ทำการบ้านแทนลูก

ทำการบ้านแทนลูก เตือน! ส่งผลกระทบต่อลูก

ทำการบ้านแทนลูก
ทำการบ้านแทนลูก

จูดิธ ล็อค นักจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เผยแพร่งานวิจัยที่แสดงผลกระทบจากการที่พ่อแม่ ทำการบ้านแทนลูก พ่อแม่ที่รักลูกมากเกินไปจนยุ่งเกี่ยวกับการบ้านของลูก ชี้ว่าในที่สุดส่งผลกระทบต่อลูกน้อยเต็มๆ

จากการสำรวจพฤติกรรมผ่านแบบสอบถามออนไลน์ของพ่อแม่จำนวน 866 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมในหัวเมือง 3 โรงเรียน มีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อในความเป็นพ่อแม่ และความมุ่งมั่นในฐานะพ่อแม่ รวมถึงทัศนคติของพ่อแม่ เชื่อมโยงกับการบ้านของลูกน้อย

banner300x250

จูดิธ ล็อค นักจิตวิทยาสรุปเอาไว้ว่า พฤติกรรมของพ่อแม่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำการบ้านของลูกน้อยมากเกินไป ส่งผลบั่นทอนขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเด็ก ทำให้เด็กขาดแรงจูงใจในการทำงานที่จะต้องทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครช่วย ทำให้เด็กขาดความรับผิดชอบ ไม่เข้าใจถึงผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเอง

จากการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย พบว่าการเข้าไปยุ่งกับงานที่ได้รับมอบหมายของลูกๆ มากจนเกินไป ตั้งแต่การทำรายงาน ไปจนถึงการทำงานแทนทั้งหมด ส่งผลให้นักศึกษาไม่ใส่ใจในการเรียน มักมีอาการหดหู่ ซึมเศร้า และมีความพึงพอใจในชีวิตลดลง

ทำการบ้านแทนลูก

อ่านต่อ “ทำการบ้านแทนลูก เตือน! ส่งผลกระทบต่อลูก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up