วิธีการดูปีเกิดของลูกตามนักษัตรที่ถูกต้อง!

event

จะรู้ได้ไงว่า เกิดปีนักษัตรอะไร…นักษัตรปีเกิด หนึ่งในข้อมูลของเด็กแรกเกิดทุกคนที่ต้องระบุไว้ในสูติบัตร ซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่บางคนสงสัย และไม่ทราบว่า ลูกของเรา เกิดเดือนนี้ปีนี้ คือนักษัตรอะไรกันแน่?

การเปลี่ยนปีนักษัตร (ปีเกิด)

ในการเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น

  • เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้ในการบันทึกสูติบัตรปัจจุบัน (แนวทางปฏิบัติตาม หนังสือเวียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1/ว4 ออกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539)
  • เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ (ช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตร จะไม่ตรงกันกับแบบคติพราหมณ์)
  • เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันเถลิงศก ช่วงวันที่ 15-17 เมษายน
  • เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันสังขารล่อง หรือวันสงกรานต์ตามแบบทางภาคเหนือ
  • เปลี่ยนปีนักษัตรแบบจีน ซึ่งเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่วันสารทลิบชุน/ วันตรุษจีนตามปฏิทินจันทรคติจีน หรือปฏิทินจีน
  • เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว
  • เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร

จะรู้ได้ไงว่า เกิดปีนักษัตรอะไร

จากการเปลี่ยนปีนักษัตรที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งมีหลายแบบ จึงทำให้เกิดคำถามว่า…

Q: ดิฉันคลอดลูกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 23.19 น ซึ่งในสูติบัตรลูกระบุว่าเป็น ปีวอก อยากถามว่าถูกต้องไหมคะเพราะดิฉันดูในปฏิทินยังเป็น ปีมะแม อยู่เลย

A: ทางทะเบียนราษฎร ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องปี (นักษัตร) เกิดของการแจ้งเกิดเด็ก ไว้ดังนี้

การลงรายการในสูติบัตร นับจากปีนักษัตร คือ ชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เช่น 1 รอบ เรียกว่า 12 นักษัตร โดยกำหนดให้สัตว์เป็นเครื่องหมายในปีนั้น ๆ คือ ชวด – หนู , ฉลู – วัว , ขาล – เสือ ซึ่งปีนักษัตรเป็นการนับวันเดือนปีเกิดทางจันทรคติ(ตามเวลาไทยโบราณ ซึ่งนับเดือนอ้ายเป็นเดือนหนึ่ง) โดยถือปฏิทินหลวงเป็นหลักกำหนดให้วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันเริ่มต้น เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ และวันแรม 15 ค่ำเดือน 12 เป็นวันสุดท้ายของปีนักษัตร

โดยปกติวันที่เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น หากดูตามปฏิทินแล้วใน ปี พ.ศ.2559 เป็นปีนักษัตร มะแม จะตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม 2558 (วันแรม 15 ค่ำเดือน 12) เป็นวันสุดท้าย ฉะนั้นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 58 (วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1) ในรายการสูติบัตรก็จะลงเป็นปีวอกนั่นเอง (ตามภาพด้านล่าง)

จะรู้ได้ไงว่า เกิดปีนักษัตรอะไร

จะรู้ได้ไงว่า เกิดปีนักษัตรอะไร
ปีที่ลูกเกิด (คำถามกรณีตัวอย่าง)

อ่านต่อ >> “ไขข้อสงสัย!! วิธีดูปีเกิดนักษัตรของลูกในสูติบัตรที่ถูกต้อง” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up