เมื่อ น้ำตา ไม่ใช่ผู้ร้าย!!พ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกร้องไห้

น้ำตา ร้องไห้ ความเศร้าใช่ว่าอ่อนแอ ยิ้มเริงร่าใช่ว่าไม่เป็นไร เหตุใดพ่อแม่ควรอนุญาตให้ลูกร้องไห้ แสดงอารมณ์ไม่ว่าทางบวกหรือลบ เพราะน้ำตาก็มีประโยชน์นะ

ทำการบ้านแทนลูก เตือน! ส่งผลกระทบต่อลูก

จากการสำรวจพฤติกรรมผ่านแบบสอบถามออนไลน์ของพ่อแม่จำนวน 866 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมในหัวเมือง 3 โรงเรียน มีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อในความเป็นพ่อแม่ และความมุ่งมั่นในฐานะพ่อแม่ รวมถึงทัศนคติของพ่อแม่ เชื่อมโยงกับการบ้านของลูกน้อย

keyboard_arrow_up