4 โรคของผู้หญิง ที่ไม่ควรมองข้าม อย่าอายที่จะไปตรวจ!

โรคของผู้หญิง ที่มีสัดส่วนของการเกิดโรคได้มากกว่าผู้ชาย บางโรคยากเกินกว่าจะทันรู้ตัว และผู้หญิงส่วนใหญ่ก็อายที่จะไปตรวจ แต่ไม่ยากเกินไปที่จะป้องกัน

keyboard_arrow_up