รวม! งานจิตอาสา ช่วยปลูกฝังพัฒนาทักษะชีวิตลูกเริ่มได้ทุกวัย

งานจิตอาสา ให้อะไรมากกว่าที่คิด ในสังคมยุคใหม่ที่ต่างคนต่างอยู่ ทักษะชีวิตเช่นการเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกันจางหาย มาสร้างลูกให้มีจิตสาธารณะเพื่อสังคมน่าอยู่กัน

ทักษะชีวิต 12 ข้อสอนลูกให้ติดตัว พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิตในอนาคตได้ดี

ทักษะชีวิต พ่อแม่สามารถสอนให้ติดตัวลูกได้ไปตลอดชีวิตควบคู่ไปกับพัฒนาการ เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเองได้

keyboard_arrow_up