nicu คือ

NICU คือ? ทำอย่างไรเมื่อลูกอยู่ NICU เพราะคลอดก่อนกำหนด

Alternative Textaccount_circle
event
nicu คือ
nicu คือ

“หากลูกคลอดก่อนกำหนด ต้องอยู่ห้อง NICU” สำหรับแม่ท้องทุกคนคงไม่อยากได้ยินคำนี้ แต่หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้น หรือ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ มาดูกันค่ะ ว่า NICU คือ อะไร? จะต้องทำอย่างไรเมื่อลูกต้องเข้า NICU?

NICU คือ? ทำอย่างไรเมื่อลูกอยู่ NICU เพราะคลอดก่อนกำหนด

NICU คือ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต หรือ Neonatal Intensive Care Unit เป็นแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ซึ่งเป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ร่วมกับสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ โดยการทำงานของทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด เริ่มจากการประเมินความเสี่ยงของทารกก่อนคลอดในแต่ละราย จากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะจะประชุมวางแผนการรับมือ การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ทารกมีโอกาสเกิดปัญหาหลังคลอด เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการเตรียมรับรายที่มีภาวะเสี่ยงหลังคลอดมาดูแล

ทั้งนี้ การติดตามอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตภายหลังคลอดอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ทารกได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วตามไปด้วย ส่งผลให้พ้นจากภาวะวิกฤตและปลอดภัย ทำให้การดำเนินของโรคดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน เด็กหายป่วยและกลับบ้านได้

NICU
ทารกที่อยู่ในห้อง NICU จะไดัรับการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ที่เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ทีมแพทย์ NICU จะทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา รวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่ ให้อยู่ในกระบวนการดูแลเท่าที่จะเป็นไปได้ จนมั่นใจว่าทารกแข็งแรงดีแล้ว คุณแม่สามารถดูแลเองได้ จึงจะอนุญาตให้ออกจาก NICU นอกจากนี้ ยังเฝ้าติดตามให้ตัวคุณแม่สามารถดูแลลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเมื่อกลับบ้าน คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฝึกการเลี้ยงดูทารก การอุ้ม การให้นม ให้ยา การเรียนรู้พฤติกรรมทารก และตอบสนองได้ถูกต้อง เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ NICU คือ อะไร? ภาวะใดที่ลูกจะต้องเข้า NICU?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon