รวมประกันโควิด 2021 เทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

รวมประกันโควิด 2021 เทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

account_circle
event
รวมประกันโควิด 2021 เทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
รวมประกันโควิด 2021 เทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

ซื้อไว้อุ่นใจกว่า! รวมประกันโควิด 2021 เบี้ยเท่าไหร่ ได้ค่าอะไรบ้าง

รวมประกันโควิด 2021

แม้จะเข้าปี 2021 แล้ว แต่โควิด-19 ก็ยังวนเวียนไม่หายไปไหน หลาย ๆ ครอบครัวที่เคยซื้อประกันโควิดในปี 2020 ก็คงใกล้หมดระยะเวลาคุ้มครองแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องซื้อใหม่ แต่ก่อนที่จะซื้อประกันโควิดเพื่อคุ้มครองคนในครอบครัว มาดูแผนประกันและผลประโยชน์เพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจกันดีกว่า

สินทรัพย์ประกันภัย ประกันโควิด-19 จ่ายค่ารักษาจากสินทรัพย์ประกันภัย ช่วงอายุ 1-99 ปี

รวมประกันโควิด

 • แผน 1 เบี้ยประกันภัย 449 บาทต่อปี ค่ารักษา 100,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 500,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 50,000 บาท
 • แผน 2 เบี้ยประกันภัย 799 บาทต่อปี ค่ารักษา 100,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 1,000,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 บาท
 • แผน 3 เบี้ยประกันภัย 999 บาทต่อปี ค่ารักษา 100,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 2,000,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 บาท

หมายเหตุ

*รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

 

กรุงเทพประกันภัย ประกันโควิดคัฟเวอร์ ประกันโควิด-19 และอุบัติเหตุ ช่วงอายุ 1-100 ปี

ประกันโควิด 2021

 • แผน 1 เบี้ยประกันภัย 699 บาทต่อปี เจอจ่าย 50,000 บาท ค่ารักษา 50,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 500,000 บาท (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย) / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 50,000 บาท
 • แผน 2 เบี้ยประกันภัย 289 บาทต่อปี ช่วงอายุ 1-100 ปี เจอจ่าย 10,000 บาท ค่ารักษา 20,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 200,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 20,000 บาท

หมายเหตุ

*รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

*ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

 

อาคเนย์ประกันภัย ประกันโควิด-19 และอุบัติเหตุ จากอาคเนย์ ช่วงอายุ 1-99 ปี

รวมประกันโควิด 2021

 • แผน 1 เบี้ยประกันภัย 260 บาทต่อปี เจอจ่าย 50,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 50,000 บาท
 • แผน 2 เบี้ยประกันภัย 519 บาทต่อปี เจอจ่าย 100,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 บาท
 • แผน 3 เบี้ยประกันภัย 778 บาทต่อปี เจอจ่าย 150,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 150,000 บาท
 • แผน 4 เบี้ยประกันภัย 1,037 บาทต่อปี เจอจ่าย 200,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 200,000 บาท

หมายเหตุ

*รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

 

วิริยะประกันภัย ประกันโควิด-19 จากวิริยะประกันภัย

รวมประกันโควิด 2021

 • โควิด ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 1 เบี้ยประกันภัย 399 บาทต่อปี ช่วงอายุ 15 วัน – 99 ปี เจอจ่าย 50,000 บาท ชดเชยนอนโรงพยาบาล 500/วัน* (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 50,000 บาท

หมายเหตุ

*ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้

*รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

 • โควิด ซูเปอร์ ชีลด์ แผน 2 เบี้ยประกันภัย 599 บาทต่อปี ช่วงอายุ 15 วัน – 99 ปี เจอจ่าย 100,000 บาท ชดเชยนอนโรงพยาบาล 500/วัน* (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 50,000 บาท

หมายเหตุ

*ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้

*รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

 • โควิด โปรเทค (Covid Protect) เบี้ยประกันภัย 439 บาทต่อปี ช่วงอายุ 15 วัน – 75 ปี ค่ารักษา 30,000 บาท ชดเชยนอนโรงพยาบาล 500/วัน* (เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน) เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 300,000 บาท / คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิต 100,000 บาท

หมายเหตุ

*ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่าง 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์

*ทำได้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที

 

เอเชียประกันภัย ช่วงอายุ 1-75 ปี

รวมประกันโควิด 2021

 • แผน COVID 500 เบี้ยประกันภัย 500 บาทต่อปี เจอจ่าย 50,000 บาท ชดเชยนอนโรงพยาบาล 1,000/วัน* เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 500,000 บาท

หมายเหตุ

*สูงสุด 50,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน

 • แผน COVID 1825 เบี้ยประกันภัย 1,825 บาทต่อปี ค่ารักษา 250,000 บาท ชดเชยนอนโรงพยาบาล 2,500/วัน* เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 2,500,000 บาท

หมายเหตุ

*สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน

 

ทิพยประกันภัย ประกันไวรัสโคโรนา ช่วงอายุ 1-99 ปี

รวมประกันโควิด 2021

 • แผน 1 เบี้ยประกันภัย 117 บาทต่อปี ค่ารักษา 7,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 70,000 บาท
 • แผน 2 เบี้ยประกันภัย 711 บาทต่อปี ค่ารักษา 70,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 700,000 บาท
 • แผน 3 เบี้ยประกันภัย 450 บาทต่อปี ค่ารักษา 50,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 500,000 บาท
 • แผน 4 เบี้ยประกันภัย 850 บาทต่อปี ค่ารักษา 100,000 บาท เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) 1,000,000 บาท

หมายเหตุ

*เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย

*ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทาง ไป/กลับ จีน

 

สำหรับประกันโควิด-19 ของแต่ละบริษัทมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ทั้งการเจอจ่าย ให้ค่ารักษาพยาบาล ดูแลในช่วงโคม่า มีการชดเชยรายได้ระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงกรณีอุบัติเหตุ โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังต้องเช็คประกันที่มีอยู่ เพราะประกันสุขภาพบางกรมธรรม์มีเงื่อนไขดูแลสุขภาพร่างกายอย่างครอบคลุมเพียงพออยู่แล้ว อาจไม่ต้องซื้อประกันโควิด-19 เพิ่มเติม

อ้างอิงข้อมูล : insurance.counterservice.co.th และ insure.724.co.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

ฤกษ์คลอดลูก มกราคม 2564 ต้นปีฉลู คลอดลูกวันไหนดี พาแม่ร่ำรวย

เล่นอะไรให้ลูกฉลาด หมอแนะ! วิธีเล่นกับลูกตั้งแต่แรกเกิด – 5 ปี

หมอเฉลย5 วิธีกำจัดน้ำมูก ล้างจมูกทารก (ที่แชร์กัน)ดีจริงไหม?

ค่าเทอมโรงเรียนประถม 2563 – 2564 โรงเรียนชื่อดังในกทม.

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up