามหลักวิชาโหราศาสตร์นั้นๆ

สำหรับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อจริงลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ส่วนมากนิยมใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากที่สุด “ตำราทักษาปกรณ์” เรียกอีกอย่างว่า “อัฏฐเคราะห์” มาจากอินเดียเข้ามากับพุทธศาสนา โดยแต่เดิมนิยมใช้ตำรานี้ตั้งฉายาพระสงฆ์เมื่อบวช ทั้งนี้หลักการ ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ของตำราทักษาปกรณ์ มีอยู่ว่า ตั้งชื่อคนควรให้สอดคล้องกับสิริมงคล 7 อย่าง คือ “อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี บริวาร” และหลีกเลี่ยงข้อไม่ดี 1 อย่าง คือ “กาลกิณี”

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ความหมายของทักษา

การตั้งชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกน้อย ตามวันเกิด ถ้าเป็นเด็กชายมักนิยมเอาตัวอักษรที่เป็น เดช นำหน้า เพื่อให้มีเดชเกรียงไกร มีอำนาจเกียรติยศยิ่งใหญ่ แล้วใช้ตัวอักษรอื่นๆ รองลงมาตามความหมายที่พ่อแม่อยากให้ลูกเป็น รวมถึงตัวอักษรประกอบอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตามความหมายที่มี ส่วนเด็กผู้หญิง หากจะ ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ตามวันเกิด นิยมใช้ตัวอักษรที่เป็น ศรี นำหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลสวยสง่างามเหมาะกับลูกสาว และให้ใช้ตัวอักษร เดช หรือ ตัวอื่นๆที่เป็นมงคล ประกอบรองลงมา ตามความหมายที่พ่อแม่ต้องการ

แต่ที่สำคัญการตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ตามวันเกิดนี้ ทั้งลูกชายและลูกสาว คุณพ่อคุณแม่ห้ามเอาอักษรที่เป็นกาลกิณีมารวมอยู่ในชื่อด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี อาจเกิดความอัปมงคลได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายของทักษาต่างๆ มีดังนี้ ..

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหายให้ความเคารพ การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชา
อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข
เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง
ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล
มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ
อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ
มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย  ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ตามวันเกิด

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

 • บริวาร = อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อายุ = ก ข ค ฆ ง
 • เดช = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ = ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี = ย ร ล ว
 • กาลกิณี = ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันจันทร์

 • บริวาร = ก ข ค ฆ ง
 • อายุ = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี = ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ = ย ร ล ว
 • มนตรี = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันอังคาร

 • บริวาร = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช = ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ = ย ร ล ว
 • อุตสาหะ = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มนตรี = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • กาลกิณี = ก ข ค ฆ ง

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • บริวาร = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ = ด ต ถ ท ธ น
 • เดช = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี = ย ร ล ว
 • มูละ = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มนตรี = ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี = จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • บริวาร = ย ร ล ว
 • อายุ = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • เดช = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • ศรี= ก ข ค ฆ ง
 • มูละ = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ= ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี = ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • บริวาร = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ = ย ร ล ว
 • เดช = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • ศรี = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มูละ = ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี = ด ต ถ ท ธ น

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันศุกร์

 • บริวาร = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อายุ = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • เดช = ก ข ค ฆ ง
 • ศรี = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ = ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี = ย ร ล ว

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ผู้ที่เกิดวันเสาร์

 • บริวาร = ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ = บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช = ย ร ล ว
 • ศรี = ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ = สระ -ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ = ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี = จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี = ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ตารางไอเดียรายชื่อมงคล สำหรับตั้งชื่อลูก
ชื่อมงคลตามวันเกิด จันทร์ – อาทิตย์

ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิดวันจันทร์ สำหรับตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันจันทร์ สำหรับตั้งชื่อลูกสาว
ตั้งชื่อลูก ตามวันเกิดวันอังคาร สำหรับตั้งชื่อลูกสาว-ลูกชาย
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพฤหัสบดี สำหรับตั้งชื่อลูกสาว-ลูกชาย
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันศุกร์ สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาว-ลูกชาย
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันเสาร์ สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาว-ลูกชาย
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์ สำหรับ ตั้งชื่อลูกสาว-ลูกชาย

อย่างไรก็ดี การตั้งชื่อจริงลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร คุณพ่อคุณแม่สามารถหาชื่อที่เป็นมงคลได้จากหนังสือพจนานุกรม และให้เลือกความหมายของชื่อที่เป็นมงคล และมีหลักเพิ่มเติมอีกว่าชื่อของ เทวดา พระพรหม นางฟ้า เทพเจ้า หรือหัวใจคาถา ต่างๆ จะไม่นิยมมาตั้งเป็นชื่อ เพราะถือว่าเป็นชื่อที่ต้องห้าม ใช้ได้เฉพาะตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้เข้าใจ แต่เปรียบเสมือนว่าชื่อนั้นๆ ถูกจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วห้ามใช้ซ้ำนั่นเอง


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.horasadthai.com

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย 

สีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิด 2563 สีไหนดี? เสริมดวงสุดปัง เงินเข้าไม่ขาดมือ

858 ชื่อเล่น ลูกสาว-ลูกชาย สุดฮิตติดเทรนด์ ปี 2020

500+ ชื่อเท่ๆ ผู้ชาย ผู้หญิง สำหรับตั้งให้ลูกแบบฮิปๆ คูลๆ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up