ลูกฉลาด ตั้งแต่ในท้องแม่

7 พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด

Alternative Textaccount_circle
event
ลูกฉลาด ตั้งแต่ในท้องแม่
ลูกฉลาด ตั้งแต่ในท้องแม่

พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด  พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเกิดมาเป็นเด็กร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครบ 32 แต่ก็จะดีไม่น้อยหากลูกเกิดมาพร้อมกับสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดด้วย  การที่ลูกจะเป็นเด็กฉลาดคิด ฉลาดเรียนรู้ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยช่วยหลายอย่าง ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีวิธีที่จะช่วยกระตุ้นลูกให้ฉลาดได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ของแม่ มาให้ทราบกันค่ะ

พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด  – จะสร้างลูกให้สติปัญญาดีต้องเริ่มจากอะไร?


การที่พ่อแม่จะสร้างลูกคนนึงให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในเรื่องการเรียน การทำงาน ชีวิตครอบครัว ฯลฯ ต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดในการนำทางไปสู่ความสำเร็จ แต่การที่ให้ลูกได้มีสติปัญญาดีต้องมีปัจจัยแวดล้อมที่ได้จากพ่อแม่ นั่นคือในเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ส่วนหนึ่งได้รับมาจากพ่อกับแม่  และยังมีในเรื่องของอาหารการกินส่วนหนึ่งเริ่มมาจากตอนที่แม่ตั้งครรภ์ว่าแม่กินอะไร กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อลูกในท้องมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งเมื่อลูกคลอดออกมาแม่ได้ส่งเสริมให้ได้รับอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสมองของลูกอย่างต่อเนื่องด้วยหรือเปล่า

Good to Know… “ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ระบบประสาทและสมองทารกจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว  และก็จะค่อยๆ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงอายุได้ 3 ขวบ ระบบประสาทจะพัฒนาได้ถึง 70% ของผู้ใหญ่ ซึ่งการที่สมองของลูกจะพัฒนาได้ดีขนาดดี ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการได้รับอาหาร และการได้ถูกกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสมองมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องของแม่”
พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด
Credit Photo : shutterstock

7 พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในครรภ์ฉลาด

อย่างที่บอกไปข้างต้นค่ะว่าการจะสร้างลูกให้มีพัฒนาการสมองดี นอกจากกรรมพันธุ์ที่ได้รับมาจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ยังต้องได้รับการกระตุ้นมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องของแม่  ผู้เขียนมีเทคนิคการกระตุ้นสมองลูกให้พัฒนาการดีตั้งแต่ตอนที่อยู่ในครรภ์ของแม่มาให้นำไปลองทำกันดูค่ะ ซึ่งทั้ง 7 เทคนิคนี้มาจาก รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล1

1. การปรับอารมณ์ให้ดีอยู่เสมอ

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าคุณแม่ที่อารมณ์ดีอยู่เสมอจะทำให้ร่างกายมีการหลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่า เอนดอร์ฟิน (endorphin) ออกมาผ่านไปทางสายสะดือไปยังลูกทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งสมอง (IQ) และอารมณ์ (EQ)

2. ฟังเพลง

ระบบประสาทการรับฟังของลูกน้อยในครรภ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ 5 เดือน การใช้เสียงกระตุ้นจะทำให้เครือข่ายใยประสาทที่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้น  เสียงที่ดีที่ควรใช้ในการกระตุ้นก็คือ เสียงเพลง  โดยเฉพาะเพลงที่มีความไพเราะและคุณแม่ชอบฟัง ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงคลาสสิค เวลาคุณแม่ฟังเพลง ควรจะเปิดเสียงเพลงให้อยู่ห่างจากหน้าท้องประมาณ 1 ฟุต และเปิดเสียงดังพอประมาณเพื่อลูกในครรภ์จะได้ฟังเสียงเพลงไปด้วย การที่ลูกในครรภ์ได้รับฟังเสียงเพลงคลื่นเสียงจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินมีการพัฒนาระบบการทำงานได้เร็วขึ้น ทำให้เมื่อลูกคลอดออกมา มีความสามารถในการจัดลำดับความคิดในสมอง รู้สึกผ่อนคลาย และจดจำสิ่งต่างๆได้ดี

3. พูดคุยกับลูก

การพูดคุยกับลูกในครรภ์บ่อยๆ จะช่วยให้ระบบประสาทและสมองที่ควบคุมการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีและเตรียมพร้อมสำหรับการได้ยินหลังคลอด คุณแม่ควรพูดกับลูกบ่อยๆ ด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล ประโยคซ้ำๆ เพื่อให้ลูก

 

อ่านต่อ >> “7 พฤติกรรมแม่ท้อง กระตุ้นลูกในท้องฉลาด” หน้า 2

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up