พ่อแม่ระวัง! หูชั้นกลางอักเสบ ภัยเงียบ..เด็กทุกคนเสี่ยงเป็น

ระวัง หูชั้นกลางอักเสบ ภัยเงียบ เด็กทุกคนเสี่ยงเป็น พ่อแม่สังเกตอาการให้ดี ลูกไม่สบาย ไข้สูง และมีอาการปวดหูกลางดึก อาจเป็นโรคนี้!

keyboard_arrow_up