รวม 10 สถานที่รับ “บริจาคเสื้อผ้าเก่า ของเล่น ของใช้เด็ก”

ขอแชร์บอกบุญกับสถานที่รับ บริจาคเสื้อผ้าเก่า ของเล่น ของใช้เด็ก มาให้แม่ ๆ ที่มีของล้นตู้ มาแบ่งปันของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนกันค่ะ

บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้ และเด็กน้อย ในที่ทุรกันดาร เรื่องง่ายๆพ่อแม่สอนลูกได้

บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้ เพราะปัญหาความยากจน ยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่หมดไปจากสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักมีให้เห็นกันอยู่มากตามท้องถิ่นต่าง ๆ

keyboard_arrow_up