แจกฟรี!! ไฟล์ภาพ แบบฝึกหัดจับคู่ และการจัดกลุ่ม สำหรับลูกวัยอนุบาล

แบบฝึกหัดจับคู่ เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักสังเกตลักษณะต่าง ๆ และจับคู่สิ่งที่เหมือนกัน เป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักสังเกตคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ และจัดประเภทได้

keyboard_arrow_up