รู้จัก โรคใคร่เด็ก พฤติกรรมผิดปกติที่พ่อแม่ควรระวัง 

อันตรายทางเพศเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลมากที่สุดซึ่งเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกเพศ และเกิดได้หลายรูปแบบ บุคคลที่ทำได้ชื่อว่าเป็น โรคใคร่เด็ก ค่ะ

keyboard_arrow_up