ปากมดลูกสั้น เสี่ยงแท้ง เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด?

ปากมดลูกสั้น จัดอยู่ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ซึ่งหมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีโอกาสแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าปกติ เพราะปากมดลูกเป็นเสมือนประตูที่ช่วยป้องกันไม่ให้ทารกคลอดออกมาก่อนครรภ์สมบูรณ์

keyboard_arrow_up