MFGM คือ “สารอาหารในนมแม่” เพื่อพัฒนาสมอง !!

MFGM คือ สารอาหารในนมแม่ แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อสารอาหารนี้ในนมแม่ค่ะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอย่างน้อย 6 เดือนแรก เป็นเรื่องที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุนเพื่อลูกน้อยจะได้รับสารอาหารในนมแม่ที่หลากหลายและครบถ้วนไปด้วยคุณค่าที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมอง และเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ์สมวัยด้วยค่ะ

keyboard_arrow_up