เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2560 เพิ่มเป็น 600 บาท

event
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข่าวดีสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ทางรัฐบาลมีโครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เงินอุดหนุนนี้เป็นเงินอุดหนุนนอกเหนือจากประกันสังคม โดยเมื่อ 22 มีนา 59 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาช่วยเหลือจาก 1 ปี เป็น 3 ปี เพิ่มเงินเป็น 600 บาท

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โดยมีที่มาจากการตรวจสอบของ TDRI หรือยูนิเซฟ พบว่า เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีนั้น มีความสำคัญมากที่สุด ต่อการเจริญเติบโต เพราะเป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง สติปัญญาจะพัฒนาได้ดีที่สุด ดังนั้น หากได้ดูแล เอาใจใส่ จะทำให้พัฒนาการดี วันข้างหน้าจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสูงของสังคม ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทนั้น มีการตรวจสอบแล้วพบว่า อาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาสมองของเด็กเล็ก ของเด็กเล็กที่เฉลี่ยประมาณ 500-800 กว่าบาท ดังนั้นในเกณฑ์ที่เหมาะสมคิดเฉลี่ยมาแล้วจึงเพิ่มเป็น 600 บาท

การรับลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

พม.(กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้ขอความร่วมมือให้ อปท.(องค์กรปกครองท้องถิ่น) ดำเนินการรับลงทะเบียนต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

โดยจะดำเนินการ รับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

2.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ทั้ง 2 ข้อ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

***รับลงทะเบียนย้อนหลังได้ แต่จะไม่จ่ายเงินอุดหนุนย้อนหลัง***

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด 2560

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up