Anglo Singapore International School

Anglo Singapore International School โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้

event
Anglo Singapore International School
Anglo Singapore International School

Anglo Singapore International School โรงเรียนที่ตั้งใจฟูมฟักและสร้างแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ หลักสูตรที่ผสมผสานผลลัพธ์ทางวิชาการที่เข้มข้นและสนับสนุนผู้เรียนอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเติบโตเป็นผู้นำของสังคม

Anglo Singapore International School

School visit ครั้งนี้เรามาเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุดยอด หนึ่งในทำเลที่ยอดเยี่ยมที่เหล่าผู้ปกครองต่างมองหาให้ลูกกันค่ะ โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ที่ตั้งอยู่ท้ายซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาขาแรก ตลอดระยะเวลาการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น ทำให้ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 64 และ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจากนักเรียนเพียง 4 คน ที่มีการเรียนการสอนให้ชาวสิงคโปร์ที่พำนักอาศัยในประเทศไทย

โดยมุ่งเน้นมาตรฐานทางวิชาการตามหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักร ทำให้โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เติบโตทั้งขนาดและขยายระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาเสมอมา จนในปัจจุบันนี้จำนวนนักเรียนทั้ง 3 สาขามีจำนวนมากกว่า 1,600 คน ประกอบด้วยนักเรียน 20 สัญชาติ  และด้วยค่านิยมหลักของโรงเรียน คือ ความหมั่นเพียร ความเคารพ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ที่มาพร้อมกับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษานานาชาติชั้นนำในแวดวงการศึกษานานาชาติของประเทศไทยอีกด้วย

บรรยากาศภายในโรงเรียนนั้นเต็มไปด้วยสีสันที่สะดุดตา การตกแต่งอาคาร บริเวณโรงเรียน รวมถึงห้องเรียนที่ช่วยกระตุ้นให้บรรยากาศการเรียนการสอนดูสนุกและน่าเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องสมุด ห้องเรียนรู้ต่างๆ ที่ออกแบบให้ดูสดใสและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนในทุกระดับชั้น และด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองและแนวคิดการเรียนการสอนที่ดีขนาดนี้ ทีมแม่ ABK พามาดูกันค่ะว่าโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ มีแนวคิดและหลักสูตรอะไรกันบ้าง

ความหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความก้าวหน้า 4 หัวใจหลักของแองโกล

การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น เราต่างรู้ดีกว่าบางครั้งมาจากคุณลักษณะนิสัยพื้นฐานบางประการที่ประกอบรวมกันเป็นความแข็งแรงทางความคิด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำให้เด็กๆ มีวิธีการนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสำเร็จของตนตามทีฝันและปรารถนาไว้ ดังนั้นเป้าหมายสำคัญและค่านิยมหลักของโรงเรียนนานาชาติแองโกลจึงมีหัวใจหลักที่เป็นสิ่งหล่อหลอมคุณภาพของนักเรียนในทุกๆช่วงวัยตามระดับชั้น รวมถึงทุกๆพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติแองโกลบอลสิงคโปร์ทั้ง 3 สาขา ดังนี้

  1. มุ่งปลูกฝัง “ความหมั่นเพียร” ตั้งใจเรียนอย่างบากบั่นและสำเร็จทุกเป้าหมาย
  2. มุ่งหมายให้ใช้ชีวิตด้วย “ความรับผิดชอบ”ต่อธรรมชาติและสังคมเพื่อความยั่งยืน
  3. มุ่งหวังให้มี “ความเคารพ” ต่อผู้อื่นทั้งในและนอกโรงเรียน
  4. ต่อยอด “ความก้าวหน้า”สู่การเป็นผู้เรียนที่เป็นนักคิด มีความสร้างสรรค์และเป็นนักเรียนรู้ภาษาที่ประสบความสำเร็จ

Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School

เรียนเพื่อคิด คิดเพื่อเรียนรู้

เรียนเพื่อคิด คิดเพื่อเรียนรู้ คือคติพจน์ของโรงเรียน ที่เน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแนวคิดและหัวใจสำคัญสำหรับการศึกษาสมัยใหม่ ที่สอดแทรกอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ การที่เด็กๆได้รับการส่งเสริมด้านการคิดนั้นก่อให้เกิดเป็นทักษะที่จำเป็นสามารถประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมทักษะการคิดนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถดึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมภายในของนักเรียนออกมาได้อย่างเต็มที่จนตลอดเส้นทางการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จในชีวิต

Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School

หลักสูตรปฐมวัย

ความสามารถอันโดดเด่นของนักเรียนผ่านการส่งเสริมคุณลักษณะที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความสำเร็จเป็นรายบุคคล ซึ่งมีงานวิจัยเปิดเผยว่าคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัยจะช่วยสร้างรากฐานของความสำเร็จทางด้านวิชาการในอนาคตตลอดเส้นทางจนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งที่นี่นั้นมีมีหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการคิด การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงด้านร่างกาย กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมถึงสถานที่ที่กว้างขวาง อุปกรณ์และห้องเรียนที่มีสีสันสดใส  ล้วนออกแบบมาให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างแน่นอนค่ะ

 

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

สำหรับหลักสูตรประถมศึกษาของที่นี่นั้นมีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความแข็งแรงทางด้านวิชาการของหลักสูตรแห่งชาติสิงคโปร์เข้ากับการจัดการเรียนแบบองค์รวมที่เน้นการเรียนอย่างมีความสุข แบบการเรียนการสอนที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและมีทักษะการสื่อสาร เน้นการสร้างความรู้รอบด้านเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในทุกมิติ หลักสูตรประถมศึกษาของแองโกลให้ความสำคัญกับวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีวิชาเสริมที่ช่วยสร้างความรู้และทักษะสำคัญแก่นักเรียนและนับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งสำหรับโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์มีหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นหลักสูตรที่ออกแบบผสมผสานขึ้นจากจุดเด่นของแนวคิดหลักสูตรแห่งชาติสิงคโปร์และหลักสูตรเคมบริดจ์ โดยให้ความสำคัญกับวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พร้อมกับการมุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสร้างความท้าทายแก่นักเรียนให้สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

 Junior College (JC)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น มีรูปแบบการเรียนที่ช่วยพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้และฝึกฝนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับ Junior College นี้นั้น นักเรียนจะได้เรียนรู้รายวิชาที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะ ซึ่งตลอดการเรียนการสอนนั้นเด็กนักเรียนจะได้เรียนทั้งเนื้อหาและทักษะตามกรอบการศึกษาหลักสูตร IGCES ที่มีความโดดเด่น สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนก้าวสู่การประสบความสำเร็จต่อไปอย่างมั่นคง

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงโปร์

จุดประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่เพียงมุ่งมั่นให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ยังคงมุ่งขยายสู่พื้นที่อีกๆในประเทศไทยด้วย ด้วยความมั่นใจในหลักคิดที่ยืนยันตัวตนของที่นี่คือ Uniquely Anglo อันแสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ด้วยเสียงยืนยันคุณภาพจากผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่น ทำให้นานาชาติแห่งนี้ภาคภูมิใจในเรื่องประสบการณ์และคุณภาพในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน สรุปเป็นประเด็นดังนี้

  1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
  2. การบรรลุความสำเร็จของผู้เรียน
  3. หลักสูตรของโรงเรียน
  4. ระบบการดูแลนักเรียนทุกระดับชั้น
  5. กลวิธีการสอน

 

นอกจากเสียงยืนยันคุณภาพจากผู้ปกครองแล้ว ผลลัพธ์จากหลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นวัดผลได้จากเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนที่นี่สามารถมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก และอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของโรงเรียนคือนักเรียนมากกว่าร้อยละ 30 ที่จบการศึกษาจากที่นี่ได้เข้าศึกษาต่อทางด้านการแพทย์ศาสตร์ และอีกกว่าร้อยละ 30 ที่เรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย

Anglo Singapore International School

Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School Anglo Singapore International School

Mommy’s Love This

หากคุณแม่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและมีผลลัพธ์การันตีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่ ไม่ควรพลาดเลยค่ะ ที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์แห่งนี้ ไม่เพียงแค่หลักสูตรที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่นี่นั้นให้ความสำคัญกับการค้นหาและสร้างตัวตนของนักเรียน จึงทำให้รูปแบบการเรียนนั้นเน้นการคิด วางแผน ลงมือปฎิบัติจริง และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ช่วยกระตุ้นและดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาอย่างมากที่สุด เพื่อให้เด็กๆได้ค้นพบเป้าหมายและมีความรู้ ความสามารถ ความพร้อมต่อไปสำหรับอนาคต และนอกจากหลักสูตรที่ได้มาตราฐานทางวิชาการตามหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรแล้วนั้น ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในโรงเรียนน่าเรียนมากๆไม่แพ้กัน อาคารสถานที่กว้างขวาง ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันทุกด้าน บอกได้เลยว่าเด็กๆที่ได้เรียนที่นี่จะได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุขแน่นอน หากคุณพ่อคุณแม่มองหาโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกด้านแบบนี้ school visit ของเราขอแนะนำ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ที่ไม่ควรพลาดค่ะ

Anglo Singapore International School โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ มีอัตราค่าเล่าเรียนโดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับระดับชั้น) ต่อปี  350,000 – 740,000 บาท

การรับสมัครนักเรียน

สามารถติดต่อเยี่ยมชมโรงเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แองโกลสิงคโปร์ สาขาสุขุทวิท 64

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

No. 1 Soi Sukhumvit 64, Bang Chak, Pha Khanong Bangkok 10260 Thailand

Email : [email protected]

+66(0)23311874 / +66(0)23311875

FB : Anglo Singapore International School, Sukhumvit 64

แองโกลสิงคโปร์ สาขาสุมวิท 31

ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL

No. 108/2-3 Soi Sukhumvit 31 (Sawatdi), Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110

+66(0)26623105 / +66(0)26623106  /  086-340-8288 และ 086-306-8788

Email : [email protected]

FB : Anglo Singapore International School, Sukhumvit 31

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up