ปากมดลูกสั้น

ปากมดลูกสั้น เสี่ยงแท้ง เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด?

account_circle
event
ปากมดลูกสั้น
ปากมดลูกสั้น

ปากมดลูกสั้น จัดอยู่ในภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ซึ่งหมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีโอกาสแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดสูงกว่าปกติ เพราะปากมดลูกเป็นเสมือนประตูที่ช่วยป้องกันไม่ให้ทารกคลอดออกมาก่อนครรภ์สมบูรณ์ หากปากมดลูกเกิดความผิดปกติย่อมเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าอยู่ในภาวะปากมดลูกสั้น และมีวิธีป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร เรามีข้อมูลมานำเสนอค่ะ

ปัจจัยเสี่ยงจากการตั้งครรภ์

การแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่ทารกคลอดและเสียชีวิตก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ด้วยสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่

  • คุณแม่ตั้งครรภ์มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
  • คุณแม่มีน้ำหนักตัวก่อนและหลังตั้งครรภ์มากหรือน้อยกว่าเกณฑ์น้ำหนักเฉลี่ยจากการตั้งครรภ์
  • คุณแม่เคยมีประวัติการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดมาก่อน
  • คุณแม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต มะเร็ง และธาลัสซีเมีย
  • คุณแม่มีภาวะผิดปกติของระบบเจริญพันธุ์ เช่น โพรงมดลูกอักเสบ รกผิดปกติ ปากมดลูกสั้น
  • คุณแม่เคยตั้งครรภ์แฝด หรือมีภาวะน้ำคร่ำมาก
  • การใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมของคุณแม่ตั้งครรภ์ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ใช้ยาที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

ปัจจัยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่และทารกได้ ซึ่งภาวะปากมดลูกสั้น ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพราะสามารถเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง แต่หากมีข้อมูลหรือแนวทางป้องกันก็จะช่วยให้ทารกน้อยอยู่ในครรภ์ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ ปากมดลูกสั้นเป็นอย่างไร จะรู้ได้อย่างไร คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up