ปรับนโยบายการศึกษา

ปรับนโยบายการศึกษา ช่วงโควิด 19

event
ปรับนโยบายการศึกษา
ปรับนโยบายการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแถลงข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ ปรับนโยบายการศึกษา ในช่วงโควิด 19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย

ปรับนโยบายการศึกษา ช่วงโควิด 19

การจัดการเรียนการสอนนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ แต่การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะโรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ดังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงออกแบบการเรียนการสอนในช่วงโควิด 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ แต่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้แบบ on air ผ่านดาวทียมของมูลนิธิการศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และการเรียนรู้ผ่านระบบ online

ปรับนโยบายการศึกษา

ปรับนโยบายการศึกษา

ปรับนโยบายการศึกษา

 

 

2.เพิ่มเวลาพัก ลดการประเมิน งดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เน้นเรียนเฉพาะกลุ่มวิชาหลัก เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายขึ้น

ปรับนโยบายการศึกษา

3.เตรียมความพร้อมด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์ โดยจะเริ่มทดสอบตั้งแต่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดหากวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้

ปรับนโยบายการศึกษา

4.สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ 80% และทางโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ออกแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมอีก 20%

5.เรียนผ่านทางไกลโดยใช้โทรทัศน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม

#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ #อนาคตเด็กไทยคืออนาคตประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิก!!

เคล็ดลับเลี้ยงลูกยุคดิจิทัลเมื่อต้องอยู่บ้านยาวขึ้น

รวมสื่อ บทเรียนออนไลน์ ป.1-ป.6 เสริมความรู้ให้ลูกในช่วงปิดเทอมยาวๆ

แจกฟรี! แบบฝึกหัดอนุบาล 3 กว่า 100+ แผ่น เน้นพัฒนาทักษะการคิด

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up