สื่อออนไลน์ กับ 3 อันตรายที่พ่อแม่ต้องป้องกัน

เป็นเรื่องน่าตกใจที่อาชญากรรมส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์ คนที่ตกเป็นเหยื่อคือเด็กๆ เพราะเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกต้อง และสิ่งที่น่าตกใจมากกว่าคือการโพสต์แบบไม่ระมัดระวังของพ่อแม่ที่นำมาซึ่งอันตรายจากสื่อออนไลน์ เรามาเรียนรู้วิธีการใช้ สื่อออนไลน์ ให้ปลอดภัยกันค่ะ

เด็กทำความผิด ใครมีหน้าที่รับผิดชอบ?

ตามหลักกฎหมายข้างต้น มีกรณีปัญหาที่น่าสนใจ คือ หากบิดามารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกัน ความผิดทางละเมิดที่เกิดจากการกระทำของเด็กจะเป็นอย่างไร โดยตามกฎหมายมารดาย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ มีผลให้มารดาต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เด็กก่อให้เกิดขึ้นทุกกรณี

keyboard_arrow_up
X