IPD โรคติดเชื้อ สาเหตุการตายอันดับ 1 ในเด็ก

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ฝากเตือนให้คุณพ่อ คุณแม่สร้างภูมิคุ้มกันโรค IPD หลังจากพบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคปอดบวมสูงถึง 9.2% ในปี 2558 ซึ่งการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดการเสียชีวิตได้ 2 – 3 ล้านคนต่อปี

IPD โรครุนแรง อันตรายถึงชีวิต

โรคนี้มีความรุนแรง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อนี้ ถ้ารอดชีวิตมาได้ อาจจะมีความพิการ และมีความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่ หรืออาจมีปัญหาในการได้ยิน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ และการพูดในอนาคตได้

ไอพีดีคืออะไร?

โรคไอพีดี หรือ Invasive Pneumococcal Disease คือโรคติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง อาศัยอยู่ในโพรงจมูก และคอของคนทั้งไป ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งในผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ แต่เป้นพาหะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ มีเพียงอาการไอ จาม แต่ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจติดเชื้อได้ง่าย

IPDอาการรุนแรง ได้แก่ การติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ และเยื่อหุ้มในสมองอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ กรมอนามัยโลกพบว่า โรคปอดอักเสบเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งในแต่ละปี จะมีเด็กทั่วโลกเสียชีวิตจากปอดอักเสบปีละมากกว่า 2 ล้านคน โดยจะมีเด็กที่เสียชีวิตจากโรคปอดบวมทุกๆ 20 วินาที

ในประเทศไทย พบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบป่วยเป็นโรคนี้กว่า 6.2% ต่อปี โดยในปี 2558 มีเด็กเสียชีวิตจากโรคปอดบวมสูงถึง 9.2% ซึ่งในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบที่เป็นโรคปอดอักเสบ มักจะมีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว เด็กที่รอดชีวิตมาได้ จะมีอาการแทรกซ้อน ทำให้กระทบต่อการเจริญเติบโต และอาจก่อให้เกิดความพิการ นอกจากนี้ 1 ใน 4 ของเด็กที่ป่วยเป็นเยื่อหุ้มในสมองอักเสบจากเชื้อ IPD มีโอกาสเสียชีวิต

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “สาเหตุของโรคไอพีดี และอาการของโรค” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up