เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2560 เพิ่มเป็น 600 บาท

ข่าวดีสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ทางรัฐบาลมีโครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เงินอุดหนุนนี้เป็นเงินอุดหนุนนอกเหนือจากประกันสังคม โดยเมื่อ 22 มีนา 59 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาช่วยเหลือจาก 1 ปี เป็น 3 ปี เพิ่มเงินเป็น 600 บาท

keyboard_arrow_up