โรงเรียนนานาชาติ KMIDS โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ระบบอเมริกันชั้นนำ

event

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS หรือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โรงเรียนนานาชาติ Science and Tech แห่งแรกของประเทศไทย

พาทัวร์ โรงเรียนนานาชาติ KMIDS
โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ระบบอเมริกันชั้นนำ

School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK ขอพาทุกท่านท่องไปในโรงเรียนมัธยมนานาชาติแห่งอนาคต King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School (KMIDS) หรือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “The Master of Innovation” กันค่ะ

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS หรือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) ก่อตั้งโดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Middle School (G6 – G8) และ High School (G9 – G12) เป็นโรงเรียนนานาชาติเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกในไทยเลยก็ว่าได้ และยังเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ รองรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสุดยอดผู้นำและกลายเป็นนักขับเคลื่อนนวัตกรรมในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

อาคารเรียนถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง รูปทรงทันสมัยเข้าหลักสูตรและเด็กในยุคศตวรรษที่ 21

 

Curriculum Overview ( ภาพรวมหลักสูตร )

โรงเรียนใช้หลักสูตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมผสานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย และหลักสูตรสะตีมศึกษา (STEAM Curriculum) ใช้การศึกษาแบบองค์รวม โดยการรวมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันในทุกด้านของหลักสูตร เพราะเด็กรุ่นใหม่กำลังเติบโตในยุคที่ต้องใช้ Sciences and Technology Skills เช่น IT , AI ,CODING นอกจากนี้ยังมีวิชาศิลปะเป็นวิชาหลัก บูรณาการศิลปะในเชิงทักษะยุคใหม่ (Art ประยุกต์) โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการคิดและการออกแบบ ผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลในการเรียนรู้ระหว่างศาสตร์และศิลป์ไปในตัว

ที่ โรงเรียนนานาชาติ KMIDS เน้นการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning และ Inquiry Based- Learning ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กๆถาม เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำชิ้นงาน สำคัญมากๆ เพราะคือการ Develop ทั้ง Hard และ Soft Skills ไปในคราวเดียวกัน ในช่วงแรกในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนได้พัฒนาร่วมกับ Carnegie Mellon University (CMU) ชัดเจนในด้านคอมพิวเตอร์และ AI จนปัจจุบันกลายเป็นทักษะที่จำเป็นไปแล้วสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 2

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

ห้องเรียน STEM

Project-Based Learning สร้างทั้ง Hard และ Soft Skills

Middle School ( มัธยมต้น ) = ปูพื้นฐานให้แน่น

นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนที่ KMIDS จะมีเป้าหมายที่ชัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เช่น อยากเรียนทางแพทย์ อยากเรียนสถาปัตย์ อยากไปต่อทางวิศวะ เด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ STEM ROBOTIC AI ตั้งแต่ชั้น G.7 (ม.1) ถึงแม้เด็กๆอาจจะไม่ได้ไปต่อทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ “ทักษะ” จะติดตัวตลอดไปและสักวันเด็กๆก็จะได้ใช้ทักษะนั้น

 

High School (ม.ปลาย) = ทะยานไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง

เน้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียนตั้งแต่ขึ้น High School (G. 9-10) ผ่านการใช้ Career Test Preparation, ชั่วโมง Counseling, เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้เชียวชาญในสายวิชาต่างๆมาช่วยแนะแนวให้เด็กๆ, หรือแม้กระทั่ง Agency มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพราะช่วง ม.ปลายเป็นโอกาสในการที่จะช่วยเด็กๆค้นหาทางเลือกที่ใช่สำหรับพวกเขาจริงๆ

นอกจากนี้ยังมี โครงการ KMITL Pathway – ค้นหาตัวเองด้วยประสบการณ์ตรง ที่จัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (2 เทอม)

เป็นโครงการที่พี่ ม.ปลาย (G.11-12) จะมีโอกาสได้ไปเรียนร่วมกับพี่ๆ มหาวิทยาลัย ( KMITL) เพื่อให้เด็กๆค้นหาตัวตนให้เจอ ว่า “ชอบ หรือ ไม่ชอบ” ถ้าใช่! โอกาสนี้จะเป็นไฟและแรงบันดาลใจของเด็กๆที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ไปถึงเป้าหมาย แต่ถ้าไม่ใช่! เด็กๆก็ยังมีโอกาสพลิกมาเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพอื่นค่ะ เด็กๆจะได้ทำ “โปรเจคจบ” ในปีสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง โดย สามารถประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อไปตามแนวทางที่ตัวเองต้องการ

บรรยากาศภายในห้องเรียนต่างๆ

 

AP Courses (Advanced Placement)

เด็กมัธยมปลายจะมีโอกาสได้เรียนในขั้นสูง (เนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัย) สำหรับระดับ G.10 จะได้เรียน AP Courses บางวิชา ส่วนระดับ G11 และ G12 จะเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ได้เปรียบในการสอบสาขาเฉพาะทางหรือวิชาชีพที่ต้องการ เช่น แพทย์ วิศวะ ทันตะ สถาปัตย์ เป็นต้น ใช้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือถ้ามีคะแนนที่สูงเพียงพอก็สามารถใช้หน่วยกิต transfer เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เลย (KMITL)

เช่น AP Biology เพื่อเตรียมสอบ BioMedical Admission Test ( BMAT) = การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์

 

Interaction leads to Future Soft Skills

ทักษะทางสังคม (Soft Skills) คือสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21

KMIDS ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆเป็นหลัก

การนำรูปแบบ Project-Based Learning มาใช้ ทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกเด็กๆจะเรียนเป็นกลุ่ม ช่วยกัน ทักษะที่ได้จากการทำงานกลุ่มเป็นสิ่งที่เด็กๆ สามารถนำไปใช้งานได้จริง จัดไปเลยค่ะ 7 สิ่ง

– Critical thinking & Problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)

– Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)

– Cross-cultural understanding (ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม)

– Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ)

– Communications, Information & Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ)

– Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

– Career & Learning skills (ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)tivity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเอามาใช้ในการทำงานและการคิดแก้ปัญหา

ชิ้นผลงานคือคำตอบแห่งการประยุกต์ทักษะต่างๆ

 

การวัดผลเน้นพัฒนาการระหว่างทางเรียน

การสอบเป็นการเขียนอธิบาย เพื่อจะได้เห็น “มุมมองและวิธีการคิด” ของเด็กๆ เช่น Essay ซึ่งจะมาพร้อมกับ Formative Assessment (การวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เข้าใจมาก-น้อยแค่ไหน) มากกว่าจะมาวัดกันที่ ถูกผิด แบบ Multiple choices (เพราะข้อที่ถูก คุณอาจจะเดาก็ได้)

 

ห้องLab และ ห้องสมุดของโรงเรียน

ห้องเรียนเปียโน

 

RENWEB IS EVERYTHING

ที่โรงเรียนมี ระบบ RENWEB ซึ่งเป็นระบบสื่อสาร Interactive แบบ 360 องศา บนคลาวด์แห่งอนาคต ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้ทั้งฝ่ายบริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน และห้องเรียน รองรับการจัดการเรียนรู้ทุกประเภท รวมไปถึงงานหลังบ้านเช่น ระบบ Admissions, Enrollment, Scheduling, Student Billing, Lunchroom Management, ParentsWeb และ Mobile apps สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการเต็มรูปแบบได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น

ระบบจะเตือนให้คุณครูประเมินผลการเรียน

ผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูผลการเรียน+ผลงาน และสามารถประเมินเด็กได้เช่นเดียวกับคุณครู

ทุกคนสามารถเข้าถึง รายงานสุขภาพ, การเข้าชั้นเรียน, ตารางเรียน, Grade Book, Report Cards, Transcripts “ได้อย่างโปร่งใส”

เด็กๆ ทำการบ้าน หรือ ส่งผลงานต่างๆผ่าน RENWEB เด็กๆ สามารถ Feedback ได้ (เดี๋ยวนี้กลายเป็นเด็กๆ ตามให้คุณครูมาคอมเมนต์นะคะ)

 

 

BALANCE : วิชาเลือกแนวศาสตร์แห่งศิลป์

ด้วยความที่วิชาหลักเป็น Science and Technology เพื่อไม่ให้เด็กๆตึงจนเกินไป วิชาเลือกแนว Life Skills และ Soft Skills จึงเป็นตัวบาลานซ์ให้ชีวิตมีความลงตัวค่ะ ตัวอย่างเช่น ภาษาที่ 3 อย่างภาษาจีน วิชาดนตรี เช่น เปียโน ไวโอลิน เครื่องสาย Ukulele , Soft Skills = Public Speaking , Social Science Study , Advanced AI (สำหรับกลุ่มที่อยากเจาะลึก)

นอกจากนี้ ยังมี Club ต่างๆ ตามใจเด็กๆ เช่น ชมรมกีฬา ชมรมวิชาการ ชมรมกึ่งวิชาการ ชมรมตามความชื่นชอบ e.g. ปีนเขา งานฝีมือ เด็กๆ สามารถเสนอเข้ามาได้ (เขียน Proposal เข้ามา เพื่อจะได้ฝึกการเรียนรู้การจัดการเพื่อให้โครงการเกิดขึ้นจริง) เมื่อ Life Skill จะเกิด Collaborative Skill ก็มา ได้เรียนรู้ Leadership Skill ไปด้วยในตัวอีกด้วย

Students’ Leisure Time

 

หมั่นคอยดูแล และรักษาดวงใจ ( Student Academic Service )

ทางโรงเรียนมีทีม Counseling Service และ ทีม Student Activity ซึ่งอยู่ในหน่วยงาน Student Academic Service จะคอยดูแลและ monitor เด็กๆทุกระดับ เพราะการมีระบบ RENWEB จะทำให้คุณครูสังเกตได้ง่ายขึ้นว่า เด็กๆคนไหนมีพฤติกรรมหรือพัฒนาการที่เปลี่ยนไป เหตุเพราะ เรื่องเรียน? สุขภาพ? ปัญหาส่วนตัว? ในกรณีที่เด็กมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ จะมี Counseling Service จะคอยเป็นที่ปรึกษา หรือถ้าเด็กเรียนอ่อน ทีม Student Academic Support ก็จะพยายามช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชั้นเรียน ส่วนเด็กที่เรียนเก่ง ทางหน่วยจะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาศักยภาพให้โดดเด่น จัดเป็นหน่วยงานที่ Popular มาก เพราะเป็นพื้นที่สบายใจ เด็กๆจึงไว้วางใจ

 

Mommy’s Love This! ถูกใจแม่

หลักสูตร Science and Tech ตอบโจทย์เด็กๆ KMIDS ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน

เด็กๆ KMIDS ส่วนใหญ่ “ชวนกันเรียน”

RENWEB ที่ทำให้ทุกคน เข้าถึง-รวดเร็ว-โปร่งใส-ตรวจสอบได้

ความคิดเห็น ความร่วมมือ และพลัง Community ของผู้ปกครอง เป็นกำลังสำคัญช่วยให้ KMIDS ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับทั้งความต้องการของเด็กๆ อย่างแท้จริง

KMIDS กำลังจะเปิดชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ในอีก 2-3 ปี (เน้นไปในทาง Science and Technology เหมือนเดิมค่ะ)

Career Test Preparation = แบบทดสอบวัดความถนัด วัด Aptitude ที่ถามอย่างละเอียด เด็กๆจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราถนัดด้านไหนกันนะ?

 

5 สิ่งที่ทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนทุกวัน

เพราะเลือกแล้ว จึงเป็นหลักสูตรที่ใช่ ชอบสายวิทย์ เชิญทางนี้ค่ะ

เพื่อนๆ พูดภาษาเดียวกัน เพราะมีความชอบใกล้เคียงกัน

Facilities ทันสมัย อุปกรณ์ตอบโจทย์ “The Master of Innovation” จินตนาการไม่เคยมีคำว่า “มากเกินไปที่ KMIDS

Student Council สภานักเรียนที่มีส่วนสำคัญในการ “ร่วมตัดสินใจ” กับทางโรงเรียน

Student Academic Service/Support ที่ monitor ทั้ง Head and Heart ของเด็กๆ

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

โรงเรียนนานาชาติ KMIDS

 

อักตราค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา ( ปีพ.ศ.2567 )

G.6-8 : ปีการศึกษาละ 546,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

G.9-12 : ปีการศึกษาละ 567,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

 

ที่อยู่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่: 1 ถนน ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Admission and Marketing

โทร .062-595-4222

[email protected]

Public Relations

โทร .065-982-0427

[email protected]

www.kmids.ac.th

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : นันทิยา บุษบงค์


อ่านต่อบทความน่าสนใจ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up