NICU คือ? ทำอย่างไรเมื่อลูกอยู่ NICU เพราะคลอดก่อนกำหนด

NICU คือ อะไร? จะต้องทำอย่างไรเมื่อลูกต้องเข้า NICU? ข้อมูสสำหรับคุณแม่ที่มีความเสี่ยงที่จะต้องคลอดก่อนกำหนดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้

keyboard_arrow_up