กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่ออนาคตที่ดีของลูกน้อย

การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่มีต่อเด็กดังนี้

ลูกลายมือไม่สวย…เพศเกี่ยวด้วยเหรอ

คุณแม่บางคนเคยบ่นให้ฟังว่า เวลาเปิดสมุดการบ้านของลูกชายแต่ละที ลมแทบใส่

keyboard_arrow_up