พ.ร.บ. ช่วยให้เด็กที่ท้องก่อนวัย ได้กลับมาเรียนหนังสือ

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จะช่วยคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทยให้ได้กลับมาเรียนหนังสือและได้รับการดูแลที่ดีจากสถาบันการศึกษา สิ่งที่เด็กเยาวชนมองว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดจากกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่..

keyboard_arrow_up