ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย

111 ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย ใช้เป็นชื่อเล่นก็ได้ แถมความหมายเป็นมงคล

event
ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย
ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย

คัดมาให้แล้ว 111 ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย มีความหมายเป็นมงคลตามวันเกิด แถมทันสมัย ใช้เรียกเป็นชื่อเล่นเท่ๆ ก็เก๋ไม่เหมือนใคร จะมี ชื่อจริงลูกชายเท่ๆ ชื่อใดบ้าง มาดูกันเลย

คัดมาแต่ ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย 111 ชื่อ
เป็นได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น

สำหรับการตั้งชื่อให้ลูก หากในชื่อเดียวกันนั้นสามารถเป็นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นก็คงจะดีไม่น้อย ซึ่งคุณแม่บ้านไหนที่ตั้งท้องลูกชายอยู่และใกล้คลอดแล้ว หากคุณกำลังมองหาไอเดียสำหรับ ตั้งชื่อลูกชาย ต้องห้ามพลาดบทความนี้!! ทีมแม่ ABK ได้คัดสรรพร้อมรวบรวม ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย กว่า 111 ชื่อ มาฝาก … ซึ่งเป็น ชื่อเท่ๆ ที่สามารถใช้ตั้งให้ลูกชายแบบ ชื่อจริง และชื่อเล่น แถมยังเป็นชื่อมงคลที่มีความหมายดีอีกด้วย ว่าแต่จะมี ชื่อจริงลูกชายเท่ๆ อะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอาทิตย์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กวิน กะ – วิน ดีงาม
กัญจน์ กัน ทอง
เขม เขม ความเกษม
คฑา คะ – ทา กระบอง,อาวุธ
ณัช นัด เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้
เตวิช เต – วิด มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
ธนา ทะ – นา มั่งคั่ง,มั่งมี
ปริชญ์ ปริด ผู้รอบรู้
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ไผท ผะ – ไท แผ่นดิน
ภาม พาม เดช
ภูริช พู – ริด แผ่นดิน
วิชญ์ วิด ผู้รู้ นักปราชญ์
ไวทย์ ไว มีความรู้
อธิป อะ – ทิบ ผู้เป็นใหญ่
ไอศูรย์ ไอ-สูน ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, อำนาจสมบัติแห่งพระราชาธิบดี

 

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันจันทร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กฤตย์ กรด หน้าที่การงาน, ควรกระทำ
กานต์ กาน น่ารัก น่าพึงพอใจ
ธรรศ ทัด กล้าหาญ
ธัช ทัด ธง
นนท์ นน ความยินดี
ปองธรรม ปอง – ทำ หวังคุณความดี
ปัญญ์ ปัน มีปัญญา
พฤทธ์ พะ – รึด ฉลาด,คงแก่เรียน
ยชญ์ ยด การบูชา

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันอังคาร

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จิณณ์ จิน ผู้ที่ประพฤติดีแล้ว
ชัช ชัด นักรบ
ชาคริต ชา-คริด ผู้มีความเพียร มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
ชานน ชา-นน ผู้รู้, ความรู้
ฌัลล์ ชัน นักมวย
ณัฎฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ตาณ ตาน ที่พึ่ง,ป้องกันภัย
ติณณ์ ติน ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ทานต์ ทาน ผู้ใจดี, ใจเย็น
ธาวิน ทา – วิน ผู้บริสุทธิ์, วิ่ง, ว่องไว
ธีร์ ที นักปราชญ์
ปัณณ์ ปัน หนังสือ
ปูรณ์ ปูน ผู้เต็มเปี่ยม ผู้สมบูรณ์
ผลบุญ ผล-บุญ ผู้ได้รับผลจากบุญกุศล
พบธรรม พบ – ทำ พบคุณความดี
พาทิศ พา – ทิด ผู้คงแก่เรียน ผู้ฉลาด เจ้าแห่งคารมคมคาย
ภัทร พัด ความเจริญ,ดีงาม
เมธัส เม – ทัด ผู้มีปัญญา, นักปราชญ์
รัญชน์ รัน ความยินดี
รามิล รา – มิน กามเทพ
ราเมนทร์ รา – เมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
สวิทย์ สะ – วิด มีความรู้แตกฉาน
อาชว์ อาด ความซื่อตรง
อิชย์ อิด การบูชา,ครู
อินทัช อิน – ทัด เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ กลางวัน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กวินท์ กะ – วิน จอมกวี
คริษฐ์ คริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
ณัฐ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้, นักปราชญ์
ณัท นัด ให้ซึ่งความรู้
ธงรบ ทง – รบ ธงตอนออกศึก
ธนิน ทะ – นิน มีทรัพย์
ธิษณ์ ทิด ฉลาด
พฤธ พรึด เข็มแข็ง, เพิ่มพูน
ภาคย์ พาก โชคดี
ภวัต พะ – วัด ผู้เจริญ
ภาคิน พา – คิน ผู้มีโชค, มีกำไร
โมกข์ โมก ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น
โยธิน โย-ทิน นักรบ
สาธุ สา – ทุ ดีแล้ว ชอบแล้ว
อัฑฒ์ อัด ชายผู้ร่ำรวย
อธิศ อะ – ทิด ผู้เป็นใหญ่

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพุธ กลางคืน

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขวัญชัย ขวัน – ไช มิ่งขวัญแห่งชัยชนะ
คณิต คะ-นิด การนับ
ชยิน ชะ – ยิน ชัยชนะ
เตโช เต – โช อำนาจ,เดช
ตุลย์ ตุน สมดุล, เที่ยงตรง
เรวัต เร – วัด มีทรัพย์
วิญญ์ วิน ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์
เวทิศ เว – ทิด ผู้คงแก่เรียน
เวธน์ เวด ปัญญาเฉียบแหลม
เวธัส เว – ทัด ทรงคุณ
ไวทิน ไว – ทิน ผู้รู้
อิชย์ อิด การบูชา,ครู

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
การัณย์ กา – รัน หน้าที่การงาน
ปกรณ์ ปะ – กอน คำภีร์, ตำรา
ปรัณ ปรัน เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ
ปองคุณ ปอง – คุน มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ใฝ่ธรรม ไฝ่-ทำ สนใจในบุญกุศล
ใฝ่บุญ ไฝ่-บุน สนใจในทางธรรม
พิชญ์ พิด นักปราชญ์, ผู้มีความรู้สูง
เพิ่มบุญ เพิ่ม-บุน ทำบุญให้มากขึ้น
ภัฎ พัด นักรบ
ภาคภูมิ พาก-พูม มีสง่า, ผึ่งผาย
ภูริ พู-ริ แผ่นดิน
ศรัณย์ สะ – รัน อันเป็นที่พึ่ง ที่พัก ที่อาศัย

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันศุกร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กันต์ กัน น่ารัก น่าพอใจ
ชิน ชิน ผู้ชนะ,พระพุทธเจ้า
ภูมิ พูม แผ่นดิน
ก้องภพ ก้อง-พบ มีชื่อเสียงก้องโลก
เด่นภูมิ เด่น-พูม มีภูมิดีเด่น
ติณห์ ติน กล้าแข็ง, แหลมคม
เตชน์ เตด ว่องไว ฉลาด ลูกศร
พฤกษ์ พรึก ต้นไม้
ม่านฟ้า มาน-ฟ้า เมฆ

 

ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย เกิดวันเสาร์

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
กริช กริด หลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง
กวี กะ – วี ผู้มีศิลปะในการประพันธ์บทกลอน
การันต์ อ่านว่า กา-รัน
ดนตร์ ดน ดนตรี, เสียงที่ประกอบเป็นทำนองเพลง
เตชัส เต-ชัด เดชหรืออำนาจ
เตชิต เต-ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
เตชินท์ เต-ชิน เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
ทักข์ ทัก สามารถ, เหมาะ, ขยัน
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ธัญ ทัน มีโชค
ธาม ทาม ยศศักดิ์
นิธาน นิ – ทาน เก็บไว้, ตั้งมั่น
ปัญ ปัน สติปัญญา

 

รวม ชื่อเท่ๆ ชื่อจริงลูกชาย  อ่านเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย

Boone (บุญ, บูรณ์)
ฝรั่งเศส แปลว่า ดี
อังกฤษ แปลว่า ให้พร

Charles (ชาญ, ฌาน)
ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ที่เป็นลูกผู้ชาย

Chet (เชษฐ์)
อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ที่มั่น ที่พัก

Chris, Cris (กฤต, กฤษณ์, กริช)
กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเยซู

Jace, Jade, Jed (เจษฏ์, เจตน์)
Jace กรีก, อเมริกัน แปลว่า การรักษา ผู้รักษา หมอ
Jade สแปนิช อเมริกัน แปลว่า เพชรพลอย
Jade อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเขียว
Jed ฮิบรู, อเมริกัน แปลว่า เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า

Mitch (มิตร)
อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ผู้ที่ละม้ายคล้ายพระเจ้า

Mark (มรรค)
คัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า สุภาพ ส่องสว่าง
ละติน, ฮังกาเรียน แปลว่า สงคราม ดาวอังคาร

Pat (พัด, ภัทร)
อเมริกัน, ชนพื้นเมืองอเมริกัน แปลว่า ปลา

Rich (ฤทธิ์, ริท)
เยอรมัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ
อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ร่ำรวย

Seth (เศรษฐ์)
คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ได้รับการแต่งตั้ง

Shane (เชน)
อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า

 

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพได้เลย 

25 เรื่องสุดว้าว คนมีลูกชาย ต้องรู้

500 ชื่อเล่นสุดฮิต ชื่อลูกแบบอินเตอร์ ใช้ตั้งได้ทุกปี ไม่มีเอ้าท์!

ผิดไหม? ลูกชายชอบเล่นตุ๊กตา ลูกสาวเล่นรถ พ่อแม่ควรทำไงดี!

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up