ลูกโกรธ ลูกโมโห เรื่องธรรมดา แต่ต้องสอนลูกแสดงออก “ให้เป็น”

ลูกโกรธ โมโห หงุดหงิด จนบางครั้งแสดงจินตนาการ “ก้าวร้าว” ทั้งที่ไม่เคยให้ลูกเสพสื่อที่ใช้ความรุนแรง จะสอนลูกเรื่องอารมณ์ทางลบอย่างไรดี?

มาทำความเข้าใจอารมณ์ของลูก 3-6 ปีกัน!

เด็กในวัยนี้สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น เมื่อลูกเริ่มเข้าโรงเรียน ทักษะทางสังคมก็จะพัฒนาขึ้น มีอะไรบ้างนะ?

keyboard_arrow_up