ลูกโตมองตัวเองแง่ลบ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

ช่วงอายุ 8-12 ปีเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กๆ ในช่วงนี้ต้องปรับตัวอย่างมาก

keyboard_arrow_up